การตอบกลับข้อความอีเมลพร้อมการเรียกประชุม

ถ้าคุณได้รับข้อความอีเมลที่คุณต้องการเรียกประชุมเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อความนั้น ใน Microsoft Outlook 2010 คุณสามารถตอบกลับข้อความพร้อมกับเรียกประชุม โดยไม่ต้องเปิดปฏิทินของคุณได้ เมื่อคุณตอบกลับข้อความโดยใช้ ตอบกลับการประชุม การเรียกประชุมจะถูกสร้างขึ้นโดยจะเชิญทุกคนที่มีชื่ออยู่ในบรรทัด ถึง ในข้อความต้นฉบับในฐานะ ผู้ที่ต้องเข้าร่วมประชุม และเชิญทุกคนที่มีชื่ออยู่ในบรรทัด สำเนาถึง ในฐานะ ผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป

คุณลักษณะ ตอบกลับการประชุม ยังสามารถใช้สำหรับการตอบกลับงานที่ได้รับมอบหมายได้อีกด้วย เนื่องจากคุณลักษณะนี้มีลักษณะการทำงานเหมือนกับ ตอบกลับทั้งหมด จึงสามารถนำไปใช้กับข้อความที่ส่งได้

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในบานหน้าต่างการอ่าน ให้คลิกรายการที่คุณต้องการ จากนั้นบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตอบกลับ ให้คลิก การประชุม

  • ในบานหน้าต่างการอ่าน ให้คลิกรายการที่คุณต้องการแล้วลากไปไว้ในแท็บ ปฏิทิน ในบานหน้าต่างนำทาง หรือลากไปไว้ในปฏิทินบน แถบงานที่ต้องทำ

  • ในข้อความที่เปิดอยู่ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม ตอบกลับ ให้คลิก การประชุม

 2. ป้อนสถานที่ เวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุดด้วยวิธีเดียวกันกับการเรียกประชุมโดยทั่วไป คุณยังสามารถเพิ่มหรือเอาผู้เข้าร่วมออกโดยใช้ ผู้ช่วยจัดกำหนดการ เพื่อค้นหาเวลาประชุมที่เหมาะที่สุด หรือเพิ่มสิ่งที่แนบได้อีกด้วย

  หมายเหตุ: 

  • ข้อความอีเมลต้นฉบับจะถูกรวมอยู่ในเนื้อความของการเรียกประชุม

  • ถ้ารายการข้อความของคุณถูกจัดเรียง ตามการสนทนา การเรียกประชุมที่สร้างขึ้นโดยใช้ ตอบกลับการประชุม จะสัมพันธ์กับการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับข้อความต้นฉบับนั้น คุณสามารถดูการเรียกประชุมในการสนทนาที่ถูกขยายได้

  • ถ้าคุณคลิก ตอบกลับการประชุม ในการสนทนาที่มีการสนทนาย่อยหลายรายการและไม่ถูกขยายออกมา คุณลักษณะ ตอบกลับการประชุม จะนำไปใช้กับข้อความล่าสุดในการสนทนาย่อยที่เลือก ตอบกลับการประชุม จะไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณคลิกส่วนหัวของการสนทนา

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×