การดูบันทึกย่อของผู้บรรยายโดยส่วนตัวขณะส่งงานนำเสนอบนหลายจอภาพ

การใช้ มุมมองของผู้นำเสนอ เป็นวิธีที่ดีในการดูงานนำเสนอของคุณพร้อมบันทึกย่อของผู้บรรยายบนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง (ตัวอย่างเช่น แล็ปท็อปของคุณ) ขณะที่ผู้ชมดูงานนำเสนอที่ไม่มีบันทึกย่อบนจอภาพอื่น (เช่น การฉายบนหน้าจอที่มีขนาดใหญ่กว่า)

PowerPoint จะสนับสนุนการใช้สองจอภาพสำหรับงานนำเสนอหนึ่งงานเท่านั้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกำหนดค่าให้เรียกใช้งานนำเสนอบนจอภาพที่เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์เครื่องหนึ่งอย่างน้อยสามจอภาพได้

หมายเหตุ  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้สำหรับงานนำเสนอของคุณนั้นสนับสนุนการใช้หลายจอภาพ ตรวจสอบกับผู้ผลิตสำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการสนับสนุนหลายจอภาพ

ตั้งค่า PowerPoint ให้ใช้มุมมองของผู้นำเสนอกับสองจอภาพ

 1. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม จอภาพ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก ใช้มุมมองของผู้นำเสนอการตั้งค่าการแสดง ของ Windows ควรจะเปิดขึ้น

 2. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการแสดง บนแท็บ จอภาพ ให้เลือกไอคอนจอภาพที่คุณต้องการใช้เพื่อดูบันทึกย่อของผู้บรรยาย แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย จอภาพนี้คือจอภาพหลักของฉัน

  ถ้ากล่องกาเครื่องหมาย จอภาพนี้คือจอภาพหลักของฉัน ถูกเลือกและไม่พร้อมใช้งาน แสดงว่าจอภาพได้รับการกำหนดเป็นจอภาพหลักอยู่แล้ว

 3. เลือกไอคอนจอภาพสำหรับจอภาพที่สองที่ผู้ชมจะเห็น แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ขยายเดสก์ท็อปของ Windows ของฉันไปยังจอภาพนี้

 4. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม จอภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า จอภาพที่คุณต้องการให้ผู้ชมดูงานนำเสนอของคุณนั้นปรากฏอยู่ในรายการ จอภาพ

แสดงงานนำเสนอของคุณบนสองจอภาพ

 1. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม ตั้งค่า ให้เลือก ตั้งค่าการนำเสนอสไลด์

 2. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการนำเสนอ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 3. เมื่อต้องการเริ่มเสนองานนำเสนอของคุณ บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองการนำเสนอ ให้คลิก การนำเสนอสไลด์

เปิดการสนับสนุนหลายจอภาพ (อย่างน้อยสามจอภาพ)

ก่อนที่คุณจะสามารถแสดงงานนำเสนอบนคอมพิวเตอร์ที่มีอย่างน้อยสามจอภาพ คุณต้องเปิดการสนับสนุนหลายจอภาพ

 1. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม จอภาพ ให้คลิก ใช้มุมมองของผู้นำเสนอ

 2. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการแสดงผล บนแท็บ จอภาพ ให้คลิกไอคอนจอภาพสำหรับจอภาพของผู้นำเสนอ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย จอภาพนี้คือจอภาพหลักของฉัน

 3. สำหรับจอภาพเพิ่มเติมแต่ละจอที่ผู้ชมจะเห็น ให้คลิกไอคอนจอภาพ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ขยายเดสก์ท็อปของ Windows ของฉันไปยังจอภาพนี้ แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ  

  • เมื่อต้องการปิดการสนับสนุนหลายจอภาพ ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการแสดงผล บนแท็บ จอภาพ ให้เลือกจอภาพที่สอง แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย ขยายเดสก์ท็อปของ Windows ของฉันไปยังจอภาพนี้

นำไปใช้กับ: PowerPoint 2013, PowerPoint 2016, PowerPoint 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา