การตอบกลับหรือส่งต่อข้อความอีเมล

เมื่อคุณตอบกลับข้อความอีเมล ผู้ส่งข้อความดั้งเดิมจะถูกใส่ลงในกล่อง ถึง โดยอัตโนมัติ และในทำนองเดียวกัน เมื่อคุณใช้ ตอบกลับทั้งหมด ข้อความจะถูกสร้างขึ้นและใส่ที่อยู่ของผู้ส่งและผู้รับเพิ่มเติมของข้อความดั้งเดิมให้โดยอัตโนมัติด้วยเช่นกัน แต่ไม่ว่าคุณจะเลือกตัวเลือกใดก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนผู้รับในกล่องกล่อง ถึง สำเนาถึง และสำเนาลับถึง

เมื่อคุณส่งต่อข้อความ กล่อง ถึงสำเนาถึง และ สำเนาลับถึง จะว่างเปล่า และคุณต้องใส่ผู้รับอย่างน้อยหนึ่งราย

การตอบกลับไปยังผู้ส่งหรือผู้รับอื่นๆ

คุณสามารถตอบกลับไปยังผู้ส่งข้อความเท่านั้น หรือกลุ่มบุคคลที่ปรากฏบนบรรทัด ถึง และ สำเนาถึง ได้ นอกจากนั้นคุณยังสามารถเพิ่มผู้รับใหม่ได้อีกด้วย

 1. บนแท็บ หน้าแรก หรือ ข้อความ ในกลุ่ม ตอบกลับ ให้คลิก ตอบกลับ หรือ ตอบกลับทั้งหมด

  หมายเหตุ: ชื่อของแท็บขึ้นจะอยู่กับว่าข้อความนั้นถูกเลือกจากรายการข้อความ หรือเปิดขึ้นจากภายในหน้าต่างของตัวข้อความเอง

  เมื่อต้องการเอาชื่อออกจากบรรทัด ถึง และ สำเนาถึง ให้คลิกที่ชื่อแล้วกด DELETE เมื่อต้องการเพิ่มผู้รับ ให้คลิกในกล่อง ถึงสำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง แล้วใส่ผู้รับ

  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่อง สำเนาถึง และ สำเนาลับถึง

  สำเนาถึง หรือในภาษาอังกฤษว่า cc ซึ่งย่อมาจาก Carbon Copy ถ้าคุณเพิ่มผู้รับลงในกล่องนี้ในข้อความอีเมล Outlook สำเนาของข้อความจะถูกส่งถึงผู้รับรายนั้น โดยชื่อผู้รับนั้นจะปรากฎให้ผู้รับข้อความรายอื่นๆ เห็นด้วย

  สำเนาลับถึง หรือในภาษาอังกฤษว่า bcc ซึ่งย่อมาจาก Blind Carbon Copy ถ้าคุณเพิ่มผู้รับลงในกล่องนี้ในข้อความอีเมล สำเนาของข้อความจะถูกส่งถึงผู้รับรายนั้น แต่ชื่อผู้รับนั้นจะไม่ปรากฏให้ผู้รับข้อความรายอื่นเห็น ถ้าคุณมองไม่เห็นกล่อง สำเนาลับถึง เมื่อคุณสร้างข้อความ คุณสามารถเพิ่มเข้าไปได้ด้วยการคลิกที่แท็บ ตัวเลือก แล้วในกลุ่ม แสดงเขตข้อมูล ให้คลิก สำเนาลับถึง

 2. เรียบเรียงข้อความของคุณ

 3. คลิก ส่ง

  เคล็ดลับ: โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อคุณคลิก ตอบกลับทั้งหมด โดยเฉพาะเมื่อมีรายการแจกจ่ายหรือผู้รับเป็นจำนวนมากในการตอบกลับของคุณ โดยปกติแล้ว การใช้ ตอบกลับ แล้วเพิ่มเฉพาะผู้รับที่จำเป็น หรือใช้ ตอบกลับทั้งหมด แต่เอาผู้รับและรายการแจกจ่ายที่ไม่จำเป็นออกจึงเป็นการดีกว่า

ด้านบนของหน้า

ส่งต่อข้อความ

เมื่อคุณส่งต่อข้อความ ข้อความนั้นจะรวมสิ่งที่แนบมาใดๆ ที่มากับข้อความดั้งเดิมด้วย เมื่อต้องการแนบสิ่งที่แนบมาเพิ่มเติม ให้ดูที่การแนบแฟ้มหรือรายการอื่นไปกับข้อความอีเมล

 1. บนแท็บ หน้าแรก หรือ ข้อความ ในกลุ่ม ตอบกลับ ให้คลิก ส่งต่อ

  หมายเหตุ: ชื่อของแท็บขึ้นจะอยู่กับว่าข้อความนั้นถูกเลือกจากรายการข้อความ หรือเปิดขึ้นจากภายในหน้าต่างของตัวข้อความเอง

 2. ใส่ผู้รับในกล่อง ถึงสำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง

  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่อง สำเนาถึง และ สำเนาลับถึง

  สำเนาถึง หรือในภาษาอังกฤษว่า cc ซึ่งย่อมาจาก Carbon Copy ถ้าคุณเพิ่มผู้รับลงในกล่องนี้ในข้อความอีเมล Outlook สำเนาของข้อความจะถูกส่งถึงผู้รับรายนั้น โดยชื่อผู้รับนั้นจะปรากฎให้ผู้รับข้อความรายอื่นๆ เห็นด้วย

  สำเนาลับถึง หรือในภาษาอังกฤษว่า bcc ซึ่งย่อมาจาก Blind Carbon Copy ถ้าคุณเพิ่มผู้รับลงในกล่องนี้ในข้อความอีเมล สำเนาของข้อความจะถูกส่งถึงผู้รับรายนั้น แต่ชื่อผู้รับนั้นจะไม่ปรากฏให้ผู้รับข้อความรายอื่นเห็น ถ้าคุณมองไม่เห็นกล่อง สำเนาลับถึง เมื่อคุณสร้างข้อความ คุณสามารถเพิ่มเข้าไปได้ด้วยการคลิกที่แท็บ ตัวเลือก แล้วในกลุ่ม แสดงเขตข้อมูล ให้คลิก สำเนาลับถึง

 3. เรียบเรียงข้อความของคุณ

 4. คลิก ส่ง

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการส่งต่อข้อความตั้งแต่สองข้อความขึ้นไปให้กับผู้รับรายเดียวกันโดยต้องการรวมเป็นข้อความเดียว ใน จดหมาย ให้คลิกข้อความใดข้อความหนึ่ง จากนั้นกด CTRL แล้วคลิกข้อความเพิ่มเติมแต่ละข้อความ บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตอบกลับ ให้คลิก ส่งต่อ ข้อความแต่ละข้อความก็จะถูกส่งต่อโดยเป็นสิ่งที่แนบมาในข้อความใหม่

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!