การตั้งค่าหรือเอาตัวเตือนออก

ใน Microsoft Outlook 2010 คุณสามารถตั้งค่าหรือเอาตัวเตือนออกสำหรับรายการต่างๆ รวมทั้งข้อความอีเมล การนัดหมาย และที่ติดต่อได้

การตั้งค่าหรือเอาตัวเตือนสำหรับการนัดหมายและการประชุมในปฏิทินออก

สำหรับการนัดหมาย หรือการประชุมใหม่ทั้งหมดที่คุณจะสร้าง

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม เพื่อเปิดมุมมอง Backstage แล้วคลิก ตัวเลือก

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก Outlook ให้คลิก ปฏิทิน

 3. เมื่อต้องการเปิดหรือปิดตัวเตือนเริ่มต้นสำหรับการนัดหมายหรือการประชุมใหม่ทั้งหมด ภายใต้ ตัวเลือกปฏิทิน ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตัวเตือนเริ่มต้น

 4. ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้ใส่ระยะเวลาก่อนการนัดหมายหรือการประชุมที่คุณต้องการให้ตัวเตือนปรากฏ

สำหรับการนัดหมายหรือการประชุมที่มีอยู่แล้ว (ที่คุณหรือผู้อื่นได้สร้างขึ้น)

 1. เปิดการนัดหมายหรือการประชุม

  หมายเหตุ  ถ้ากล่องโต้ตอบ เปิดรายการที่เป็นกิจวัตร ปรากฏขึ้น คุณต้องตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนตัวเตือนสำหรับเหตุการณ์ที่คุณเปิดหรือเหตุการณ์ทั้งหมดในชุด คลิก เปิดเหตุการณ์นี้ หรือ เปิดชุดเหตุการณ์ แล้วคลิก ตกลง

 2. บนแท็บ การนัดหมาย ในกลุ่ม ตัวเลือก ในรายการแบบหล่นลง ตัวเตือน ให้เลือกระยะเวลาก่อนการนัดหมายหรือการประชุมที่คุณต้องการให้ตัวเตือนปรากฏขึ้น เมื่อต้องการปิดตัวเตือน ให้เลือก ไม่มี

หมายเหตุ  สำหรับเหตุการณ์ตลอดทั้งวัน เวลาตัวเตือนเริ่มต้นคือ 18 ชั่วโมงล่วงหน้า ถึงแม้ว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนค่าเริ่มต้นสำหรับเหตุการณ์ตลอดทั้งวันทั้งหมดที่คุณสร้างได้ แต่คุณสามารถเปลี่ยนเวลาตัวเตือนในการนัดหมายแต่ละการนัดหมายทีละรายการได้

ด้านบนของหน้า

การตั้งค่าหรือเอาตัวเตือนออกสำหรับข้อความอีเมล ที่ติดต่อ และงาน

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แท็ก ให้คลิก Button image ตามงาน แล้วคลิก เพิ่มตัวเตือน

  เคล็ดลับ  คุณสามารถกำหนดค่าสถานะของข้อความอีเมลให้เป็นรายการที่ต้องทำได้อย่างรวดเร็วได้โดยใช้ตัวเตือน ให้คลิกขวาที่คอลัมน์ ตัวแสดงสถานะ ในรายการข้อความ หรือถ้าคุณเปิดข้อความอยู่ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม การติดตาม ให้คลิก Button image ตามงาน แล้วคลิก เพิ่มตัวเตือน

 2. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดเอง ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตัวเตือน ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้ใส่วันและเวลาที่คุณต้องการให้ตัวเตือนปรากฏขึ้น

 3. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Outlook 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา