การตรวจการสะกดและไวยากรณ์

สิ่งสำคัญ   บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

โปรแกรม Microsoft Office 2010 ทั้งหมดมาพร้อมกับความสามารถในการตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในไฟล์ของคุณ ตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ซึ่งมักเรียกว่า ตรวจการสะกด อยู่บน Ribbon ในตำแหน่งที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับโปรแกรมของคุณ

เคล็ดลับ  กำหนด Ribbonเมื่อต้องการวางปุ่มการสะกดที่คุณสามารถค้นหาได้อย่างง่ายดาย

คุณต้องการทำสิ่งใด

ตรวจการสะกดและไวยากรณ์ทั้งหมดในครั้งเดียว

ตรวจคำและไวยากรณ์ที่คุณได้ตรวจแล้วก่อนหน้านี้และได้ละเว้นไปซ้ำอีกครั้ง

แก้ปัญหาเกี่ยวกับตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์

ตรวจการสะกดและไวยากรณ์ทั้งหมดในครั้งเดียว

การตรวจการสะกดและไวยากรณ์ทั้งหมดในไฟล์พร้อมกันจะมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการตรวจทานข้อความของคุณ คุณสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เป็นไปได้ แล้วยืนยันการแก้ไขรายการแต่ละรายการ

คุณสามารถแก้ข้อผิดพลาดแต่ละข้อที่โปรแกรมพบได้หลายวิธี

ฉันต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดโดยใช้คำที่แนะนำคำใดคำหนึ่ง

 • เลือกคำในรายการ ข้อเสนอแนะ แล้วคลิก เปลี่ยน

ฉันต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยการเปลี่ยนคำด้วยตนเอง

 1. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่มีในพจนานุกรม

 2. แก้ไขคำ

 3. คลิก เปลี่ยน

คำที่สะกดผิดเป็นคำที่ฉันต้องการใช้จริง ฉันต้องการให้โปรแกรม Microsoft Office ทั้งหมดรับรู้คำนี้และไม่แจ้งว่าคำนี้เป็นการสะกดผิดอีก

 • คลิก เพิ่ม หรือ เพิ่มในพจนานุกรม

ฉันต้องการละเว้นคำที่สะกดผิดคำนี้และย้ายไปยังคำสะกดผิดคำถัดไป

 • คลิก ละเว้นหนึ่งครั้ง

ฉันต้องการละเว้นอินสแตนซ์ทั้งหมดของคำที่สะกดผิดคำนี้และย้ายไปยังคำที่สะกดผิดคำถัดไป

 • คลิก ละเว้นทั้งหมด

ฉันมักจะพิมพ์คำนี้ผิดอยู่บ่อยครั้ง ฉันจึงต้องการให้โปรแกรมแก้ไขคำที่พิมพ์ผิดนี้ให้ฉันโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่ฉันพิมพ์คำนี้ผิด

 • เลือกคำที่ถูกต้องในรายการ ข้อเสนอแนะ จากนั้นคลิก แก้ไขอัตโนมัติ

คุณกำลังใช้โปรแกรม Office ใดอยู่

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

SharePoint Workspace

Visio

Word

วิธีการทำงานของการตรวจการสะกดอัตโนมัติ

วิธีการทำงานของการตรวจสอบไวยากรณ์อัตโนมัติ (Outlook และ Word เท่านั้น)

เปิดหรือปิดการตรวจการสะกดและไวยากรณ์อัตโนมัติ

Access

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ระเบียน ให้คลิก การสะกด

  รายการนี้อยู่ที่ใด

  คำสั่ง การสะกด ของ Access

  เคล็ดลับ  คุณสามารถเข้าถึงคำสั่งนี้ได้อย่างรวดเร็วโดยการเพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วน คลิกขวาที่ปุ่ม การสะกด แล้วคลิก เพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน บนเมนูทางลัด

 2. ถ้าโปรแกรมพบการสะกดผิด กล่องโต้ตอบหรือบานหน้าต่างงานจะปรากฏพร้อมกับคำที่สะกดผิดคำแรกที่พบโดยตัวตรวจสอบการสะกด

 3. หลังจากที่คุณแก้คำที่สะกดผิดแต่ละคำแล้ว โปรแกรมจะทำเครื่องหมายคำที่สะกดผิดคำถัดไปเพื่อให้คุณตัดสินใจว่าคุณต้องการทำอะไร

ด้านบนของหน้า

Excel

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก การสะกด

  รายการนี้อยู่ที่ใด

  คำสั่ง การสะกด ของ Excel

  เคล็ดลับ  คุณสามารถเข้าถึงคำสั่งนี้ได้อย่างรวดเร็วโดยการเพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วน คลิกขวาที่ปุ่ม การสะกด แล้วคลิก เพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน บนเมนูทางลัด

 2. ถ้าโปรแกรมพบการสะกดผิด กล่องโต้ตอบหรือบานหน้าต่างงานจะปรากฏพร้อมกับคำที่สะกดผิดคำแรกที่พบโดยตัวตรวจสอบการสะกด

 3. หลังจากที่คุณแก้คำที่สะกดผิดแต่ละคำแล้ว โปรแกรมจะทำเครื่องหมายคำที่สะกดผิดคำถัดไปเพื่อให้คุณตัดสินใจว่าคุณต้องการทำอะไร

ด้านบนของหน้า

InfoPath

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก การสะกด

  รายการนี้อยู่ที่ใด

  คำสั่ง การสะกด ของ InfoPath Designer

  เคล็ดลับ  คุณสามารถเข้าถึงคำสั่งนี้ได้อย่างรวดเร็วโดยการเพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วน คลิกขวาที่ปุ่ม การสะกด แล้วคลิก เพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน บนเมนูทางลัด

 2. ถ้าโปรแกรมพบการสะกดผิด กล่องโต้ตอบหรือบานหน้าต่างงานจะปรากฏพร้อมกับคำที่สะกดผิดคำแรกที่พบโดยตัวตรวจสอบการสะกด

 3. หลังจากที่คุณแก้คำที่สะกดผิดแต่ละคำแล้ว โปรแกรมจะทำเครื่องหมายคำที่สะกดผิดคำถัดไปเพื่อให้คุณตัดสินใจว่าคุณต้องการทำอะไร

ด้านบนของหน้า

OneNote

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การสะกด ให้คลิก การสะกด

  รายการนี้อยู่ที่ใด

  คำสั่ง การสะกด ของ OneNote

  เคล็ดลับ  คุณสามารถเข้าถึงคำสั่งนี้ได้อย่างรวดเร็วโดยการเพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วน คลิกขวาที่ปุ่ม การสะกด แล้วคลิก เพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน บนเมนูทางลัด

 2. ถ้าโปรแกรมพบการสะกดผิด กล่องโต้ตอบหรือบานหน้าต่างงานจะปรากฏพร้อมกับคำที่สะกดผิดคำแรกที่พบโดยตัวตรวจสอบการสะกด

 3. หลังจากที่คุณแก้คำที่สะกดผิดแต่ละคำแล้ว โปรแกรมจะทำเครื่องหมายคำที่สะกดผิดคำถัดไปเพื่อให้คุณตัดสินใจว่าคุณต้องการทำอะไร

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. สร้างหรือเปิดข้อความอีเมล การนัดหมาย หรือที่ติดต่อ จากนั้นบนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก การสะกด

  รายการนี้อยู่ที่ใด

  คำสั่ง การสะกด ของ Outlook

  เคล็ดลับ  คุณสามารถเข้าถึงคำสั่งนี้ได้อย่างรวดเร็วโดยการเพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วน คลิกขวาที่ปุ่ม การสะกด แล้วคลิก เพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน บนเมนูทางลัด

 2. ถ้าโปรแกรมพบการสะกดผิด กล่องโต้ตอบหรือบานหน้าต่างงานจะปรากฏพร้อมกับคำที่สะกดผิดคำแรกที่พบโดยตัวตรวจสอบการสะกด

 3. หลังจากที่คุณแก้คำที่สะกดผิดแต่ละคำแล้ว โปรแกรมจะทำเครื่องหมายคำที่สะกดผิดคำถัดไปเพื่อให้คุณตัดสินใจว่าคุณต้องการทำอะไร

 4. เฉพาะใน Outlook หรือ Word หลังจากที่โปรแกรมทำเครื่องหมายการสะกดผิดเสร็จสิ้นแล้ว โปรแกรมจะแสดงข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ สำหรับข้อผิดพลาดแต่ละรายการ ให้เลือกตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ การสะกดและไวยากรณ์

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก การสะกด

  รายการนี้อยู่ที่ใด

  คำสั่ง การสะกด ของ PowerPoint

  เคล็ดลับ  คุณสามารถเข้าถึงคำสั่งนี้ได้อย่างรวดเร็วโดยการเพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วน คลิกขวาที่ปุ่ม การสะกด แล้วคลิก เพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน บนเมนูทางลัด

 2. ถ้าโปรแกรมพบการสะกดผิด กล่องโต้ตอบหรือบานหน้าต่างงานจะปรากฏพร้อมกับคำที่สะกดผิดคำแรกที่พบโดยตัวตรวจสอบการสะกด

 3. หลังจากที่คุณแก้คำที่สะกดผิดแต่ละคำแล้ว โปรแกรมจะทำเครื่องหมายคำที่สะกดผิดคำถัดไปเพื่อให้คุณตัดสินใจว่าคุณต้องการทำอะไร

ด้านบนของหน้า

Project

 1. บนแท็บ โครงการ ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก การสะกด

  รายการนี้อยู่ที่ใด

  คำสั่ง การสะกด ใน Ribbon ของ Project

  เคล็ดลับ  คุณสามารถเข้าถึงคำสั่งนี้ได้อย่างรวดเร็วโดยการเพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วน คลิกขวาที่ปุ่ม การสะกด แล้วคลิก เพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน บนเมนูทางลัด

 2. ถ้าโปรแกรมพบการสะกดผิด กล่องโต้ตอบหรือบานหน้าต่างงานจะปรากฏพร้อมกับคำที่สะกดผิดคำแรกที่พบโดยตัวตรวจสอบการสะกด

 3. หลังจากที่คุณแก้คำที่สะกดผิดแต่ละคำแล้ว โปรแกรมจะทำเครื่องหมายคำที่สะกดผิดคำถัดไปเพื่อให้คุณตัดสินใจว่าคุณต้องการทำอะไร

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก การสะกด

  รายการนี้อยู่ที่ใด

  คำสั่ง การสะกด ของ Publisher

  เคล็ดลับ  คุณสามารถเข้าถึงคำสั่งนี้ได้อย่างรวดเร็วโดยการเพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วน คลิกขวาที่ปุ่ม การสะกด แล้วคลิก เพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน บนเมนูทางลัด

 2. ถ้าโปรแกรมพบการสะกดผิด กล่องโต้ตอบหรือบานหน้าต่างงานจะปรากฏพร้อมกับคำที่สะกดผิดคำแรกที่พบโดยตัวตรวจสอบการสะกด

 3. หลังจากที่คุณแก้คำที่สะกดผิดแต่ละคำแล้ว โปรแกรมจะทำเครื่องหมายคำที่สะกดผิดคำถัดไปเพื่อให้คุณตัดสินใจว่าคุณต้องการทำอะไร

ด้านบนของหน้า

SharePoint Workspace

 1. คลิกในพื้นที่ Rich Text ของรายการเครื่องมือเวิร์กสเปซที่คุณเปิดไว้เพื่อทำการแก้ไข

  ตัวอย่างเช่น คลิกในรายการการอภิปราย รายการ Notepad หรือรายการโปรไฟล์ปฏิทิน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การสะกด หรือกด F7

  เคล็ดลับ  คุณสามารถเข้าถึงคำสั่งนี้ได้อย่างรวดเร็วโดยการเพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วน คลิกขวาที่ปุ่ม การสะกด แล้วคลิก เพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน บนเมนูทางลัด

  หมายเหตุ  ในพื้นที่ Rich Text บางพื้นที่ใน SharePoint Workspace จะไม่มีคำสั่ง การสะกด ใน Ribbon คุณจะต้องกด F7 เพื่อเปิดตัวตรวจสอบการสะกดด้วยตนเอง เว้นแต่ว่าคุณได้เพิ่มคำสั่งนี้ลงในแถบเครื่องมือด่วนแล้ว

 3. ถ้าโปรแกรมพบการสะกดผิด กล่องโต้ตอบหรือบานหน้าต่างงานจะปรากฏพร้อมกับคำที่สะกดผิดคำแรกที่พบโดยตัวตรวจสอบการสะกด

 4. หลังจากที่คุณแก้คำที่สะกดผิดแต่ละคำแล้ว โปรแกรมจะทำเครื่องหมายคำที่สะกดผิดคำถัดไปเพื่อให้คุณตัดสินใจว่าคุณต้องการทำอะไร

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก การสะกด

  รายการนี้อยู่ที่ใด

  คำสั่ง การสะกด ของ Visio

  เคล็ดลับ  คุณสามารถเข้าถึงคำสั่งนี้ได้อย่างรวดเร็วโดยการเพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วน คลิกขวาที่ปุ่ม การสะกด แล้วคลิก เพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน บนเมนูทางลัด

 2. ถ้าโปรแกรมพบการสะกดผิด กล่องโต้ตอบหรือบานหน้าต่างงานจะปรากฏพร้อมกับคำที่สะกดผิดคำแรกที่พบโดยตัวตรวจสอบการสะกด

 3. หลังจากที่คุณแก้คำที่สะกดผิดแต่ละคำแล้ว โปรแกรมจะทำเครื่องหมายคำที่สะกดผิดคำถัดไปเพื่อให้คุณตัดสินใจว่าคุณต้องการทำอะไร

ด้านบนของหน้า

Word

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก การสะกดและไวยากรณ์

  รายการนี้อยู่ที่ใด

  คำสั่ง การสะกด ของ Word

  เคล็ดลับ  คุณสามารถเข้าถึงคำสั่งนี้ได้อย่างรวดเร็วโดยการเพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วน คลิกขวาที่ปุ่ม การสะกดและไวยากรณ์ แล้วคลิก เพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน บนเมนูทางลัด

 2. ถ้าโปรแกรมพบการสะกดผิด กล่องโต้ตอบหรือบานหน้าต่างงานจะปรากฏพร้อมกับคำที่สะกดผิดคำแรกที่พบโดยตัวตรวจสอบการสะกด

 3. หลังจากที่คุณแก้คำที่สะกดผิดแต่ละคำแล้ว โปรแกรมจะทำเครื่องหมายคำที่สะกดผิดคำถัดไปเพื่อให้คุณตัดสินใจว่าคุณต้องการทำอะไร

 4. เฉพาะใน Outlook หรือ Word หลังจากที่โปรแกรมทำเครื่องหมายการสะกดผิดเสร็จสิ้นแล้ว โปรแกรมจะแสดงข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ สำหรับข้อผิดพลาดแต่ละรายการ ให้คลิกตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ การสะกดและไวยากรณ์

ด้านบนของหน้า

ตรวจการสะกดและไวยากรณ์อัตโนมัติ

ส่วนนี้จะอธิบายวิธีการทำงานของการตรวจการสะกดและไวยากรณ์อัตโนมัติและวิธีการเปิดและปิดการทำงาน

หมายเหตุ  

 • ไม่มีตัวเลือกการตรวจการสะกดขณะพิมพ์ใน Access, Excel หรือ Project

 • การตรวจไวยากรณ์จะใช้งานได้เฉพาะใน Outlook และ Word เท่านั้น

วิธีการทำงานของการตรวจการสะกดอัตโนมัติ

เมื่อคุณตรวจการสะกดโดยอัตโนมัติในขณะที่คุณพิมพ์ คุณจะมั่นใจได้มากขึ้นว่าคุณจะไม่ต้องแก้ไขการสะกดผิดเป็นจำนวนมาก โปรแกรม Microsoft Office ของคุณสามารถทำเครื่องหมายคำที่สะกดผิดในขณะที่คุณทำงานเพื่อให้คุณมองเห็นได้ง่าย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

คำที่สะกดผิดจะปรากฏโดยมีเส้นหยักสีแดงอยู่ข้างใต้

คุณสามารถคลิกขวาที่คำที่สะกดผิดเพื่อดูการแก้ไขที่แนะนำ

คลิกขวาที่คำที่สะกดผิดเพื่อดูการแก้ไขที่แนะนำ

การคลิกขวาที่คำจะให้ตัวเลือกต่างๆ แก่คุณ เช่น การเพิ่มคำลงในพจนานุกรมแบบกำหนดเองของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรม Microsoft Office ที่คุณกำลังใช้อยู่

วิธีการทำงานของการตรวจสอบไวยากรณ์อัตโนมัติ (Outlook และ Word เท่านั้น)

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานการตรวจไวยากรณ์อัตโนมัติ Word และ Outlook จะทำเครื่องหมายไวยากรณ์และลักษณะที่อาจเป็นข้อผิดพลาดในขณะที่คุณทำงานในเอกสาร Word และในรายการของ Outlook ที่เปิดอยู่ (ยกเว้นบันทึกย่อ) ดังต่อไปนี้

ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์

คุณสามารถคลิกขวาที่ข้อผิดพลาดเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติมได้

คลิกขวาที่ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์

บนเมนูทางลัด การแก้ไขที่แนะนำอาจปรากฏขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกที่จะละเว้นข้อผิดพลาดหรือคลิก เกี่ยวกับประโยคนี้ เพื่อดูว่าเหตุใดโปรแกรมจึงพิจารณาว่าข้อความนั้นผิดพลาด

เปิดหรือปิดการตรวจการสะกดและไวยากรณ์อัตโนมัติ

คุณกำลังใช้โปรแกรม Office ใดอยู่

InfoPath

InfoPath

 1. บนแท็บ หน้าแรก คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การสะกด แล้วคลิก ตัวเลือกการสะกด

 2. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนข้อผิดพลาดการสะกด

  หมายเหตุ  ถ้าคุณต้องการเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ คุณต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจการสะกดขณะพิมพ์ ด้วย

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก จดหมาย

 3. คลิก การสะกดและการแก้ไขอัตโนมัติ

 4. ภายใต้ เมื่อแก้ไขการสะกดใน Outlook ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจการสะกดขณะพิมพ์, ทำเครื่องหมายข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ขณะพิมพ์ และ ตรวจไวยากรณ์และการสะกด

หมายเหตุ  ตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์พร้อมใช้งานสำหรับรายการทั้งหมด ยกเว้น บันทึกย่อ

ด้านบนของหน้า

OneNote

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก การพิสูจน์อักษร

 3. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนข้อผิดพลาดการสะกด

  หมายเหตุ  ถ้าคุณต้องการเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ คุณต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจการสะกดขณะพิมพ์ ด้วย

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก การพิสูจน์อักษร

 3. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนข้อผิดพลาดการสะกด

  หมายเหตุ  ถ้าคุณต้องการเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ คุณต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจการสะกดขณะพิมพ์ ด้วย

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก การพิสูจน์อักษร

 3. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนข้อผิดพลาดการสะกด

  หมายเหตุ  ถ้าคุณต้องการเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ คุณต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจการสะกดขณะพิมพ์ ด้วย

ด้านบนของหน้า

SharePoint Designer

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. ภายใต้ วิธีใช้ คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก ทั่วไป

 3. คลิก ตัวเลือกของตัวแก้ไขหน้า

 4. บนแท็บ ทั่วไป ให้คลิก ตัวเลือกการสะกด

 5. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนข้อผิดพลาดการสะกด

  หมายเหตุ  ถ้าคุณต้องการเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ คุณต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจการสะกดขณะพิมพ์ ด้วย

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก การพิสูจน์อักษร

 3. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนข้อผิดพลาดการสะกด

  หมายเหตุ  ถ้าคุณต้องการเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ คุณต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจการสะกดขณะพิมพ์ ด้วย

หมายเหตุ  ฟีเจอร์นี้ไม่พร้อมใช้งานใน Access, Excel และ Project

Word

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก การพิสูจน์อักษร

 3. เมื่อต้องการเปิดหรือปิดการตรวจการสะกดอัตโนมัติและการตรวจไวยากรณ์อัตโนมัติสำหรับเอกสารที่เปิดอยู่ ให้ทำดังนี้

  1. ภายใต้ ข้อยกเว้นสำหรับ ให้คลิก ชื่อของไฟล์ที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน

  2. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนการสะกดผิดในเอกสารนี้เท่านั้น และ ซ่อนข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ในเอกสารนี้เท่านั้น

   เมื่อต้องการเปิดหรือปิดการตรวจการสะกดอัตโนมัติและการตรวจไวยากรณ์อัตโนมัติสำหรับเอกสารทั้งหมดที่คุณสร้างจากนี้เป็นต้นไป ให้ทำดังนี้

  3. ภายใต้ ข้อยกเว้นสำหรับ ให้คลิก เอกสารใหม่ทั้งหมด

  4. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนการสะกดผิดในเอกสารนี้เท่านั้น และ ซ่อนข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ในเอกสารนี้เท่านั้น

สิ่งสำคัญ  ถ้าคุณปิดการตรวจการสะกดอัตโนมัติหรือการตรวจไวยากรณ์อัตโนมัติสำหรับไฟล์ที่คุณแชร์กับบุคคลอื่น คุณอาจต้องแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบว่าคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงนี้

การแก้ไขอัตโนมัติ

ในบางโปรแกรม นอกจากนี้คุณสามารถใช้แก้ไขอัตโนมัติเพื่อแก้ไขการสะกดโดยอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์ โดยไม่ต้องยืนยันแต่ละการแก้ไข ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์อย่างแน่นอนและพิมพ์ช่องว่างหรือเครื่องหมายวรรคตอนอื่น ๆ ข้อมูลคุณลักษณะแก้ไขอัตโนมัติแทนคำสะกดผิดโดยอัตโนมัติด้วยอย่างแน่นอน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูการ สะกดอัตโนมัติ และแทรกข้อความ และสัญลักษณ์

ด้านบนของหน้า

ตรวจคำและไวยากรณ์ที่คุณได้ตรวจแล้วก่อนหน้านี้และได้ละเว้นไปซ้ำอีกครั้ง

ใน Word และ Outlook คุณสามารถบังคับให้ตรวจสอบคำและไวยากรณ์ที่คุณเลือกที่จะละเว้นไปก่อนหน้านี้ได้อีกครั้ง โดยทำดังนี้

Word

 1. เปิดเอกสารที่ต้องการการตรวจสอบ

 2. คลิกแท็บ ไฟล์

 3. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก

 4. ภายใต้ การแก้ไขการสะกดและไวยากรณ์ใน Word ให้คลิก ตรวจเอกสารใหม่

 5. ถ้าต้องการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ซ้ำอีก ให้คลิก ใช่ เมื่อคุณเห็นข้อความต่อไปนี้: การดำเนินการนี้จะตั้งค่าตัวตรวจสอบการสะกดและตัวตรวจสอบไวยากรณ์ใหม่เพื่อที่ Word จะตรวจคำและไวยากรณ์ที่คุณได้ตรวจก่อนหน้านี้และเลือกละเว้นไปอีกครั้ง คุณต้องการทำต่อไปหรือไม่

 6. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Word ให้คลิก ตกลง เพื่อกลับไปยังเอกสาร

 7. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก การสะกดและไวยากรณ์

Outlook

 1. เปิดรายการ Outlook ที่ต้องการตรวจสอบ

หมายเหตุ  ตัวตรวจสอบการสะกดคำและไวยากรณ์จะไม่ตรวจสอบบันทึกย่อ

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก จดหมาย แล้วคลิก การสะกดและการแก้ไขอัตโนมัติ

 4. ภายใต้ เมื่อกำลังแก้ไขการสะกดใน Outlook ให้คลิก ตรวจสอบอีเมลอีกครั้ง

  หมายเหตุ  คุณยังสามารถคลิก ตรวจสอบอีเมลอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบรายการปฏิทินอีกครั้งได้ด้วย

 5. ถ้าต้องการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ซ้ำอีก ให้คลิก ใช่ เมื่อคุณเห็นข้อความต่อไปนี้: การดำเนินการนี้จะตั้งค่าตัวตรวจการสะกดและตัวตรวจไวยากรณ์ใหม่เพื่อที่ Outlook จะตรวจคำและไวยากรณ์ที่คุณได้ตรวจก่อนหน้านี้และได้ละเว้นไปอีกครั้ง คุณต้องการทำต่อไปหรือไม่

 6. คลิก ตกลง สองครั้งเพื่อกลับไปยังรายการ Outlook

 7. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก การสะกดและไวยากรณ์

ด้านบนของหน้า

แก้ปัญหาเกี่ยวกับตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ  ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

นำไปใช้กับ: Excel 2010, Word 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Access 2010, OneNote 2010, Publisher 2010, Visio 2010, InfoPath 2010, SharePoint Designer 2010, SharePoint Workspace 2010, Office 2010, Visio Standard 2010, Word Starter, Word Starter 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา