การจัดรูปแบบหรือกำหนดสารบัญเอง

เมื่อคุณสร้างสารบัญใน Word คุณสามารถปรับเปลี่ยนลักษณะของสารบัญได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกจำนวนระดับของหัวเรื่อง และว่าจะให้แสดงเส้นไข่ปลาระหว่างรายการและหมายเลขหน้าหรือไม่ คุณยังสามารถเปลี่ยนการจัดรูปแบบของข้อความ และ Word จะรักษาการจัดรูปแบบดังกล่าวเอาไว้ไม่ว่าคุณจะอัปเดตสารบัญไปกี่ครั้งก็ตาม

ถ้าเอกสารของคุณมีสารบัญอยู่แล้ว ขั้นตอนเหล่านี้จะแทนที่สารบัญนั้น

 1. คลิก การอ้างอิง > สารบัญ > สารบัญแบบกำหนดเอง

 2. ทำการเปลี่ยนแปลงในกล่องโต้ตอบ สารบัญ คุณจะเห็นลักษณะของสารบัญในบริเวณ ตัวอย่างก่อนพิมพ์ และ ตัวอย่างเว็บ

  • ถ้าต้องการเพิ่มเส้นโยงแบบจุด หรือเส้นไข่ปลา ระหว่างแต่ละรายการและหมายเลขหน้า ให้คลิกรายการ เส้นโยงแท็บ แล้วคลิกที่เส้นไข่ปลา คุณยังสามารถเลือกเส้นโยงแบบประได้อีกด้วย

  • ถ้าต้องการเปลี่ยนลักษณะโดยรวมของสารบัญของคุณ ให้คลิกรายการ รูปแบบ แล้วคลิกรูปแบบที่คุณต้องการ

  • ถ้าต้องการเปลี่ยนจำนวนระดับที่แสดงในสารบัญของคุณ ให้คลิก แสดงระดับ แล้วคลิกจำนวนระดับที่คุณต้องการ

 3. คลิก ตกลง

การจัดรูปแบบข้อความในสารบัญของคุณ

ถ้าต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบของข้อความในสารบัญ ให้เปลี่ยนสไตล์ของแต่ละระดับในสารบัญ

ขั้นตอนเหล่านี้จะแทนที่สารบัญของคุณด้วยสารบัญที่กำหนดเอง

 1. คลิก การอ้างอิง > สารบัญ > สารบัญแบบกำหนดเอง

 2. ในกล่องโต้ตอบ สารบัญ ให้คลิก ปรับเปลี่ยน ถ้าปุ่ม ปรับเปลี่ยน เป็นสีเทา ให้เปลี่ยน รูปแบบ เป็น จากเทมเพลต

 3. ในรายการ สไตล์ ให้คลิกระดับที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน

 4. ในกล่องโต้ตอบ ปรับเปลี่ยนสไตล์ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 สำหรับทุกระดับที่คุณต้องการให้แสดงในสารบัญของคุณ

Word จะจำการกำหนดเองเหล่านี้ไว้ในทุกครั้งที่คุณอัปเดตสารบัญ (การอ้างอิง > อัปเดตตาราง)

นำไปใช้กับ: Word 2013ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา