การตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่นใน Office 2010 และใหม่กว่า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณสร้างเอกสารที่ใช้อักษรแบบละติน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน หรือภาษาเยอรมัน คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนภาษาของรูปแบบคีย์บอร์ด คุณสามารถตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษรของข้อความให้ตรวจการสะกดของภาษาต่างๆ ในเอกสารเดียวได้ เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนภาษาเพื่อตรวจการสะกด ให้คลิกที่ผลิตภัณฑ์ Office ที่คุณกำลังใช้อยู่ที่ด้านล่าง

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการพิมพ์เป็นภาษาที่ไม่ได้ใช้อักษรแบบละติน เช่น ภาษาอาหรับหรือภาษาจีน คุณสามารถสลับรูปแบบคีย์บอร์ดด้วยแถบภาษา เมื่อคุณเปลี่ยนรูปแบบคีย์บอร์ด Office จะเปลี่ยนการสะกดและไวยากรณ์ภาษา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เปิดใช้งานหรือเปลี่ยนแปลงภาษารูปแบบคีย์บอร์ด

 • บทความนี้ครอบคลุม Office 2010, Office 2013 และ Office 2016 สำหรับคำแนะนำของ Office 2007 ให้ดู ตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่นใน Office 2007

 • เมื่อต้องการพิมพ์อักขระสากล เช่น Umlaut (ö) ในภาษาเยอรมัน Tilde (ñ) ในภาษาสเปน Cedilla (Ç) ในภาษาตุรกี หรือแม้กระทั่งสัญลักษณ์ เช่น เครื่องหมายถูก ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ใช้แกลเลอรีสัญลักษณ์ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดู แทรกสัญลักษณ์

  • ถ้าคุณทราบรหัส ASCII สำหรับอักขระพิเศษที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบคีย์บอร์ด ให้คุณพิมพ์อักขระหรือสัญลักษณ์ที่ต้องการโดยใช้รหัส ASCII

 1. วางเคอร์เซอร์ในเอกสารที่คุณต้องการเริ่มพิมพ์ข้อความเป็นภาษาอื่น หรือถ้าคุณพิมพ์ข้อความแล้ว ให้เลือกข้อความนั้น

 2. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก ภาษา แล้วคลิก ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

  ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

 3. ในกล่องโต้ตอบ ภาษา หรือบานหน้าต่าง ภาษาการพิสูจน์อักษร ให้เลื่อนไปยังภาษาที่คุณต้องการใช้และมองหาไอคอน ตรวจการสะกดและไวยากรณ์ ที่อยู่ด้านหน้าภาษา ไอคอนการตรวจการสะกดและไวยากรณ์ใน Word 2013

  ไอคอนช่วยให้คุณทราบว่าคุณติดตั้งเครื่องมือพิสูจน์อักษรสำหรับภาษานั้นแล้ว ถ้าคุณไม่เห็นไอคอนก็ไม่เป็นไร โปรดดูหมายเหตุในขั้นตอนที่ 6

 4. เริ่มต้นพิมพ์

 5. เมื่อต้องการสลับกลับไปเป็นภาษาเดิม หรือสลับไปเป็นภาษาอื่น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3 ในขั้นตอนที่ 3 ให้เลือกภาษาถัดไป

 6. ในครั้งถัดไปที่คุณตรวจการสะกด คุณสามารถเปลี่ยนพจนานุกรมภาษาในบานหน้าต่างหรือกล่องตอบโต้ การสะกด จากนั้นเลือกเอกสารสำหรับแต่ละภาษาที่คุณใช้ ทำขั้นตอนนี้ซ้ำกับแต่ละภาษาในเอกสารดังกล่าว

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นหรือคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด คุณอาจยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องมือพิสูจน์อักษรสำหรับภาษานี้ ทำตามพร้อมท์ในข้อความเพื่อเพิ่มภาษา หรือดู เพิ่มภาษา หรือตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาใน Office เพื่อค้นหาวิธีการเพิ่มภาษาที่คุณต้องการ

  • ถ้าหลังจากทำตามขั้นตอนเหล่านี้แล้ว ตัวตรวจสอบการสะกดยังไม่สามารถระบุข้อผิดพลาดได้อย่างถูกต้อง ให้ลองล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจหาภาษาอัตโนมัติ ในกล่องตอบโต้ ภาษา

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาขณะที่ตรวจสอบการสะกดของฐานข้อมูลหรือเวิร์กบุ๊ก ให้เปลี่ยนพจนานุกรมภาษาในระหว่างกระบวนการตรวจสอบการสะกด:

 1. บนแท็บ รีวิว ใน Excel หรือแท็บ หน้าแรก ใน Access ให้คลิก การสะกด

 2. ในบานหน้าต่างหรือกล่องตอบโต้ การสะกด ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการในรายการ พจนานุกรมภาษา

ถ้าไม่มีภาษาที่คุณต้องการ คุณอาจต้องใช้แพคภาษาของ Office สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูตรวจสอบว่าคุณต้องการแพคภาษาหรือ Language Interface Pack สำหรับ Office 2013 หรือ Language Accessory Pack สำหรับ Office 2016

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนภาษาเริ่มต้นสำหรับการแก้ไขเพื่อตรวจสอบการสะกด โปรดดู เพิ่มภาษาหรือตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาใน Office

ใน InfoPath Designer ระบบจะนำ ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร ไปใช้กับมุมมองฟอร์มปัจจุบัน ฟอร์มที่มีหลายมุมมองสามารถมีภาษาการพิสูจน์อักษรหลายภาษาในแต่ละมุมมอง ใน InfoPath Editor ระบบจะนำ ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร ไปใช้กับฟอร์มทั้งหมด ข้อความทั้งหมดในมุมมองจะถูกทำเครื่องหมายเป็นภาษาเดียวกัน

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาของฟอร์ม ให้ทำดังนี้:

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกลูกศรภายใต้ การสะกด แล้วคลิก ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

 2. ในกล่องโต้ตอบ ภาษา ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการ

 3. เริ่มพิมพ์ หรือตรวจสอบการสะกด

ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษรขณะที่สร้างเอกสารใหม่

 1. ในเอกสารใหม่ของคุณ ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องเพื่อเริ่มเขียนเป็นภาษาอื่น

 2. บนแท็บ รีวิว ให้คลิก การสะกด > ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

  บนแท็บ รีวิว ให้คลิก การสะกด > ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

 3. เลื่อนไปตามรายการเพื่อเลือกภาษาที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

  รูปของรายการ ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร ใน Word Online

 4. เริ่มพิมพ์เป็นภาษาคุณเลือก

 5. หากต้องการสลับกลับไปใช้ภาษาเดิม ให้ทำตามขั้นตอนที่ 3 และ 4 อีกครั้ง

ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษรขณะแก้ไขเอกสารที่มีอยู่

 1. เปิดเอกสารที่มีอยู่ที่คุณต้องการเปลี่ยนภาษา

 2. คลิก แก้ไขเอกสาร แล้วคลิก Word Online

  แก้ไขใน Word Online

 3. เลือกข้อความแล้วคลิกขวาที่ข้อความ จากนั้นคลิกตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

  คลิกขวาแล้วคลิก ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

 4. เลื่อนไปตามรายการเพื่อเลือกภาษาที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

  รูปของรายการ ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร ใน Word Online

 5. เริ่มพิมพ์เป็นภาษาคุณเลือก

 6. เมื่อต้องการสลับกลับไปใช้ภาษาเดิม ให้ทำตามขั้นตอนที่ 3 และ 4 อีกครั้ง

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×