การซ่อนหรือการแสดงสูตร

เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัว คุณอาจต้องการซ่อนสูตรจากผู้ใช้แผ่นงานของคุณ หรือคุณอาจกำลังตรวจสอบสูตรและต้องการดูสูตรทั้งหมดในแผ่นงาน คุณสามารถใช้กระบวนงานดังต่อไปนี้ในการควบคุมการซ่อนหรือการแสดงสูตรได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

สลับระหว่างการแสดงสูตรและค่าของสูตรในแผ่นงาน

ป้องกันไม่ให้สูตรแสดงในแถบสูตร

แสดงสูตรที่ได้ถูกซ่อนไว้ก่อนหน้านี้ด้วยการเอาการป้องกันออก

สลับระหว่างการแสดงสูตรและค่าของสูตรในแผ่นงาน

 • กด CTRL + ` (ตัวกำกับเสียงกราฟ)

ด้านบนของหน้า

ป้องกันไม่ให้สูตรแสดงในแถบสูตร

ขั้นตอนนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์ที่มีสูตรถูกแก้ไขอีกด้วย

 1. เลือกช่วงของเซลล์ของสูตรที่คุณต้องการซ่อน คุณยังสามารถเลือกการเลือกที่ไม่ติดกัน หรือแผ่นงานทั้งแผ่นก็ได้

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิก รูปแบบ คลิก จัดรูปแบบเซลล์ แล้วคลิกแท็บ การป้องกัน

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อน

 4. คลิก ตกลง

 5. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ คลิกรูปแบบ แล้วคลิก ป้องกันแผ่นงาน

  รูป Ribbon ของ Excel

 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องกาเครื่องหมาย ป้องกันแผ่นงานและเนื้อหาในเซลล์ที่ถูกล็อก ถูกเลือกอยู่

ด้านบนของหน้า

แสดงสูตรที่ได้ถูกซ่อนไว้ก่อนหน้านี้ด้วยการเอาการป้องกันออก

 1. บนแท็บ การตรวจทาน ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้คลิก ยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน

  รูป Ribbon ของ Excel

 2. เลือกช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการยกเลิกการซ่อนสูตร

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิก รูปแบบ คลิก จัดรูปแบบเซลล์ แล้วคลิกแท็บ การป้องกัน

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อน

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!