การซื้อ ติดตั้ง กำหนดค่า หรือถอนการติดตั้งแพคภาษา Office

แพคภาษาช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดงสำหรับโปรแกรมต่างๆ ของ Microsoft Office ที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ และใช้เครื่องมือการแก้ไขและพิสูจน์อักษรและดูวิธีใช้ในภาษาที่คุณต้องการได้

แพคภาษาแต่ละแพคจะเป็นชุดของแพคภาษาสามแพค โดยมีแพคภาษาสำหรับ Microsoft Project, Microsoft Visio และ Microsoft Office รวมอยู่ด้วย ถ้าคุณไม่จำเป็นต้องใช้แพคภาษาทั้งสามแพค หลังจากที่คุณดาวน์โหลดภาษาที่คุณต้องการแล้ว คุณสามารถติดตั้งเฉพาะแพคภาษาที่คุณต้องการสำหรับผลิตภัณฑ์ Office นั้นได้

ซื้อ ดาวน์โหลด และติดตั้งแพคภาษา

แพคภาษาจะต้องติดตั้งเพิ่มเติมจาก Office ที่เป็นเวอร์ชันภาษาอื่น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมี Office เวอร์ชันภาษาเยอรมันติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถซื้อและติดตั้งแพคภาษาสำหรับภาษาอื่นเช่น ภาษาสเปน เพิ่มเติมได้

Office 2013

 1. บนหน้า ตัวเลือกภาษาของ Office 2013 ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการแล้วคลิก ซื้อทันที

 2. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ และทำตามคำแนะนำเพื่อซื้อ ดาวน์โหลด และติดตั้งซอฟต์แวร์

 3. ทำซ้ำขั้นตอนการติดตั้งสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ที่คุณต้องการ

Office 2010

หลังจากซื้อ ดาวน์โหลด ติดตั้ง และกำหนดค่าแพคภาษา Office แล้ว คุณสามารถใช้ภาษานั้นกับโปรแกรมต่างๆ ของ Office ที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้

ด้านบนของหน้า

กำหนดค่าแพคภาษาในโปรแกรม Office

หลังจากคุณติดตั้งซอฟต์แวร์แล้ว คุณต้องกำหนดค่าโปรแกรม Office เพื่อกำหนดลักษณะภาษาใหม่ของคุณ

  หลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้ว คุณต้องออกจากโปรแกรม Office ทั้งหมดเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงของคุณมีผล

 1. เปิดโปรแกรม Office เช่น Word

 2. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ภาษา

 3. ภายใต้ เลือกภาษาสำหรับการแก้ไข คลิก เพิ่มภาษาสำหรับการแก้ไขเพิ่มเติม เลือกภาษาที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก เพิ่ม

ด้านบนของหน้า

ถอนการติดตั้งแพคภาษา

ใน Windows 8

 1. เปิด แผงควบคุม ด้วยการกดแป้นโลโก้ Windows + X เพื่อดูรายการคำสั่งและตัวเลือก แล้วคลิก แผงควบคุม

รายการตัวเลือกและคำสั่งที่เห็นหลังจากกดแป้นโลโก้ Windows  X

 1. ภายใต้ โปรแกรม ให้คลิก ถอนการติดตั้งโปรแกรม แล้วทำตามคำแนะนำ

ใน Windows 7

 1. คลิก เริ่ม > แผงควบคุม > ถอนการติดตั้งโปรแกรม

 2. ในกล่องโต้ตอบ ถอนการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ให้คลิกแพคภาษา Microsoft Office ในภาษาที่คุณต้องการถอนการติดตั้ง คลิกที่แพคภาษา คลิก ถอนการติดตั้ง แล้วทำตามคำแนะนำ

ใน Windows Vista (มุมมองประเภท)

   วิธีนี้ใช้สำหรับ Office 2010 เท่านั้นเนื่องจาก Office 2013 ต้องการ Windows 7 เป็นอย่างต่ำ

 1. คลิก เริ่ม > แผงควบคุม > ถอนการติดตั้งโปรแกรม

  หมายเหตุ   ใน มุมมองคลาสสิก ภายใต้ โปรแกรม ดับเบิลคลิกที่ โปรแกรมและฟีเจอร์

 2. ในกล่องโต้ตอบ ถอนการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ให้คลิกแพคภาษา Microsoft Office ในภาษาที่คุณต้องการถอนการติดตั้ง คลิกที่แพคภาษา คลิก ถอนการติดตั้ง แล้วทำตามคำแนะนำ

ใน Windows Vista (มุมมองประเภท)

   วิธีนี้ใช้สำหรับ Office 2010 เท่านั้นเนื่องจาก Office 2013 ต้องการ Windows 7 เป็นอย่างต่ำ

 1. คลิก เริ่ม > แผงควบคุม ภายใต้ การตั้งค่า > เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก

  หมายเหตุ   ใน มุมมองคลาสสิก ดับเบิลคลิกที่ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก

 2. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ให้คลิกภาษาใน Microsoft Office Language Pack ที่คุณต้องการถอนการติดตั้ง คลิกแพคภาษา จากนั้นคลิก เอาออก แล้วทำตามคำแนะนำ

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Project Standard 2010, Project Standard 2013, InfoPath 2010, InfoPath 2013, Access 2010, Visio 2016 Preview, Excel 2010, Excel 2013, Groove 2010, Outlook 2010, OneNote 2013, Publisher 2010, Word 2010, Access 2013, Project 2010, Project Professional 2013, Visio 2010, Visio 2013, OneNote 2010, Publisher 2013, Visio Standard 2010, Outlook 2013, PowerPoint 2010, PowerPoint 2013, Word 2013ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา