การตรวจหาปัญหาการช่วยสำหรับการเข้าถึง

เช่นเดียวกับที่ตัวตรวจสอบการสะกดบอกคุณเกี่ยวกับการสะกดผิดที่อาจเป็นไปได้ ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Word, Excel และ PowerPoint จะบอกคุณเกี่ยวกับปัญหาการช่วยสำหรับการเข้าถึงในไฟล์ Office ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อทำให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายสามารถอ่านและเข้าถึงเนื้อหาของคุณได้

ใช้ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

 1. คลิก ไฟล์ > ข้อมูล

 2. ถ้าตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงเห็นปัญหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น คุณจะเห็นข้อความถัดจากปุ่ม ตรวจหาปัญหา

  ตรวจสอบเอกสารใน Word 2013

 3. ถ้าต้องการดูและแก้ไขปัญหาในไฟล์ของคุณ ให้คลิก ตรวจหาปัญหา > ตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

  คำสั่งตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Word 2013

  ไฟล์ของคุณปรากฏขึ้นอีกครั้ง และบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง จะแสดงผลการตรวจสอบ

  บานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง ซึ่งแสดงผลการตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

 4. คลิกปัญหาที่ต้องการเพื่อดู ข้อมูลเพิ่มเติม และขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ด้านบนของหน้า

เรียนรู้เกี่ยวกับ ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง จะตรวจสอบไฟล์ของคุณเพื่อค้นหาชุดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายในการใช้งานไฟล์ของคุณ ปัญหาแต่ละปัญหาจะได้รับการจัดประเภทเป็น ข้อผิดพลาด คำเตือน หรือ เคล็ดลับ

 • ข้อผิดพลาด    จะได้รับข้อผิดพลาดเมื่อเนื้อหาทำให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายเข้าใจได้ยากหรือไม่อาจเข้าใจได้

 • คำเตือน    จะได้รับคำเตือนเมื่อเนื้อหาโดยส่วนใหญ่ แต่ไม่ใช่ทั้งหมดทำให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายเข้าใจเนื้อหาในไฟล์ได้ยาก

 • เคล็ดลับ    เคล็ดลับจะเป็นเนื้อหาที่ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายสามารถเข้าใจได้ แต่อาจมีการจัดระเบียบหรือนำเสนอให้ดีขึ้นเพื่อให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นได้

การแก้ไขปัญหาบางอย่างอาจจำเป็นต้องให้คุณเปลี่ยนแปลง จัดรูปแบบใหม่ หรืออัปเดตเนื้อหาของคุณ

ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงยังทำให้คุณสามารถรู้ถึงฟีเจอร์ของ Office ที่คุณสามารถใช้เพื่อทำให้เนื้อหาของคุณสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น

สำหรับคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับปัญหาที่ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงจะค้นหา ให้ดูที่ กฎที่ใช้โดยตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Office 365 operated by 21Vianet - Admin, Office 365 operated by 21Vianet - End User, Office 365 operated by 21Vianet - Small Business Admin, Office Shared 2013, Office 365 Small Business Admin, Office 365 Admin, Office 365 End User, PowerPoint 2013, Word Starter, Excel Starter, Word 2013, PowerPoint 2010, Excel 2010, Excel 2013ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา