การตั้งค่าตัวเลือก 'เล่น' สำหรับวิดีโอในงานนำเสนอของคุณ

ก่อนที่คุณจะตั้งค่าตัวเลือก เล่น สำหรับวิดีโอได้นั้น คุณต้องฝังหรือเชื่อมโยงไปยังวิดีโอจากงานนำเสนอของคุณก่อน

ในบทความนี้

การเล่นวิดีโอโดยอัตโนมัติหรือเมื่อคลิก

การเล่นวิดีโอแบบเต็มหน้าจอ

การแสดงตัวอย่างวิดีโอ

การตั้งค่าระดับเสียงของวิดีโอ

การซ่อนวิดีโอเมื่อไม่มีการเล่น

การวนรอบวิดีโอ

การกรอกลับวิดีโอเมื่อเล่นเสร็จ

การแสดงตัวควบคุมสื่อ

การเล่นวิดีโอโดยอัตโนมัติหรือเมื่อคลิก

เคล็ดลับ   ให้ตั้งค่าตัวเลือกนี้ก่อนที่จะเพิ่มภาพเคลื่อนไหวหรือทริกเกอร์ใดๆ ลงในวิดีโอของคุณ โดยการเปลี่ยนตัวเลือกนี้จะเป็นการเอาภาพเคลื่อนไหวใดๆ ที่สัมพันธ์กับวิดีโอของคุณออก

 1. ในมุมมองปกติ ให้คลิกเฟรมวิดีโอบนภาพนิ่ง

  ระบุว่าคุณต้องการให้วิดีโอเริ่มขึ้นอย่างไรในระหว่างการนำเสนอของคุณ

 2. ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ในรายการ เริ่ม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเล่นวิดีโอของคุณเมื่อภาพนิ่ง (ที่มีวิดีโอ) ปรากฏในมุมมอง การนำเสนอภาพนิ่ง ให้คลิก อัตโนมัติ

  • เมื่อต้องการควบคุมการเริ่มวิดีโอด้วยการคลิกเมาส์ ให้คลิก เมื่อคลิก จากนั้นในมุมมอง การนำเสนอภาพนิ่ง เพียงคลิกเฟรมวิดีโอเมื่อคุณพร้อมที่จะเล่นวิดีโอ

   เคล็ดลับ   คุณสามารถหยุดวิดีโอชั่วขณะในขณะที่วิดีโอกำลังเล่นโดยการคลิกที่วิดีโอ เมื่อคุณต้องการเล่นวิดีโอต่อไป ให้คลิกที่วิดีโออีกครั้ง

ด้านบนของหน้า

การเล่นวิดีโอแบบเต็มหน้าจอ

คุณสามารถเล่นวิดีโอในลักษณะเต็มหน้าภาพนิ่ง (จอ) เมื่อคุณแสดงงานนำเสนอของคุณ ภาพที่ปรากฏอาจมีลักษณะผิดส่วนเมื่อถูกขยาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความละเอียดของแฟ้มวิดีโอต้นฉบับ คุณควรจะแสดงตัวอย่างวิดีโอของคุณเสมอก่อนที่จะรวมไว้ในงานนำเสนอ เพื่อที่ว่าถ้าวิดีโอปรากฏผิดส่วนหรือพร่ามัว คุณก็จะสามารถเลิกทำตัวเลือกเต็มหน้าจอ

หมายเหตุ   ถ้าคุณตั้งค่าวิดีโอให้แสดงแบบเต็มหน้าจอและตั้งค่าให้เริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ คุณสามารถลากเฟรมวิดีโอออกจากภาพนิ่งไปยังพื้นที่สีเทาเพื่อให้มองไม่เห็นวิดีโอนั้นบนภาพนิ่งหรือให้กระพริบสักครู่ก่อนที่วิดีโอจะเล่นแบบเต็มหน้าจอ

 1. ในมุมมองปกติ ให้คลิกเฟรมวิดีโอบนภาพนิ่งที่คุณต้องการเล่นแบบเต็มหน้าจอ

 2. ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เล่นเต็มหน้าจอ

ด้านบนของหน้า

การแสดงตัวอย่างวิดีโอ

 • ในมุมมองปกติ ให้คลิกเฟรมวิดีโอ

 • คลิก เล่น

  หมายเหตุ   นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือก เล่น ในกลุ่ม แสดงตัวอย่าง ทั้งบนแท็บ รูปแบบ และแท็บ การเล่น ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ

ด้านบนของหน้า

การตั้งค่าระดับเสียงของวิดีโอ

เคล็ดลับ   นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าระดับเสียงโดยใช้ตัวเลื่อนระดับเสียงบนแถบตัวควบคุมการเล่นได้อีกด้วย

 • ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ให้คลิก ระดับเสียง แล้วเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ต่ำ

  • ปานกลาง

  • สูง

  • ปิดเสียง

ด้านบนของหน้า

การซ่อนวิดีโอเมื่อไม่มีการเล่น

ในขณะที่คุณกำลังแสดงงานนำเสนอ คุณสามารถซ่อนวิดีโอของคุณจนกว่าคุณจะพร้อมที่จะเล่น อย่างไรก็ตาม คุณควรจะสร้างภาพเคลื่อนไหวอัตโนมัติหรือที่ถูกทริกเกอร์เพื่อเริ่มการเล่น มิฉะนั้นคุณจะไม่เห็นวิดีโอเล่นในระหว่างการแสดงภาพนิ่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหวอัตโนมัติหรือที่ถูกทริกเกอร์ ให้ดูที่ การทำให้ข้อความหรือวัตถุเคลื่อนไหว

 • ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนขณะที่ไม่มีการเล่น

ด้านบนของหน้า

การวนรอบวิดีโอ

เมื่อต้องการเล่นวิดีโอของคุณซ้ำและต่อเนื่องในระหว่างงานนำเสนอ คุณสามารถใช้คุณลักษณะวนรอบได้

 • ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย วนรอบจนกว่าจะสั่งหยุด

ด้านบนของหน้า

การกรอกลับวิดีโอเมื่อเล่นเสร็จ

เมื่อต้องการกรอกลับวิดีโอของคุณหลังจากเล่นเสร็จแล้วในระหว่างการนำเสนอ ให้ทำดังต่อไปนี้

 • ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย กรอกลับเมื่อเล่นเสร็จ

ด้านบนของหน้า

การแสดงตัวควบคุมสื่อ

เมื่อต้องการแสดงตัวควบคุมสื่อในระหว่างการนำเสนอของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

 • บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม ตั้งค่า ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงตัวควบคุมสื่อ

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: PowerPoint 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา