การช่วยสำหรับการเข้าถึงศูนย์การจัดการ Lync สำหรับผู้ทุพพลภาพ

ไมโครซอฟท์มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการใช้งานได้ง่ายขึ้นสำหรับทุกคน หัวข้อต่อไปนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่ทำให้ผู้ทุพพลภาพสามารถเข้าถึงศูนย์การจัดการ Lync ได้มากขึ้น

ในบทความนี้

ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงศูนย์การจัดการ Lync

คีย์ลัด

คีย์ลัดของกล่องแก้ไข

ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงวิธีใช้ศูนย์การจัดการ Lync

คีย์ลัดสำหรับการใช้หน้าต่างวิธีใช้

ข้อความแสดงแทนสำหรับรูปภาพ

ผลิตภัณฑ์และบริการของการช่วยสำหรับการเข้าถึงจากไมโครซอฟท์

ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Windows

บทช่วยสอนแบบทีละขั้นตอน ฟรี!

ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการช่วยเหลือสำหรับ Windows

เอกสารประกอบในรูปแบบอื่น

การบริการลูกค้าสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงศูนย์การจัดการ Lync

นอกเหนือจากฟีเจอร์และเครื่องมือการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft Windows แล้ว ฟีเจอร์ต่อไปนี้ช่วยให้ผู้ทุพพลภาพสามารถเข้าถึงศูนย์การจัดการ Lync ได้มากขึ้น

  • คีย์ลัด

    หมายเหตุ    ข้อมูลในเอกสารนี้จะนำไปใช้เฉพาะกับผู้ใช้ที่มีใบอนุญาตใช้งานผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ถ้าคุณได้รับผลิตภัณฑ์นี้จากภายนอกสหรัฐอเมริกา คุณสามารถใช้บัตรข้อมูลสาขาย่อยที่มาพร้อมกับแพคเกจซอฟต์แวร์ของคุณหรือเยี่ยมชม เว็บไซต์การช่วยสำหรับการเข้าถึงของไมโครซอฟท์ สำหรับรายการหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของฝ่ายบริการสนับสนุนของไมโครซอฟท์ได้ คุณสามารถติดต่อสาขาย่อยของคุณเพื่อดูว่าชนิดของผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งอธิบายในส่วนนี้สามารถใช้งานในพื้นที่ของคุณได้หรือไม่ ข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงยังพร้อมใช้งานในรูปแบบภาษาอื่น รวมทั้งภาษาญี่ปุ่นและฝรั่งเศสด้วย

คีย์ลัด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ใช้คีย์ลัดนี้

ย้ายเคอร์เซอร์ไปข้างหน้าไปยังองค์ประกอบหรือลิงก์ถัดไปในส่วนติดต่อผู้ใช้

TAB

ย้ายเคอร์เซอร์ไปข้างหลังไปยังองค์ประกอบหรือลิงก์ก่อนหน้าในส่วนติดต่อผู้ใช้

SHIFT+TAB

ย้ายระหว่างสิ่งต่อไปนี้

  • ตัวเลือกในรายการดรอปดาวน์ที่เปิดอยู่

  • ตัวเลือกในกลุ่มของตัวเลือก

  • ข้อมูลในรายการ

ลูกศรขึ้น

ลูกศรลง

ทำการกระทำที่กำหนดให้กับปุ่มที่เลือก

เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย

SPACEBAR

เปิดรายการดรอปดาวน์ที่เลือก

ALT+ลูกศรลง

ปิดรายการดรอปดาวน์ที่เลือก

ESC

ดำเนินการคำสั่งที่เลือก

เปิดลิงก์ที่เลือก

แก้ไขข้อมูลที่เลือกในรายการ

ENTER

คีย์ลัดของกล่องแก้ไข

กล่องแก้ไขคือพื้นที่ว่างเปล่าที่คุณพิมพ์หรือวางข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของรายการ

HOME

ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของรายการ

END

ย้ายไปทางซ้ายหรือขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรขวา

เลือกหรือไม่เลือกหนึ่งอักขระไปทางซ้าย

SHIFT+ ลูกศรซ้าย

เลือกหรือไม่เลือกหนึ่งอักขระไปทางขวา

SHIFT+ ลูกศรขวา

เลือกหรือไม่เลือกหนึ่งคำไปทางซ้าย

CTRL+SHIFT+ ลูกศรซ้าย

เลือกหรือไม่เลือกหนึ่งคำไปทางขวา

CTRL+SHIFT+ ลูกศรขวา

เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดเริ่มต้นของรายการ

SHIFT+HOME

เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของรายการ

SHIFT+END

ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงวิธีใช้ศูนย์การจัดการ Lync

วิธีใช้ศูนย์การจัดการ Lync มีฟีเจอร์ที่ทำให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ได้กว้างขวางขึ้น โดยรวมไปถึงผู้ที่มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหว ผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา หรือมีความทุพพลภาพอื่นๆ

คีย์ลัดสำหรับการใช้หน้าต่างวิธีใช้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ใช้คีย์ลัดนี้

แสดงหน้าต่างวิธีใช้

F1

สลับเคอร์เซอร์ไปมาระหว่างบานหน้าต่างหัวเรื่องของวิธีใช้ กับบานหน้าต่างนำทาง (แท็บต่างๆ เช่น เนื้อหา, การค้นหา และ ดัชนี)

F6

เปลี่ยนระหว่างแท็บต่างๆ (เช่น เนื้อหา, การค้นหา และ ดัชนี) ขณะอยู่ในบานหน้าต่างนำทาง

ALT + ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ของแท็บนั้น

เลือกข้อความที่ซ่อนหรือไฮเปอร์ลิงก์ถัดไป

TAB

เลือกข้อความที่ซ่อนอยู่อันก่อนหน้าหรือไฮเปอร์ลิงก์

SHIFT+TAB

ดำเนินการกระทำสำหรับ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด ข้อความที่ซ่อน หรือไฮเปอร์ลิงก์ที่เลือกไว้

ENTER

แสดงเมนู ตัวเลือก เพื่อเข้าถึงคำสั่งของแถบเครื่องมือวิธีใช้

ALT+O

ซ่อนหรือแสดงบานหน้าต่างที่มีแท็บ เนื้อหา, การค้นหา และ ดัชนี

ALT+O แล้วกด T

แสดงหัวข้อที่ดูก่อนหน้านี้

ALT+O แล้วกด B

แสดงหัวข้อถัดไปในลำดับของหัวข้อที่แสดงก่อนหน้านี้

ALT+O แล้วกด F

กลับไปยังหน้าโฮมเพจที่ระบุ

ALT+O แล้วกด H

หยุดหน้าต่างของวิธีใช้ไม่ให้เปิดหัวข้อวิธีใช้ (จะเป็นประโยชน์มากถ้าคุณต้องการหยุดเว็บเพจจากการดาวน์โหลด)

ALT+O แล้วกด S

เปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต สำหรับ Microsoft Internet Explorer ที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการช่วยสำหรับการเข้าถึงได้

ALT+O แล้วกด I

รีเฟรชหัวข้อ (จะเป็นประโยชน์มากถ้าคุณได้เชื่อมโยงไปยังเว็บเพจ)

ALT+O แล้วกด R

พิมพ์หัวข้อทั้งหมดในหนังสือ หรือเฉพาะหัวข้อที่เลือกไว้เท่านั้น

ALT+O แล้วกด P

ปิดหน้าต่างวิธีใช้

ALT+F4

คุณสามารถทำงานทั่วไปได้มากมายอย่างรวดเร็ว ด้วยการใช้คีย์ลัดในวิธีใช้ดังต่อไปนี้

ข้อความแสดงแทนสำหรับรูปภาพ

ภาพทุกภาพในวิธีใช้ศูนย์การจัดการ Lync รวมถึงสกรีนช็อตและไอคอนต่างๆ จะมีข้อความแสดงแทนที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ใช้ที่มีปัญหาในการชมภาพสามารถหยุดเคอร์เซอร์ชั่วขณะบนภาพนั้นเพื่ออ่านข้อความแสดงแทนได้ ข้อความแสดงแทนจะอธิบายถึงสิ่งที่แสดงบนภาพ หรืออธิบายถึงคำสั่งของโปรแกรมที่ไอคอนนั้นแสดง

ผลิตภัณฑ์และบริการการช่วยสำหรับการเข้าถึงจากไมโครซอฟท์

ไมโครซอฟท์มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการใช้งานได้ง่ายขึ้นสำหรับทุกคน หัวข้อต่อไปนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่ทำให้ผู้ทุพพลภาพสามารถเข้าถึง Windows ได้มากขึ้น

ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง Windows

ระบบปฏิบัติการ Windows มีฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงที่มีอยู่แล้วภายในเป็นจำนวนมาก อันเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีปัญหาในการพิมพ์หรือการใช้เมาส์ ผู้ทุพพลภาพทางสายตาหรือมีปัญหาด้านสายตา หรือผู้ที่หูหนวกหรือหูตึง ฟีเจอร์ต่างๆ จะถูกติดตั้งระหว่างการตั้งค่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์เหล่านี้ ให้ดูที่ วิธีใช้ใน Windows และ เว็บไซต์การช่วยสำหรับการเข้าถึงของไมโครซอฟท์

บทช่วยสอนแบบทีละขั้นตอน ฟรี!

ไมโครซอฟท์มีชุดของบทช่วยสอนแบบทีละขั้นตอนที่ให้ขั้นตอนอย่างละเอียดสำหรับการปรับค่าตัวเลือกและการตั้งค่าของการช่วยสำหรับการเข้าถึงบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ข้อมูลนี้ถูกนำเสนอในรูปแบบเคียงข้างกันเพื่อให้คุณสามารถเรียนรู้วิธีการใช้เมาส์ คีย์บอร์ด หรือทั้งสองอย่าง

เมื่อต้องการค้นหาบทช่วยสอนแบบทีละขั้นตอนสำหรับผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ ให้ดูที่ เว็บไซต์การช่วยสำหรับการเข้าถึงของไมโครซอฟท์

ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีช่วยเหลือสำหรับ Windows

ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีช่วยเหลือที่หลากหลายมีพร้อมใช้งาน เพื่อทำให้ผู้ทุพพลภาพสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น คุณสามารถค้นหาแค็ตตาล็อกสำหรับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการช่วยเหลือที่ใช้งานบน Windows ได้ที่ เว็บไซต์การช่วยสำหรับการเข้าถึงของไมโครซอฟท์

ถ้าคุณใช้เทคโนโลยีการช่วยเหลือ คุณต้องแน่ใจว่าได้ติดต่อผู้ขายเทคโนโลยีการช่วยเหลือของคุณก่อนที่คุณจะอัปเกรดซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ของคุณเพื่อตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับความเข้ากันได้ที่อาจจะมี

เอกสารประกอบในรูปแบบอื่น

ถ้าคุณมีปัญหาในการอ่านหรือการจัดการกับสื่อสิ่งพิมพ์ คุณสามารถขอรับเอกสารสำหรับผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้อย่างมากมาย คุณสามารถดูดัชนีของเอกสารผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้าถึงได้บน เว็บไซต์การช่วยสำหรับการเข้าถึงของไมโครซอฟท์

นอกจากนี้ คุณสามารถขอรับเอกสารเพิ่มเติมของไมโครซอฟท์ได้จาก Learning Ally (ก่อนหน้าคือ Recording for the Blind & Dyslexic, Inc.) โดย Learning Ally จะแจกจ่ายเอกสารเหล่านี้ให้กับสมาชิกที่ลงทะเบียนและมีสิทธิ์ของบริการการแจกจ่าย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของเอกสารผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์ และหนังสือจาก Microsoft Press ให้ไปที่ http://learningally.org/ หรือติดต่อตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

Learning Ally

20 Roszel Road

Princeton, NJ 08540

หมายเลขโทรศัพท์จากภายในสหรัฐอเมริกา: (800) 221-4792

หมายเลขโทรศัพท์จากภายนอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดา: (609) 452-0606

แฟกซ์: (609) 987-8116

ที่อยู่เว็บสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นคุณอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือไซต์ที่ได้กล่าวถึงในบทความนี้ได้

บริการลูกค้าสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน

ถ้าคุณบกพร่องทางการได้ยิน โปรดเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ และการบริการลูกค้าที่พร้อมใช้งานผ่านบริการ Text Telephone (TTY/TDD) ดังนี้

  • สำหรับการบริการลูกค้า โปรดติดต่อ ศูนย์ข้อมูลการขายของไมโครซอฟท์ที่ โทร (800) 892-5234 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด ระหว่าง 6:30 AM ถึง 5:30 PM ตามเวลาแปซิฟิก

  • สำหรับความช่วยเหลือด้านเทคนิคในสหรัฐอเมริกา โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ที่ โทร (800) 892-5234 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด ระหว่าง 6:00 AM ถึง 6:00 PM ตามเวลาแปซิฟิก ในแคนาดา โทร (905) 568-9641 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด ระหว่าง 8:00 AM ถึง 8:00 PM ตามเวลาโซนตะวันออก

บริการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จะขึ้นอยู่กับราคา ข้อกำหนด และเงื่อนไขในช่วงเวลาที่การบริการนั้นใช้งาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เทคโนโลยีที่เข้าถึงได้สำหรับคอมพิวเตอร์ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ทุพพลภาพ ให้ดูที่ เว็บไซต์การช่วยสำหรับการเข้าถึงของไมโครซอฟท์

นำไปใช้กับ: Lync Onlineข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา