การดูบันทึกย่อของผู้บรรยายโดยส่วนตัวขณะส่งงานนำเสนอบนหลายจอภาพ

การใช้ มุมมองของผู้นำเสนอ เป็นวิธีที่ดีในการดูงานนำเสนอของคุณพร้อมบันทึกย่อของผู้บรรยายบนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง (ตัวอย่างเช่น แล็ปท็อปของคุณ) ขณะที่ผู้ชมดูงานนำเสนอที่ไม่มีบันทึกย่อบนจอภาพอื่น (ตัวอย่างเช่น การฉายบนหน้าจอที่มีขนาดใหญ่กว่า)

PowerPoint จะสนับสนุนการใช้สองจอภาพสำหรับงานนำเสนอภาพนิ่งหนึ่งงานเท่านั้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกำหนดค่าให้เรียกใช้งานนำเสนอบนจอภาพที่เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งอย่างน้อยสามจอภาพได้

เคล็ดลับ   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองของผู้นำเสนอ ให้ดูที่ มุมมองของผู้นำเสนอคืออะไร

ในบทความนี้

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการใช้มุมมองของผู้นำเสนอ

การกำหนดค่า PowerPoint เพื่อใช้มุมมองของผู้นำเสนอกับสองจอภาพ

การแสดงงานนำเสนอของคุณบนสองจอภาพ

การเปิดการสนับสนุนหลายจอภาพ (อย่างน้อยสามจอภาพ)

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการใช้มุมมองของผู้นำเสนอ

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้มุมมองของผู้นำเสนอ ให้ทำดังต่อไปนี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังใช้สำหรับงานนำเสนอของคุณนั้นสนับสนุนการใช้หลายจอภาพ ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปส่วนใหญ่มีการสนับสนุนหลายจอภาพอยู่แล้วภายใน อย่างไรก็ตามถ้าไม่มีการสนับสนุนดังกล่าว คุณจะต้องมีการ์ดวิดีโอสองการ์ด

  เคล็ดลับ   ตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการสนับสนุนสำหรับการใช้งานหลายจอภาพ

 • PowerPoint จะสนับสนุนการใช้สองจอภาพสำหรับงานนำเสนอภาพนิ่งหนึ่งงานเท่านั้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกำหนดค่าให้เรียกใช้งานนำเสนอบนจอภาพที่เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งอย่างน้อยสามจอภาพได้ เมื่อต้องการกำหนดค่าเพื่อใช้จอภาพอย่างน้อยสามจอภาพ ให้ดูที่ การเปิดการสนับสนุนหลายจอภาพ

 • กำหนดค่า PowerPoint เพื่อใช้มุมมองของผู้นำเสนอ

ด้านบนของหน้า

การกำหนดค่า PowerPoint เพื่อใช้มุมมองของผู้นำเสนอกับสองจอภาพ

 1. บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม จอภาพ ให้คลิก ใช้มุมมองของผู้นำเสนอ

  หมายเหตุ   กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการแสดงผล จาก แผงควบคุม ของ Windows อาจปรากฏขึ้น ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น แสดงว่าคุณได้ตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ถ้าคุณยังคงต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ให้ดูวิธีใช้ของ Microsoft Windows เพื่อค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของการตั้งค่าการแสดงผลของ Windows และทำตามขั้นตอน 2 ถึง 4

 2. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการแสดงผล บนแท็บ จอภาพ ให้คลิกไอคอนจอภาพที่คุณต้องการใช้เพื่อดูบันทึกย่อของผู้บรรยาย แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย จอภาพนี้คือจอภาพหลักของฉัน

  ถ้ากล่องกาเครื่องหมาย จอภาพนี้คือจอภาพหลักของฉัน ถูกเลือกและไม่พร้อมใช้งาน แสดงว่าจอภาพได้รับการกำหนดเป็นจอภาพหลักอยู่แล้ว คุณสามารถเลือกจอภาพหลักได้เพียงหนึ่งจอภาพในแต่ละครั้ง ถ้าคุณคลิกไอคอนจอภาพอื่น กล่องกาเครื่องหมาย จอภาพนี้คือจอภาพหลักของฉัน จะถูกล้างและทำให้พร้อมใช้งานอีกครั้ง

 3. คลิกไอคอนจอภาพสำหรับจอภาพที่สองที่ผู้ชมจะดูได้ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ขยายเดสก์ท็อปของ Windows ของฉันลงบนจอภาพนี้ แล้วคลิก ตกลง

 4. บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม จอภาพ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจอภาพที่คุณต้องการให้ผู้ชมดูงานนำเสนอของคุณ ปรากฏอยู่ในรายการ แสดงบน

ด้านบนของหน้า

การแสดงงานนำเสนอของคุณบนสองจอภาพ

 1. บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม ตั้งค่า ให้คลิก ตั้งค่าการนำเสนอภาพนิ่ง

 2. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการนำเสนอ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 3. เมื่อต้องการเริ่มเสนองานนำเสนอของคุณ บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองการนำเสนอ ให้คลิก การนำเสนอภาพนิ่ง

ด้านบนของหน้า

การเปิดการสนับสนุนหลายจอภาพ (อย่างน้อยสามจอภาพ)

ก่อนที่คุณจะสามารถแสดงงานนำเสนอบนคอมพิวเตอร์ที่มีอย่างน้อยสามจอภาพ คุณต้องเปิดการสนับสนุนหลายจอภาพ

 1. บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม จอภาพ ให้คลิก ใช้มุมมองของผู้นำเสนอ

  เคล็ดลับ   กล่องกาเครื่องหมาย การตั้งค่าการแสดงผล จากแผงควบคุมของ Windows อาจปรากฏขึ้น ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น ให้ดูวิธีใช้ของ Microsoft Windows เพื่อค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของการตั้งค่าการแสดงผลของ Windows

 2. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการแสดงผล บนแท็บ จอภาพ ให้คลิกไอคอนจอภาพสำหรับจอภาพของผู้นำเสนอ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย จอภาพนี้คือจอภาพหลักของฉัน

  เคล็ดลับ   ถ้ากล่องกาเครื่องหมาย จอภาพนี้คือจอภาพหลักของฉัน ถูกเลือกและไม่พร้อมใช้งาน แสดงว่าจอภาพได้รับการกำหนดเป็นจอภาพหลักอยู่แล้ว คุณสามารถเลือกจอภาพหลักได้เพียงหนึ่งจอภาพในแต่ละครั้ง ถ้าคุณคลิกไอคอนจอภาพอื่น กล่องกาเครื่องหมาย จอภาพนี้คือจอภาพหลักของฉัน จะถูกล้างและทำให้พร้อมใช้งานอีกครั้ง

 3. สำหรับจอภาพเพิ่มเติมแต่ละจอที่ผู้ชมจะดูได้นั้น ให้คลิกไอคอนจอภาพ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ขยายเดสก์ท็อปของ Windows ของฉันลงบนจอภาพนี้ แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ  

  • เมื่อต้องการปิดการสนับสนุนหลายจอภาพ ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการแสดงผล บนแท็บ จอภาพ ให้เลือกจอภาพที่สอง แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย ขยายเดสก์ท็อปของ Windows ของฉันลงบนจอภาพนี้

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: PowerPoint 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา