การซื้อ ติดตั้ง กำหนดค่า หรือถอนการติดตั้งแพคภาษา Office

สิ่งสำคัญ   บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ด้วยชุดภาษา คุณสามารถเปลี่ยนภาษาแสดงสำหรับโปรแกรมประยุกต์ Office ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และใช้ในการตรวจทาน และแก้ไขเครื่องมือ และวิธีใช้ในภาษาที่ต้องการของคุณ

ภาษาแต่ละกลุ่มของชุดภาษาที่สาม และมีแพคภาษาสำหรับโครงการ Visio และสำนักงาน ถ้าคุณไม่ต้องการชุดภาษาที่สามทั้งหมด หลังจากที่คุณดาวน์โหลดภาษาคุณต้องการ คุณสามารถติดตั้งชุดภาษาสำหรับโปรแกรมประยุกต์ Office ที่คุณต้องการเท่านั้น

ซื้อ ดาวน์โหลด และติดตั้งแพคภาษา

ต้องติดตั้งแพคภาษานอกเหนือจากรุ่นภาษาอื่นของ Office ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีรุ่นภาษาเยอรมันของ Office ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถซื้อ และติดตั้งชุดภาษาสำหรับภาษาใด ๆ เพิ่มเติม เช่นสำหรับสเปน

หมายเหตุ  แพคภาษาของ Office 2003 และ Office 2007 ไม่มีให้ใช้งานอีกต่อไป และแพคภาษาของ Office 2010 หรือ Office 2013 ไม่สามารถใช้กับ Office 2003 หรือ Office 2007 ได้ แต่ Office language interface pack (LIP) อาจมีให้ใช้งาน เนื่องจากคุณยังคงสามารถดาวน์โหลด LIP สำหรับ Office 2003 และ Office 2007 ได้ฟรี

Office 2013

 1. บนหน้าชุดภาษาของ Office 2013เลือกภาษาคุณต้องการ และคลิกซื้อ และดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้ '

 2. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ และทำตามคำแนะนำเพื่อซื้อ ดาวน์โหลด และติดตั้งชุดภาษา

 3. ทำซ้ำกระบวนการติดตั้งสำหรับแต่ละภาษาที่คุณต้องการ

Office 2010

 • บนหน้าชุดภาษาของ Office 2010เลือกภาษาคุณต้องการ และคลิกซื้อ และดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้ '

หลังจากซื้อ ดาวน์โหลด ติดตั้ง และกำหนดค่าแพคภาษา Office แล้ว คุณสามารถใช้ภาษานั้นกับโปรแกรมต่างๆ ของ Office ที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้

การตั้งค่าคอนฟิกชุดภาษาในโปรแกรมประยุกต์ของ Office

หลังจากที่คุณติดตั้งชุดภาษา คุณจำเป็นต้องกำหนดค่าโปรแกรมประยุกต์ Office ของคุณสำหรับการกำหนดลักษณะภาษาของคุณใหม่

สิ่งสำคัญ  หลังการติดตั้ง คุณต้องออกจากโปรแกรมประยุกต์ Office ทั้งหมดสำหรับการเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้

 1. เปิดแอปพลิเคชัน Office เช่น Word

 2. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ภาษา

 3. ภายใต้ เลือกภาษาสำหรับการแก้ไข คลิก เพิ่มภาษาสำหรับการแก้ไขเพิ่มเติม เลือกภาษาที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก เพิ่ม

ถอนการติดตั้งแพคภาษา

ใน Windows 8

 1. เปิด แผงควบคุม ด้วยการกดแป้นโลโก้ Windows + X เพื่อดูรายการของคำสั่งและตัวเลือก จากนั้นคลิก แผงควบคุม

  รายการตัวเลือกและคำสั่งที่เห็นหลังจากกดแป้นโลโก้ Windows  X

 2. ภายใต้ โปรแกรม ให้คลิก ถอนการติดตั้งโปรแกรม แล้วทำตามคำแนะนำ

ใน Windows 7 (มุมมองประเภท)

 1. คลิกเริ่มต้น >แผงควบคุม >ถอนการติดตั้งโปรแกรม ภายใต้โปรแกรม

 2. ในกล่องโต้ตอบ ถอนการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ให้คลิกแพคภาษา Microsoft Office ในภาษาที่คุณต้องการถอนการติดตั้ง คลิกที่แพคภาษา คลิก ถอนการติดตั้ง แล้วทำตามคำแนะนำ

ใน Windows Vista (มุมมองประเภท) (เฉพาะสำหรับ Office 2010)

 1. คลิก เริ่ม > แผงควบคุม > ถอนการติดตั้งโปรแกรม

  หมายเหตุ  ใน มุมมองคลาสสิก ภายใต้ โปรแกรม ดับเบิลคลิกที่ โปรแกรมและฟีเจอร์

 2. ในกล่องโต้ตอบการถอนการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรม คลิกภาษาของชุดภาษา Office คุณต้องการถอนการติดตั้ง ชุดภาษาคลิก คลิกถอนการติดตั้ง และจากนั้น ทำตามคำแนะนำ

ใน Windows XP (มุมมองประเภท) (เฉพาะสำหรับ Office 2010)

 1. คลิก เริ่ม > แผงควบคุม ภายใต้ การตั้งค่า > เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก

  หมายเหตุ  ใน มุมมองคลาสสิก ดับเบิลคลิกที่ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก

 2. ในกล่องโต้ตอบAdd or Remove Programs คลิกภาษาของชุดภาษา Office คุณต้องการถอนการติดตั้ง ชุดภาษาคลิก คลิกเอาออก และจากนั้น ทำตามคำแนะนำ

หมายเหตุ  ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

นำไปใช้กับ: Project Standard 2010, Project Standard 2013, InfoPath 2010, InfoPath 2013, Access 2010, Visio Professional 2013, Excel 2010, Excel 2013, SharePoint Workspace 2010, Outlook 2010, OneNote 2013, Publisher 2010, Word 2010, Access 2013, Project 2010, Project Professional 2013, Visio 2010, Visio 2013, OneNote 2010, Publisher 2013, Visio Standard 2010, Outlook 2013, PowerPoint 2010, PowerPoint 2013, Word 2013ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา