การดาวน์โหลด ติดตั้ง กำหนดค่า หรือถอนการติดตั้ง Microsoft Office Language Interface Pack

สิ่งสำคัญ   บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อินเทอร์เฟซภาษาชุดรวมการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น (Lip) ภาษาของ ribbon และคำสั่งสำหรับโปรแกรมประยุกต์ Office บางโปรแกรม และรวมถึงตัวตรวจการสะกดคำ คุณอาจจำเป็นต้องซื้อชุดภาษาสำหรับตัวเลือกภาษาอื่น ๆ ดูฉันต้องการชุดภาษาหรือภาษาอินเทอร์เฟซ?เมื่อต้องการดูที่ไม่เหมาะสมกับคุณ

ถ้าภาษาพร้อมใช้งานเป็นแพคภาษา จะไม่พร้อมใช้งานเป็น LIP

ดาวน์โหลด และติดตั้ง LIP

 1. บนเพจการดาวน์โหลด Office ภาษาแพคส่วนติดต่อ (LIP)คลิกภาษา LIP คุณต้องการ

  สิ่งสำคัญ  คุณต้องติดตั้ง LIP รุ่นที่ตรงกับรุ่น Office ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังใช้ Office 2013 คุณต้องติดตั้ง LIP 2013 สำนักงาน

 2. หลังจากที่คุณเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าดาวน์โหลดภาษาที่เหมาะสม คลิกดาวน์โหลด ทำตามคำแนะนำ แล้ว คลิ กติดตั้ง

  สิ่งสำคัญ  องค์ประกอบของการตรวจสอบ Windows ของแท้ add-on ต้องติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าไม่ใช่ดาวน์โหลด ปุ่มเปลี่ยนเป็นปุ่มดำเนินการต่อ คุณต้องดำเนินการกระบวนการตรวจสอบก่อนที่คุณสามารถติดตั้งชุดภาษาอินเทอร์เฟซ

 3. หลังจากที่ตรวจสอบ กระบวนการเสร็จสมบูรณ์แล้ว คลิกรัน เพื่อดาวน์โหลดแฟ้มลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 4. เครื่องหมายที่กล่องเพื่อยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน Microsoft และจากนั้น คลิกตกลง

หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว ยืนยันกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น

การตั้งค่าคอนฟิก LIP

หลังจากที่คุณติดตั้ง LIP คุณต้องกำหนดค่า Office สำหรับการกำหนดลักษณะภาษาของคุณใหม่

สิ่งสำคัญ  ผลิตภัณฑ์ Office ทั้งหมดต้องถูกปิดสำหรับการเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้

 1. คลิกเริ่มต้น >โปรแกรมทั้งหมด > Microsoft Office >เครื่องมือ Microsoft Office >การกำหนดลักษณะภาษาของ Office

 2. ในการตั้งค่ากล่องโต้ตอบการกำหนดลักษณะภาษาของ Office ภายใต้เลือกภาษาแก้ไข โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องมือพิสูจน์อักษรสำหรับภาษา LIP ถูกติดตั้ง และเปิดใช้งานภาษาแป้นพิมพ์ คุณสามารถเปลี่ยนภาษาเริ่มต้นสำหรับโปรแกรมประยุกต์ Office ของคุณทั้งหมดได้ โดยการเปลี่ยนการแก้ไข แสดง และภาษาของวิธีใช้ในกล่องโต้ตอบนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเปิดใช้ภาษาอื่นในโปรแกรม Office ของคุณ

ถอนการติดตั้ง LIP

หลังจากถอนการติดตั้ง LIP แสดงองค์ประกอบจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น แต่ว่าภาษายังคงอยู่ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร และแป้นพิมพ์ จะยังคงพร้อมใช้งาน

Windows 8

 1. กดแป้นโลโก้ Windows + X เพื่อดูรายการของคำสั่งและตัวเลือก (นี่คือวิธีที่รวดเร็วเพื่อไปยัง โปรแกรมและคุณลักษณะ ในแผงควบคุม)

 2. คลิก โปรแกรมและคุณลักษณะ

 3. ในกล่องโต้ตอบการถอนการติดตั้งหรือเปลี่ยนโปรแกรม คลิกชุดอินเทอร์เฟซสำหรับภาษาคุณต้อง การถอนการติดตั้ง แล้ว คลิกถอนการติดตั้ง และจากนั้น ทำตามคำแนะนำ

Windows 7

 1. คลิกเริ่มต้น >แผงควบคุม > การถอนการติดตั้งโปรแกรม ภายใต้โปรแกรม

 2. ในกล่องโต้ตอบการถอนการติดตั้งหรือเปลี่ยนโปรแกรม คลิกภาษาชุดอินเทอร์เฟซสำหรับภาษาที่คุณต้องการถอนการติดตั้งถอนการติดตั้ง คลิก และจากนั้น ทำตามคำแนะนำ

Windows Vista (มุมมองประเภท) (เฉพาะสำหรับ Office 2010)

 1. คลิกเริ่มต้น >แผงควบคุม > คลิกถอนการติดตั้งโปรแกรม ภายใต้โปรแกรม

  หมายเหตุ  ในมุมมองคลาสสิก คลิกสองครั้งที่โปรแกรมและคุณลักษณะ

 2. ในกล่องโต้ตอบการถอนการติดตั้งหรือเปลี่ยนโปรแกรม คลิกภาษาชุดอินเทอร์เฟซสำหรับภาษาที่คุณต้องการถอนการติดตั้งถอนการติดตั้ง คลิก และจากนั้น ทำตามคำแนะนำ

Windows XP (มุมมองคลาสสิก) (เฉพาะสำหรับ Office 2010)

 1. คลิกเริ่ม ชี้ไปที่การตั้งค่า คลิกแผงควบคุม >เพิ่มหรือเอาโปรแกรม >เอาโปรแกรมออก

  หมายเหตุ  ในมุมมองประเภท คลิกเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก

 2. ในกล่องโต้ตอบAdd or Remove Programs คลิกภาษา pack อินเทอร์เฟซสำหรับภาษาที่คุณต้อง การถอนการติดตั้งลบ แล้ว ทำตามคำแนะนำ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ชุดของอินเทอร์เฟซภาษา (Lip)

แพคภาษา

ข้อมูลอื่น ๆ

หมายเหตุ  ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

นำไปใช้กับ: Excel 2013, Word 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, OneNote 2013, Excel 2010, Word 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, OneNote 2010, Excel 2007, Word 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, OneNote 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา