การตั้งค่าระยะขอบกระดาษก่อนพิมพ์แผ่นงาน

ระยะขอบกระดาษ คือพื้นที่ว่างที่อยู่ระหว่างข้อมูลบนแผ่นงานกับขอบของหน้าที่พิมพ์ ระยะขอบกระดาษอาจใช้สำหรับรายการบางอย่าง เช่น ส่วนหัว ส่วนท้าย และเลขหน้า

เพื่อให้การจัดวางแผ่นงานบนหน้าที่พิมพ์ดีขึ้น คุณอาจใช้ระยะขอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือระบุระยะขอบแบบกำหนดเอง หรือจัดให้แผ่นงานอยู่กึ่งกลางตามแนวนอนหรือแนวตั้งของหน้า

หมายเหตุ   ระยะขอบกระดาษที่คุณกำหนดในแผ่นงานหนึ่ง จะเก็บไว้กับแผ่นงานนั้นเมื่อคุณบันทึกสมุดงาน คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระยะขอบกระดาษเริ่มต้นสำหรับสมุดงานใหม่

 1. เลือกแผ่นงานหรือสมุดงานที่คุณต้องการพิมพ์

  วิธีการเลือกแผ่นงาน

  สิ่งที่ต้องการเลือก

  วิธีการ

  แผ่นงานเดียว

  คลิกที่แท็บแผ่นงาน

  แท็บแผ่นงานที่ใช้งาน

  หากคุณไม่พบแท็บแผ่นงานที่คุณต้องการ ให้คลิกปุ่มเลื่อนเพื่อแสดงแท็บ จากนั้นจึงคลิกแท็บที่ต้องการ

  ปุ่มเลื่อนแท็บ

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน

  คลิกแท็บของแผ่นงานแรก กดปุ่ม SHIFT ค้างไว้ และคลิกแผ่นงานสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน

  คลิก แท็บของแผ่นงานแรก กดปุ่ม CTRL ค้างไว้ และคลิก แผ่นงานอื่นๆ ที่คุณต้องการเลือก

  แผ่นงานทั้งหมดในสมุดงาน

  คลิกขวาบนแท็บ แผ่นงาน และคลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด ใน เมนูทางลัด

  เคล็ดลับ    หากคุณเลือกแผ่นงานไว้หลายแผ่นงาน [กลุ่ม] จะปรากฏในแถบชื่อเรื่องที่อยู่ด้านบนของแผ่นงาน ในการยกเลิกการเลือกหลายแผ่นงานในสมุดงาน ให้คลิก แผ่นงานอื่นที่ไม่ได้เลือกไว้ แต่ถ้าไม่มีแผ่นงานที่ไม่ถูกเลือกเลย ให้คลิกขวาบนแท็บของแผ่นงานที่เลือกไว้ แล้วคลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน ในเมนูลัด

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ระยะขอบ

  Excel Ribbon Image

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้ระยะขอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ให้คลิก ปกติกว้าง หรือ แคบ

   เคล็ดลับ   ถ้าก่อนหน้านี้คุณใช้การตั้งค่าระยะขอบแบบกำหนดเอง การตั้งค่านั้นจะสามารถใช้งานได้ในฐานะเป็นตัวเลือกระยะขอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าคือ การตั้งค่าแบบกำหนดเองล่าสุด

  • เมื่อต้องการระบุระยะขอบกระดาษแบบกำหนดเอง ให้คลิก ระยะขอบแบบกำหนดเอง จากนั้นในกล่อง บนล่างซ้าย และ ขวา ให้ป้อนขนาดของระยะขอบที่คุณต้องการ

  • ในการตั้งค่าระยะขอบของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ ให้คลิก ระยะขอบแบบกำหนดเอง แล้วป้อนขนาดระยะขอบใหม่ในกล่อง หัวกระดาษ หรือ ท้ายกระดาษ การตั้งค่าระยะขอบของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษจะเปลี่ยนแปลงระยะห่างจากขอบบนของกระดาษถึงหัวกระดาษ หรือจากขอบล่างของกระดาษถึงท้ายกระดาษ

   หมายเหตุ   การตั้งค่าหัวกระดาษและท้ายกระดาษควรให้มีขนาดเล็กกว่าการตั้งค่าระยะขอบด้านบนและล่างของคุณ และใหญ่กว่าหรือเท่ากับระยะขอบต่ำสุดของเครื่องพิมพ์

  • เมื่อต้องการจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้าตามแนวนอนหรือแนวตั้ง ให้คลิก ระยะขอบแบบกำหนดเอง จากนั้นภายใต้ กึ่งกลางหน้ากระดาษ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตามแนวนอน หรือ ตามแนวตั้ง

เคล็ดลับ   เมื่อต้องการดูว่าระยะขอบใหม่จะส่งผลกับแผ่นงานที่จะพิมพ์อย่างไร ให้คลิก ตัวอย่างก่อนพิมพ์ บนแท็บ ระยะขอบ ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ เมื่อต้องการปรับระยะขอบในตัวอย่างก่อนพิมพ์ ให้คลิก แสดงระยะขอบ แล้วลากจุดจับระยะขอบสีดำบนแต่ละด้านและที่ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Excel 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา