การดาวน์โหลด ติดตั้ง กำหนดค่า หรือถอนการติดตั้ง Microsoft Office Language Interface Pack

ชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อทำให้คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดงสำหรับโปรแกรม Microsoft Office ที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ สำหรับตัวเลือกภาษาที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น คุณอาจต้องสั่งซื้อและดาวน์โหลดแพคภาษา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การพิจารณาว่าคุณต้องการแพคภาษา ชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ หรือแพคการพิสูจน์อักษรหรือไม่

คุณต้องการทำสิ่งใด

ดาวน์โหลดและติดตั้งชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ

กำหนดค่าชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ

ถอนการติดตั้งชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดและติดตั้งชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ

 1. บนเพจ ดาวน์โหลดชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ (LIP) ให้คลิกภาษาของชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อที่คุณต้องการ

    คุณจะต้องติดตั้งชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อรุ่นที่ตรงกับรุ่น Office ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้ Office 2010 คุณต้องติดตั้งชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อของ Office 2010 ชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อรุ่น 2003 ไม่สามารถทำงานร่วมกับ Office 2010 ได้

 2. หลังจากคุณถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าดาวน์โหลดภาษาที่ถูกต้องแล้ว ให้คลิก ดาวน์โหลด จากนั้นทำตามคำแนะนำที่แสดงขึ้น แล้วคลิก ติดตั้ง

    คุณจะต้องมี Add-on คอมโพเนนต์ Genuine Windows Validation ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าไม่ได้ติดตั้งไว้ ปุ่ม ดาวน์โหลด จะเปลี่ยนเป็นปุ่ม ทำต่อไป คุณจะต้องทำขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน จากนั้นคุณจึงจะสามารถติดตั้งชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อได้

 3. หลังจากทำขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้คลิก เรียกใช้ เพื่อดาวน์โหลดแฟ้มลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณใช้ Windows Vista สิทธิ์ผู้ใช้ของคุณอาจจำเป็นต้องคลิก ทำต่อไป หลังจากการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน Microsoft แล้วคลิก ตกลง

หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น กล่องโต้ตอบการยืนยันจะปรากฏขึ้น

ด้านบนของหน้า

กำหนดค่าชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ

หลังจากที่คุณติดตั้งซอฟต์แวร์ชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อแล้ว คุณจะต้องกำหนดค่า Microsoft Office 2010 เพื่อกำหนดลักษณะของภาษาใหม่ของคุณ

  คุณจำเป็นต้องปิดผลิตภัณฑ์ Office ทั้งหมดเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงของคุณมีผลใช้งาน

 1. คลิก เริ่ม คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Microsoft Office คลิก เครื่องมือ Microsoft Office แล้วคลิก Office 2010 การตั้งค่าภาษา

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของ Office ภายใต้ เลือกภาษาสำหรับการแก้ไข ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือพิสูจน์อักษรสำหรับภาษาของ LIP ได้รับการติดตั้งแล้ว และได้เปิดใช้งานภาษาบนแป้นพิมพ์แล้ว คุณสามารถเปลี่ยนภาษาเริ่มต้นสำหรับโปรแกรม Microsoft Office ทั้งหมดของคุณได้โดยการเปลี่ยนภาษาสำหรับการแก้ไข ภาษาที่ใช้แสดง และภาษาของวิธีใช้ในกล่องโต้ตอบนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตั้งค่าการกำหนดลักษณะของภาษาสำหรับการแก้ไข ภาษาที่ใช้แสดง หรือภาษาของวิธีใช้

  ด้านบนของหน้า

ถอนการติดตั้งชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ

หลังจากถอนการติดตั้งชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อแล้ว องค์ประกอบการแสดงผลสำหรับภาษานั้นจะไม่พร้อมใช้งานอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ภาษานั้นจะยังคงแสดงอยู่ในรายการในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร และแป้นพิมพ์จะยังคงใช้งานได้อยู่

ใน Windows 7

 1. คลิก เริ่ม คลิก แผงควบคุม จากนั้นภายใต้ โปรแกรม ให้คลิก ถอนการติดตั้งโปรแกรม

 2. ในกล่องโต้ตอบ ถอนการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ให้เลื่อนไปที่ภาษาของ Microsoft Office Language Interface Pack 2010 ที่คุณต้องการถอนการติดตั้ง จากนั้นคลิกชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ คลิก ถอนการติดตั้ง แล้วทำตามคำแนะนำ

ใน Windows Vista (มุมมองประเภท)

 1. คลิก เริ่ม คลิก แผงควบคุม จากนั้นภายใต้ โปรแกรม ให้คลิก ถอนการติดตั้งโปรแกรม

  หมายเหตุ   ใน มุมมองคลาสสิก ให้คลิกสองครั้งที่ โปรแกรมและคุณลักษณะ

 2. ในกล่องโต้ตอบ ถอนการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ให้เลือกภาษาของ Microsoft Office Language Interface Pack 2010 ที่คุณต้องการถอนการติดตั้ง จากนั้นคลิก ถอนการติดตั้ง แล้วทำตามคำแนะนำ

ใน Windows XP (มุมมองคลาสสิก)

 1. คลิก เริ่ม ชี้ไปที่ การตั้งค่า คลิก แผงควบคุม คลิก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก แล้วคลิก เอาออก

  หมายเหตุ   ใน มุมมองประเภท ให้คลิก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก

 2. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ให้เลือกภาษาของ Microsoft Office Language Interface Pack 2010 ที่คุณต้องการถอนการติดตั้ง คลิก เอาออก แล้วทำตามคำแนะนำ

  ด้านบนของหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ

แพคภาษา

ชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ

นำไปใช้กับ: PowerPoint 2013ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา