การดาวน์โหลด ติดตั้ง กำหนดค่า หรือถอนการติดตั้ง Microsoft Office Language Interface Pack

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อินเทอร์เฟซภาษาชุดรวมการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น (Lip) ภาษาของ ribbon และคำสั่งสำหรับโปรแกรมประยุกต์ Office บางโปรแกรม และรวมถึงตัวตรวจการสะกดคำ คุณอาจจำเป็นต้องซื้อชุดภาษาสำหรับตัวเลือกภาษาอื่น ๆ ดูฉันต้องการชุดภาษาหรือภาษาอินเทอร์เฟซ?เมื่อต้องการดูที่ไม่เหมาะสมกับคุณ

ถ้าภาษาพร้อมใช้งานเป็นแพคภาษา จะไม่พร้อมใช้งานเป็น LIP

ดาวน์โหลด และติดตั้ง LIP

 1. บนเพจการดาวน์โหลด Office ภาษาแพคส่วนติดต่อ (LIP)คลิกภาษา LIP คุณต้องการ

  สิ่งสำคัญ: คุณต้องติดตั้ง LIP รุ่นที่ตรงกับรุ่น Office ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังใช้ Office 2013 คุณต้องติดตั้ง LIP 2013 สำนักงาน

 2. หลังจากที่คุณเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าดาวน์โหลดภาษาที่เหมาะสม คลิกดาวน์โหลด ทำตามคำแนะนำ แล้ว คลิ กติดตั้ง

  สิ่งสำคัญ: องค์ประกอบของการตรวจสอบ Windows ของแท้ add-on ต้องติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าไม่ใช่ดาวน์โหลด ปุ่มเปลี่ยนเป็นปุ่มดำเนินการต่อ คุณต้องดำเนินการกระบวนการตรวจสอบก่อนที่คุณสามารถติดตั้งชุดภาษาอินเทอร์เฟซ

 3. หลังจากที่ตรวจสอบ กระบวนการเสร็จสมบูรณ์แล้ว คลิกรัน เพื่อดาวน์โหลดแฟ้มลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 4. เครื่องหมายที่กล่องเพื่อยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน Microsoft และจากนั้น คลิกตกลง

หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว ยืนยันกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น

การตั้งค่าคอนฟิก LIP

หลังจากที่คุณติดตั้ง LIP คุณต้องกำหนดค่า Office สำหรับการกำหนดลักษณะภาษาของคุณใหม่

สิ่งสำคัญ: ผลิตภัณฑ์ Office ทั้งหมดต้องถูกปิดสำหรับการเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้

 1. คลิกเริ่มต้น >โปรแกรมทั้งหมด > Microsoft Office >เครื่องมือ Microsoft Office >การกำหนดลักษณะภาษาของ Office

 2. ในการตั้งค่ากล่องโต้ตอบการกำหนดลักษณะภาษาของ Office ภายใต้เลือกภาษาแก้ไข โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องมือพิสูจน์อักษรสำหรับภาษา LIP ถูกติดตั้ง และเปิดใช้งานภาษาแป้นพิมพ์ คุณสามารถเปลี่ยนภาษาเริ่มต้นสำหรับโปรแกรมประยุกต์ Office ของคุณทั้งหมดได้ โดยการเปลี่ยนการแก้ไข แสดง และภาษาของวิธีใช้ในกล่องโต้ตอบนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเปิดใช้ภาษาอื่นในโปรแกรม Office ของคุณ

ถอนการติดตั้ง LIP

หลังจากถอนการติดตั้ง LIP แสดงองค์ประกอบจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น แต่ว่าภาษายังคงอยู่ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร และแป้นพิมพ์ จะยังคงพร้อมใช้งาน

Windows 8

 1. กดแป้นโลโก้ Windows + X เพื่อดูรายการของคำสั่งและตัวเลือก (นี่คือวิธีที่รวดเร็วเพื่อไปยัง โปรแกรมและคุณลักษณะ ในแผงควบคุม)

 2. คลิก โปรแกรมและคุณลักษณะ

 3. ในกล่องโต้ตอบการถอนการติดตั้งหรือเปลี่ยนโปรแกรม คลิกชุดอินเทอร์เฟซสำหรับภาษาคุณต้อง การถอนการติดตั้ง แล้ว คลิกถอนการติดตั้ง และจากนั้น ทำตามคำแนะนำ

Windows 7

 1. คลิกเริ่มต้น >แผงควบคุม > การถอนการติดตั้งโปรแกรม ภายใต้โปรแกรม

 2. ในกล่องโต้ตอบการถอนการติดตั้งหรือเปลี่ยนโปรแกรม คลิกภาษาชุดอินเทอร์เฟซสำหรับภาษาที่คุณต้องการถอนการติดตั้งถอนการติดตั้ง คลิก และจากนั้น ทำตามคำแนะนำ

Windows Vista (มุมมองประเภท) (เฉพาะสำหรับ Office 2010)

 1. คลิกเริ่มต้น >แผงควบคุม > คลิกถอนการติดตั้งโปรแกรม ภายใต้โปรแกรม

  หมายเหตุ: ในมุมมองคลาสสิก คลิกสองครั้งที่โปรแกรมและคุณลักษณะ

 2. ในกล่องโต้ตอบการถอนการติดตั้งหรือเปลี่ยนโปรแกรม คลิกภาษาชุดอินเทอร์เฟซสำหรับภาษาที่คุณต้องการถอนการติดตั้งถอนการติดตั้ง คลิก และจากนั้น ทำตามคำแนะนำ

Windows XP (มุมมองคลาสสิก) (เฉพาะสำหรับ Office 2010)

 1. คลิกเริ่ม ชี้ไปที่การตั้งค่า คลิกแผงควบคุม >เพิ่มหรือเอาโปรแกรม >เอาโปรแกรมออก

  หมายเหตุ: ในมุมมองประเภท คลิกเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก

 2. ในกล่องโต้ตอบAdd or Remove Programs คลิกภาษา pack อินเทอร์เฟซสำหรับภาษาที่คุณต้อง การถอนการติดตั้งลบ แล้ว ทำตามคำแนะนำ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ชุดของอินเทอร์เฟซภาษา (Lip)

แพคภาษา

ข้อมูลอื่น ๆ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!