การตั้งค่าการกำหนดเวลาและความเร็วของการเปลี่ยนภาพ

คุณสามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาการเปลี่ยนภาพ ปรับเปลี่ยนลักษณะพิเศษของการเปลี่ยนภาพ และแม้กระทั่งระบุเสียงที่จะเล่นระหว่างการเปลี่ยนภาพ นอกจากนี้ คุณสามารถระบุเวลาที่จะใช้สำหรับภาพนิ่งภาพหนึ่งก่อนเปลี่ยนเป็นภาพนิ่งถัดไป

หมายเหตุ: 

คุณต้องการทำสิ่งใด

ตั้งระยะเวลาสำหรับการเปลี่ยนภาพ

ปรับเปลี่ยนตัวเลือกลักษณะพิเศษสำหรับการเปลี่ยนภาพ

ระบุเวลาเพื่อไปยังภาพนิ่งถัดไป

ตั้งเสียงที่จะเล่นระหว่างการเปลี่ยนภาพ

ตั้งระยะเวลาสำหรับการเปลี่ยนภาพ

 1. เลือกภาพนิ่งที่มีการเปลี่ยนภาพที่คุณต้องการแก้ไข

 2. บนแท็บ การเปลี่ยน ในกลุ่ม การกำหนดเวลา ในกล่อง ระยะเวลา ให้พิมพ์จำนวนนาทีที่คุณต้องการ

กลุ่มการกำหนดเวลาบนแท็บการเปลี่ยนภาพใน Ribbon ของ PowerPoint 2010

ด้านบนของหน้า

ปรับเปลี่ยนตัวเลือกลักษณะพิเศษสำหรับการเปลี่ยนภาพ

การเปลี่ยนภาพจำนวนมาก แต่ไม่ทั้งหมดใน PowerPoint 2010 มีคุณสมบัติแบบกำหนดเองที่คุณสามารถตั้งค่าได้

 1. เลือกภาพนิ่งที่มีการเปลี่ยนภาพที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 2. บนแท็บ การเปลี่ยน ในกลุ่ม การเปลี่ยนไปยังภาพนิ่งนี้ ให้คลิก ตัวเลือกลักษณะพิเศษ และเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  ตัวเลือกลักษณะพิเศษในกลุ่มการเปลี่ยนไปยังภาพนิ่งนี้

ในตัวอย่างนี้ การเปลี่ยนภาพ แกลเลอรี ถูกนำไปใช้กับภาพนิ่งและมีการเลือกตัวเลือก จากด้านขวา

การเปลี่ยนภาพแกลเลอรีระหว่างการนำเสนอภาพนิ่ง

การเปลี่ยนภาพ แกลเลอรี ที่มีการเลือกตัวเลือก จากด้านขวา ระหว่างการนำเสนอ

ด้านบนของหน้า

ระบุเวลาเพื่อไปยังภาพนิ่งถัดไป

 1. เลือกภาพนิ่งที่คุณต้องการตั้งค่าเวลา

 2. บนแท็บ การเปลี่ยน ในกลุ่ม การกำหนดเวลา ภายใต้ เลื่อนภาพนิ่ง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  กลุ่มการกำหนดเวลาบนแท็บการเปลี่ยนภาพใน Ribbon ของ PowerPoint 2010

  • เมื่อต้องการเลื่อนภาพนิ่งไปยังภาพนิ่งถัดไป เมื่อคุณคลิกเมาส์ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อคลิกเมาส์

เมื่อต้องการระบุเวลาก่อนเลื่อนภาพนิ่ง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หลังจาก แล้วพิมพ์จำนวนนาทีหรือวินาทีที่คุณต้องการในกล่องข้อความที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ:  เมื่อต้องการใช้การกำหนดเวลาที่ระบุ บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม ตั้งค่า ตรวจให้แน่ใจว่าคุณ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้การกำหนดเวลา

ด้านบนของหน้า

ตั้งเสียงที่จะเล่นระหว่างการเปลี่ยนภาพ

 1. เลือกภาพนิ่งที่มีการเปลี่ยนภาพที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 2. บนแท็บ การเปลี่ยน ในกลุ่ม การกำหนดเวลา ในรายการ เสียง ให้เลือกเสียงที่คุณต้องการ

  กลุ่มการกำหนดเวลาบนแท็บการเปลี่ยนภาพใน Ribbon ของ PowerPoint 2010

  หมายเหตุ:  ถ้าคุณต้องการใช้เสียงของคุณเอง ในรายการ เสียง เลือก เสียงอื่น แล้วในกล่องโต้ตอบ เพิ่มเสียง เลือกเสียงที่คุณต้องการและคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×