การตั้งค่าการกำหนดเวลาและความเร็วของการเปลี่ยนภาพ

คุณสามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาการเปลี่ยนภาพ ปรับเปลี่ยนลักษณะพิเศษของการเปลี่ยนภาพ และแม้กระทั่งระบุเสียงที่จะเล่นระหว่างการเปลี่ยนภาพ นอกจากนี้ คุณสามารถระบุเวลาที่จะใช้สำหรับภาพนิ่งภาพหนึ่งก่อนเปลี่ยนเป็นภาพนิ่งถัดไป

หมายเหตุ  

คุณต้องการทำสิ่งใด

ตั้งระยะเวลาสำหรับการเปลี่ยนภาพ

ปรับเปลี่ยนตัวเลือกลักษณะพิเศษสำหรับการเปลี่ยนภาพ

ระบุเวลาเพื่อไปยังภาพนิ่งถัดไป

ตั้งเสียงที่จะเล่นระหว่างการเปลี่ยนภาพ

ตั้งระยะเวลาสำหรับการเปลี่ยนภาพ

 1. เลือกภาพนิ่งที่มีการเปลี่ยนภาพที่คุณต้องการแก้ไข

 2. บนแท็บ การเปลี่ยน ในกลุ่ม การกำหนดเวลา ในกล่อง ระยะเวลา ให้พิมพ์จำนวนนาทีที่คุณต้องการ

กลุ่มการกำหนดเวลาบนแท็บการเปลี่ยนภาพใน Ribbon ของ PowerPoint 2010

ด้านบนของหน้า

ปรับเปลี่ยนตัวเลือกลักษณะพิเศษสำหรับการเปลี่ยนภาพ

การเปลี่ยนภาพจำนวนมาก แต่ไม่ทั้งหมดใน PowerPoint 2010 มีคุณสมบัติแบบกำหนดเองที่คุณสามารถตั้งค่าได้

 1. เลือกภาพนิ่งที่มีการเปลี่ยนภาพที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 2. บนแท็บ การเปลี่ยน ในกลุ่ม การเปลี่ยนไปยังภาพนิ่งนี้ ให้คลิก ตัวเลือกลักษณะพิเศษ และเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  ตัวเลือกลักษณะพิเศษในกลุ่มการเปลี่ยนไปยังภาพนิ่งนี้

ในตัวอย่างนี้ การเปลี่ยนภาพ แกลเลอรี ถูกนำไปใช้กับภาพนิ่งและมีการเลือกตัวเลือก จากด้านขวา

การเปลี่ยนภาพแกลเลอรีระหว่างการนำเสนอภาพนิ่ง

การเปลี่ยนภาพ แกลเลอรี ที่มีการเลือกตัวเลือก จากด้านขวา ระหว่างการนำเสนอ

ด้านบนของหน้า

ระบุเวลาเพื่อไปยังภาพนิ่งถัดไป

 1. เลือกภาพนิ่งที่คุณต้องการตั้งค่าเวลา

 2. บนแท็บ การเปลี่ยน ในกลุ่ม การกำหนดเวลา ภายใต้ เลื่อนภาพนิ่ง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  กลุ่มการกำหนดเวลาบนแท็บการเปลี่ยนภาพใน Ribbon ของ PowerPoint 2010

  • เมื่อต้องการเลื่อนภาพนิ่งไปยังภาพนิ่งถัดไป เมื่อคุณคลิกเมาส์ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อคลิกเมาส์

เมื่อต้องการระบุเวลาก่อนเลื่อนภาพนิ่ง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หลังจาก แล้วพิมพ์จำนวนนาทีหรือวินาทีที่คุณต้องการในกล่องข้อความที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ   เมื่อต้องการใช้การกำหนดเวลาที่ระบุ บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม ตั้งค่า ตรวจให้แน่ใจว่าคุณ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้การกำหนดเวลา

ด้านบนของหน้า

ตั้งเสียงที่จะเล่นระหว่างการเปลี่ยนภาพ

 1. เลือกภาพนิ่งที่มีการเปลี่ยนภาพที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 2. บนแท็บ การเปลี่ยน ในกลุ่ม การกำหนดเวลา ในรายการ เสียง ให้เลือกเสียงที่คุณต้องการ

  กลุ่มการกำหนดเวลาบนแท็บการเปลี่ยนภาพใน Ribbon ของ PowerPoint 2010

  หมายเหตุ   ถ้าคุณต้องการใช้เสียงของคุณเอง ในรายการ เสียง เลือก เสียงอื่น แล้วในกล่องโต้ตอบ เพิ่มเสียง เลือกเสียงที่คุณต้องการและคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: PowerPoint 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา