การตัดแต่งคลิปเสียง

คุณสามารถตัดแต่งเสียงส่วนเริ่มต้นและส่วนท้ายของคลิปได้ ในบางครั้ง คำบรรยายอาจพูดถึงเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณต้องการสื่อในคลิปเสียง หรือคุณต้องการตัดเสียงให้พอดีกับเวลาของภาพนิ่งของคุณได้

 1. เลือกคลิปเสียง แล้วกด เล่น

 2. เลือกวิดีโอบนภาพนิ่ง

 3. ภายใต้ เครื่องมือเสียง บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก ตัดแต่งเสียง

 4. ในกล่องโต้ตอบ ตัดแต่งเสียง ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการตัดแต่งเสียงส่วนเริ่มต้นของคลิป ให้คลิกจุดเริ่มต้น (ดังที่แสดงในรูปด้านล่างเป็นเครื่องหมายสีเขียวด้านซ้ายสุด) เมื่อคุณเห็นลูกศรแบบสองหัว ให้ลากลูกศรนั้นไปยังตำแหน่งเริ่มต้นคลิปเสียงที่ต้องการ

  • เมื่อต้องการตัดแต่งเสียงส่วนท้ายของคลิป ให้คลิกจุดสิ้นสุด (ดังที่แสดงในรูปด้านล่างเป็นเครื่องหมายสีแดงด้านขวา) เมื่อคุณเห็นลูกศรแบบสองหัว ให้ลากลูกศรไปยังตำแหน่งสิ้นสุดคลิปเสียงที่ต้องการ

   ตัดแต่งเสียง

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×