การตรวจหาปัญหาการช่วยสำหรับการเข้าถึง

เช่นเดียวกับที่ตัวตรวจสอบการสะกดบอกคุณเกี่ยวกับการสะกดผิดที่อาจเป็นไปได้ ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Word, Excel และ PowerPoint จะบอกคุณเกี่ยวกับปัญหาการช่วยสำหรับการเข้าถึงในไฟล์ Office ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อทำให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายสามารถอ่านและเข้าถึงเนื้อหาของคุณได้

การใช้ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

  1. คลิก ไฟล์ > ข้อมูล

  2. ถ้าตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงเห็นปัญหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น คุณจะเห็นข้อความถัดจากปุ่ม ตรวจหาปัญหา

  3. ถ้าต้องการดูและแก้ไขปัญหาในไฟล์ของคุณ ให้คลิก ตรวจหาปัญหา > ตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

    ไฟล์ของคุณปรากฏขึ้นอีกครั้ง และบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง จะแสดงผลการตรวจสอบ

  4. คลิกที่ปัญหาที่ต้องการเพื่อดู ข้อมูลเพิ่มเติม และขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ด้านบนของหน้า

เรียนรู้เกี่ยวกับ ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง จะตรวจสอบไฟล์ของคุณเพื่อค้นหาชุดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายในการใช้งานไฟล์ของคุณ ปัญหาแต่ละปัญหาจะได้รับการจัดประเภทเป็น ข้อผิดพลาด คำเตือน หรือ เคล็ดลับ

  • ข้อผิดพลาด    จะได้รับข้อผิดพลาดเมื่อเนื้อหาทำให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายเข้าใจได้ยากหรือไม่อาจเข้าใจได้

  • คำเตือน    จะได้รับคำเตือนเมื่อเนื้อหาโดยส่วนใหญ่ แต่ไม่ใช่ทั้งหมดทำให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายเข้าใจเนื้อหาในไฟล์ได้ยาก

  • เคล็ดลับ    เคล็ดลับจะเป็นเนื้อหาที่ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายสามารถเข้าใจได้ แต่อาจมีการจัดระเบียบหรือนำเสนอให้ดีขึ้นเพื่อให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นได้

การแก้ไขปัญหาบางอย่างอาจจำเป็นต้องให้คุณเปลี่ยนแปลง จัดรูปแบบใหม่ หรืออัปเดตเนื้อหาของคุณ

ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงยังทำให้คุณสามารถรู้ถึงฟีเจอร์ของ Office ที่คุณสามารถใช้เพื่อทำให้เนื้อหาของคุณสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น

สำหรับคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับปัญหาที่ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงจะค้นหา ให้ดูที่ กฎที่ใช้โดยตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Excel 2013, Excel 2010, PowerPoint 2010, Word 2013, Office 365 End User, Excel Starter, Word Starter, PowerPoint 2013, Office 365 Admin, Office 365 operated by 21Vianet - End User, Office 365 operated by 21Vianet - Admin, Office 365 Small Business Admin, Office Shared 2013, Office 365 operated by 21Vianet - Small Business Adminข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา