การจัดแผนภูมิ รูปภาพ และวัตถุให้ชิดกับเส้นตารางเพื่อจัดแนวหรือจัดรูปแบบ

ทำให้รูปภาพ, แผนภูมิ หรือวัตถุอื่นจัดอยู่ในแนวเดียวกับหน้าหรือซึ่งกันและกันโดยใช้คำสั่ง "จัดชิด"

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่

Excel

PowerPoint

Word

Excel

เปิดใช้งานตัวเลือก จัดชิดกับ

 1. คลิกแผนภูมิ รูปภาพ หรือวัตถุในเวิร์กชีต

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการจัดตำแหน่งรูปร่างหรือวัตถุต่างๆ ให้ชิดกับจุดตัดของเส้นตารางที่ใกล้ที่สุด ให้คลิก รูปแบบ > จัดแนว > จัดชิดเส้นตาราง

  • เมื่อต้องการทำให้รูปร่างหรือวัตถุจัดอยู่ในแนวเดียวกับรูปร่างหรือวัตถุอื่นๆ ให้คลิก รูปแบบ > จัดแนว > จัดชิดรูปร่าง

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแทนที่ตัวเลือก จัดชิด เป็นการชั่วคราว ให้กด ALT ค้างไว้ขณะที่คุณลาก แผนภูมิ รูปภาพ หรือวัตถุ

ปิดใช้งานตัวเลือก จัดชิด

 1. คลิกที่แผนภูมิ รูปภาพ หรือวัตถุ ในเวิร์กชีต

 2. คลิก รูปแบบ > จัดแนว และขึ้นอยู่กับว่าจะปิดตัวเลือกใด ให้คลิก จัดชิดเส้นตาราง หรือ จัดชิดรูปร่าง เพื่อปิดใช้งานตัวเลือกเหล่านี้

PowerPoint

เปิดใช้งานตัวเลือก จัดชิดกับ

 1. คลิก มุมมอง และในกลุ่ม แสดง ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ
  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบในกลุ่ม แสดง

 2. เมื่อต้องการจัดตำแหน่งรูปร่างหรือวัตถุให้ชิดกับจุดตัดของเส้นตารางที่ใกล้ที่สุด ภายใต้ จัดชิด ให้เลือกกล่อง จัดวัตถุให้ชิดเส้นตาราง ถ้าคุณต้องการเห็นเส้นตารางบนหน้าจอของคุณ ภายใต้ การตั้งค่าเส้นตาราง ให้เลือกกล่อง แสดงเส้นตารางบนหน้าจอ
  กล่องโต้ตอบเส้นตารางและเส้นบอกแนวของ PowerPoint

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการแทนที่ตัวเลือก จัดชิด เป็นการชั่วคราว ให้กด ALT ค้างไว้ขณะที่คุณลาก แผนภูมิ รูปภาพ หรือวัตถุ

  • เมื่อต้องการแสดงเส้นบอกแนวการวาดบนหน้าจอของคุณ ภายใต้ การตั้งค่าเส้นบอกแนว ให้เลือกกล่อง แสดงเส้นบอกแนวรูปวาดบนหน้าจอ เมื่อมีเส้นบอกแนวรูปวาดอยู่ วัตถุต่างๆ จะจัดชิดกับเส้นเหล่านี้เมื่อถูกลากเข้าภายในระยะสองสามพิกเซล ดังนี้

  • ถ้าคุณต้องการให้การตั้งค่าปัจจุบันในกล่องโต้ตอบ เส้นตารางและเส้นบอกแนว เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับงานนำเสนอทั้งหมด ให้คลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

  • ถ้ากล่อง จัดวัตถุให้ชิดเส้นตาราง ถูกเลือก คุณจะสามารถวาดเป็นเส้นตรงได้ เมื่อคุณวาดรูปร่างอิสระ รูปปุ่ม

ปิดใช้งานตัวเลือก จัดชิด

 1. คลิก มุมมอง และในกลุ่ม แสดง ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปไอคอน กล่อง เส้นตารางและเส้นบอกแนว จะปรากฏขึ้น

 2. ยกเลิกการเลือกกล่อง จัดวัตถุให้ชิดเส้นตาราง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการให้การตั้งค่าปัจจุบันในกล่องโต้ตอบ เส้นตารางและเส้นบอกแนว เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับงานนำเสนอทั้งหมด ให้คลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

Word

เปิดใช้งานตัวเลือก จัดชิด

 1. คลิกแผนภูมิ รูปภาพ หรือวัตถุในเอกสาร

 2. คลิก รูปแบบ > จัดแนว > การตั้งค่าเส้นตาราง กล่อง เส้นตารางและเส้นบอกแนว จะปรากฏขึ้น
  กล่องโต้ตอบ เส้นตารางและเส้นบอกแนวของ Word

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการจัดตำแหน่งแผนภูมิ รูปภาพ หรือวัตถุให้ชิดกับจุดตัดของเส้นตารางที่ใกล้ที่สุดแม้จะไม่ให้เห็นเส้นตาราง ภายใต้ แสดงเส้นตาราง ให้เลือกกล่อง จัดวัตถุให้ชิดเส้นตารางเมื่อไม่มีการแสดงเส้นตาราง

  • เมื่อต้องการทำให้รูปร่างหรือวัตถุจัดเป็นแนวเดียวกับรูปร่างหรือวัตถุอื่นๆ ภายใต้ การจัดชิดวัตถุ ให้เลือกกล่อง จัดวัตถุให้ชิดกับวัตถุอื่น

   หมายเหตุ: 

   • เมื่อต้องการแทนที่ตัวเลือก จัดชิด เป็นการชั่วคราว ให้กด ALT ค้างไว้ขณะที่คุณลาก แผนภูมิ รูปภาพ หรือวัตถุ

   • ถ้าคุณต้องการให้การตั้งค่าปัจจุบันในกล่องโต้ตอบ เส้นตารางและเส้นบอกแนว เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับงานนำเสนอทั้งหมด ให้คลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

   • ตามค่าเริ่มต้น รูปร่างและวัตถุอื่นๆ จะจัดชิดกับจุดตัดที่ใกล้ที่สุดของเส้นตารางต่อเมื่อมองเห็นเส้นตาราง เปลี่ยนค่านี้ได้ด้วยการเลือกกล่อง จัดวัตถุให้ชิดเส้นตารางเมื่อไม่มีการแสดงเส้นตาราง

การปิดใช้งานตัวเลือก จัดชิด

 1. คลิกแผนภูมิ รูปภาพ หรือวัตถุในเอกสาร

 2. คลิก รูปแบบ > จัดแนว > การตั้งค่าเส้นตาราง กล่อง เส้นตารางและเส้นบอกแนว จะปรากฏขึ้น

 3. เมื่อต้องการปิดใช้งานการตั้งค่า จัดวัตถุให้ชิดเส้นตารางเมื่อไม่มีการแสดงเส้นตาราง หรือ จัดวัตถุให้ชิดกับวัตถุอื่น ให้ยกเลิกการเลือกกล่องตามลำดับ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการให้การตั้งค่าปัจจุบันในกล่องโต้ตอบ เส้นตารางและเส้นบอกแนว เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับงานนำเสนอทั้งหมด ให้คลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

ดูเพิ่มเติม

แสดงหรือซ่อนเส้นตาราง

แสดงหรือซ่อนเส้นตารางในเวิร์กชีต

วาดหรือลบเส้น ตัวเชื่อมต่อ หรือรูปร่างอิสระ

ใช้เส้นบอกแนวระดับต้นแบบเพื่อจัดแนววัตถุระหว่างสไลด์ทั้งหมด

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!