การตั้งค่าอีเมล Outlook

ขั้นตอนต่างๆ ในบทความนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณด้วย Outlook 2016 หรือ Outlook 2013 บนพีซีของคุณ คุณสามารถเพิ่มบัญชีอีเมลอื่นๆ ใน Outlook ได้ รวมทั้ง Office 365, Gmail, Yahoo, บัญชีของที่ทำงานหรือโรงเรียน และบัญชีผ่านผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณได้

ใช้ Outlook การตั้งค่าบัญชีแบบอัตโนมัติสำหรับอีเมลของคุณ

ในหลายกรณี Outlook จะตั้งค่าเฉพาะอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านสำหรับบัญชีของคุณให้คุณ

 1. ใน Outlook ให้เลือกแท็บ ไฟล์

  สกรีนช็อตส่วนทางซ้ายของ Ribbon ของ Outlook กับไฟล์ที่เลือก
 2. ภายใต้ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ ให้เลือก เพิ่มบัญชีผู้ใช้

  คำสั่ง add account ในมุมมอง backstage
 3. บนหน้า การตั้งค่าบัญชีแบบอัตโนมัติ ให้ใส่ชื่อ อีเมลแอดเดรส และรหัสผ่าน แล้วเลือก ถัดไป

  หมายเหตุ: ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหลังจากเลือก ถัดไป ให้ตรวจสอบอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านของคุณอีกครั้ง ถ้าทั้งสองอย่างถูกต้อง ให้ดู ส่วนถัดไป

 4. เลือก Finish

การตั้งค่าอัตโนมัติไม่ทำงานหรือฉันมีบัญชี POP หรือ IMAP

ถ้าคุณมีบัญชี POP หรือ IMAP หรือการตั้งค่าอัตโนมัติล้มเหลว คุณสามารถเลือก ติดตั้งด้วยตนเองหรือชนิดเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ เพื่อใส่การตั้งค่าด้วยตนเองได้

หมายเหตุ: 

เมื่อต้องการตั้งค่าบัญชีด้วยตนเอง

บัญชี Office 365 for business

คุณไม่สามารถใช้ตัวเลือก ตั้งค่าด้วยตนเองหรือชนิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติม สำหรับบัญชี Office 365 for business ได้ ถ้าคุณกำลังมีปัญหาในการตั้งค่าบัญชี Office 365 for business เราสามารถ วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการตั้งค่า Outlook หลายอย่าง ให้คุณโดยอัตโนมัติได้

บัญชีผู้ใช้ Exchange

คุณไม่สามารถใช้ตัวเลือก ตั้งค่าด้วยตนเองหรือชนิดเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ สำหรับบัญชี Exchange ได้ ถ้าคุณตรวจสอบที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณ และยืนยันว่าถูกต้องแล้ว ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับ

 1. ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณโดยการเปิดเว็บเบราว์เซอร์ และเปิดเข้าหนึ่งในไซต์โปรดของคุณ ถ้าคุณสามารถเรียกดูเว็บได้ ให้ไปต่อที่ขั้นตอนถัดไป

 2. ลองเข้าถึงบัญชีอีเมลของคุณโดยใช้ Outlook บนเว็บ ถ้าคุณไม่ทราบที่อยู่ Outlook บนเว็บของคุณ ผู้ดูแลระบบอีเมลของคุณควรจะสามารถให้ข้อมูลดังกล่าวแก่คุณได้

  ถ้าสำเร็จ ปัญหาน่าจะเกิดจากโปรแกรม Outlook ดู ซ่อมแซมแอปพลิเคชัน Office

ถ้าขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ดู ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมใช่ไหม

บัญชี Gmail

ก่อนที่คุณจะสามารถเพิ่มบัญชี Gmail ไปยัง Outlookคุณจะต้อง เตรียมบัญชี Gmail ของคุณสำหรับการเชื่อมต่อกับ Outlook และ Office 365 จากนั้น นำเข้า Gmail ไปยัง Outlook โดยทั่วไปแล้ว เหตุผลที่ Outlook เพิ่มบัญชี Gmail ไม่สำเร็จเกิดจากรหัสผ่านของแอปขาดหายไปหรือไม่ถูกต้อง

ถ้าคุณต้องการหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์สำหรับบัญชี Gmail ของคุณ ให้ดู การอ้างอิงชื่อเซิร์ฟเวอร์ POP และ IMAP

บัญชี Yahoo!

เพื่อให้สามารถส่งและรับจดหมายด้วยบัญชี Yahoo! ของคุณได้ คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงง่ายๆ อย่างหนึ่งที่ https://www.mail.yahoo.com

 1. เลือกชื่อของคุณที่มุมบนขวาของหน้าจอ จากนั้นเลือก ข้อมูลบัญชี

 2. เลือก ความปลอดภัยของบัญชี ในบานหน้าต่างด้านซ้าย จากนั้นเปิด อนุญาตแอปที่ใช้การลงชื่อเข้าใช้ที่ปลอดภัยน้อยกว่า

ถ้าคุณต้องการหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์สำหรับบัญชี Yahoo ของคุณ ให้ดู การอ้างอิงชื่อเซิร์ฟเวอร์ POP และ IMAP

บัญชีอื่นๆ ทั้งหมด

สำหรับบัญชีอื่นๆ ทั้งหมดคุณสามารถใช้ตัวเลือกการตั้งค่าด้วยตนเองได้ บัญชีอื่นๆ ส่วนใหญ่จะใช้ IMAP แต่บางบัญชีอาจใช้ POP คุณจำเป็นต้องทำการตั้งค่าหลายอย่างก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งาน ได้แก่ ชื่อเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้าและขาออก พอร์ต และการตั้งค่า SSL ถ้าคุณมีบัญชี Outlook.com คุณจะพบการตั้งค่าเหล่านได้ข้างล่างนี้ แต่ถ้าคุณมีบัญชีอีเมลของผู้ให้บริการอื่น คุณสามารถติดต่อขอข้อมูลจากฝ่ายสนับสนุนของผู้ให้บริการ หรือเข้าไปดูที่ การอ้างอิงชื่อเซิร์ฟเวอร์ POP และ IMAP ในนั้นจะมีรายการการตั้งค่าของผู้ให้บริการอีเมลทีเป็นที่นิยมที่สุดอยู่เป็นจำนวนมาก

ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ของ Outlook.com:   

 • ชนิดบัญชี: IMAP

 • เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า: imap-mail.outlook.com

 • เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก: smtp-mail.outlook.com

 • พอร์ตเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (IMAP): 993

 • ใช้ชนิดการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัสต่อไปนี้: SSL

 • พอร์ตเซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP): 587

 • ใช้ชนิดการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัสต่อไปนี้: TLS

ใช้การตั้งค่าด้วยตนเองหรือตัวเลือกชนิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมเพื่อตั้งค่าบัญชีของคุณ
 1. เลือก ตั้งค่าด้วยตนเองหรือชนิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติม แล้วคลิก ถัดไป

  ใช้การตั้งค่าด้วยตนเองใน Outlook 2013
 2. เลือก POP หรือ IMAP แล้วคลิก ถัดไป

 3. ป้อนข้อมูลต่อไปนี้

  • ชื่อและอีเมลแอดเดรสของคุณ

  • ชนิดบัญชี: มักเป็น IMAP

  • เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า

  • เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก

  • ชื่อผู้ใช้: นี่คืออีเมลแอดเดรสแบบเต็มของคุณ

  • รหัสผ่าน

 4. เลือก ตั้งค่าเพิ่มเติม แล้วคลิก เซิร์ฟเวอร์ขาออก แล้วเลือกกล่องสำหรับ เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) ของฉันต้องใช้การรับรองความถูกต้อง

 5. บนแท็บ ขั้นสูง ให้ใส่ข้อมูลที่คุณได้จากผู้ให้บริการอีเมลของคุณ หรือได้จากหัวข้อ การอ้างอิงชื่อเซิร์ฟเวอร์ POP และ IMAP การตั้งค่าทั่วไปมีดังต่อไปนี้

  • เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (IMAP): 993

  • ใช้ชนิดการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัสต่อไปนี้: SSL

  • เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP): 465 หรือ 587

  • ใช้ชนิดการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัสต่อไปนี้: SSL หรือ TLS

 6. คลิก ตกลง แล้วคลิก ถัดไป แล้วคลิก เสร็จสิ้น

ถ้าขั้นตอนเหล่านี้ยังไม่สามารถทำให้คุณตั้งค่าบัญชีของคุณได้ ให้ดู ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมใช่ไหม

ดูวิดีโอ

ตัวช่วยสร้างบัญชีอัตโนมัติ คือวิธีที่เร็วที่สุดในการตั้งค่าบัญชีของคุณใน Outlook 2013 หรือ Outlook 2016

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ลบบัญชีผู้ใช้อีเมล

เมื่อต้องการลบบัญชีผู้ใช้อีเมล

 1. บนแท็บ ไฟล์ ในบานหน้าต่างด้านขวา เลือก การตั้งค่าบัญชี > การตั้งค่าบัญชี

  การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

 2. ในรายการของบัญชีผู้ใช้อีเมล ให้เลือกบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการลบ แล้วเลือก เอาออก

  ลบบัญชีผู้ใช้อีเมล

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ถ้าคุณกำลังพยายามตั้งค่าบัญชี Office 365 และคุณกำลังมีปัญหา เราสามารถวินิจฉัยและแก้ไข Outlook ปัญหาการตั้งค่าทั่วไปสำหรับคุณได้ ถ้าเครื่องมืออัตโนมัติของเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ใช้ Office 365 หรือคุณต้องการพูดคุยกับฝ่ายสนับสนุน คุณสามารถติดต่อ Answer Desk

เริ่มต้นใช้งาน

ให้เราแก้ไขปัญหาของคุณ
วินิจฉัยและแก้ไขปัญหา Outlook โดยอัตโนมัติ

วิธีใช้

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมใช่หรือไม่
ติดต่อ Answer Desk

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×