การจัดกำหนดการประชุมกับบุคคลอื่น

การประชุมคือการนัดหมายที่บุคคลอื่นเข้าร่วมด้วย และสามารถระบุถึงทรัพยากร เช่น ห้องประชุม ได้ การตอบกลับการเรียกประชุมของคุณจะปรากฏขึ้นใน กล่องจดหมายเข้า ของคุณ

 1. ในปฏิทิน บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สร้าง ให้คลิก สร้างการประชุม

  แป้นพิมพ์ลัด  เมื่อต้องการสร้างการเรียกประชุมใหม่จากโฟลเดอร์ใดๆ ใน Outlook ให้กด CTRL+SHIFT+Q

 2. ในกล่อง เรื่อง ให้พิมพ์คำอธิบาย

 3. ในกล่อง สถานที่ ให้พิมพ์คำอธิบายหรือสถานที่ ถ้าคุณใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange ให้คลิก ห้อง เพื่อเลือกห้องที่สามารถใช้ได้

 4. ในรายการ เวลาเริ่มต้น และ เวลาสิ้นสุด ให้คลิกเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดสำหรับการประชุม ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตลอดทั้งวัน เหตุการณ์จะแสดงเป็นเหตุการณ์ตลอด 24 ชั่วโมงเต็มนับตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงคืน

  หมายเหตุ   ถ้าคุณต้องการจัดกำหนดการประชุมโดยยึดตามโซนเวลาอื่น บนแท็บ การประชุม ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก โซนเวลา

 5. ในเนื้อหาข้อความของการเรียกประชุม ให้พิมพ์ข้อมูลใดๆ ที่คุณต้องการใช้งานร่วมกันกับผู้รับ คุณยังสามารถแนบแฟ้มได้อีกด้วย

 6. บนแท็บ การประชุม ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก ผู้ช่วยจัดกำหนดการ

  ผู้ช่วยจัดกำหนดการ จะช่วยคุณค้นหาเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมของคุณ

 7. คลิก เพิ่มรายชื่อ แล้วคลิก เพิ่มจากสมุดที่อยู่

 8. ในกล่องโต้ตอบ เลือกผู้เข้าร่วมประชุมและทรัพยากร ในช่อง ค้นหา ให้ป้อนชื่อหรือทรัพยากรที่คุณต้องการรวมไว้ในการประชุม ถ้าคุณกำลังค้นหาด้วยตัวเลือก คอลัมน์เพิ่มเติม ให้คลิก ไป

 9. คลิกชื่อจากรายการผลลัพธ์ แล้วคลิก ผู้ที่ต้องเข้าร่วมประชุมผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป หรือ ทรัพยากร แล้วคลิก ตกลง

  ผู้ที่ต้องเข้าร่วมประชุม และ ผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป จะปรากฏขึ้นในกล่อง ถึง บนแท็บ การประชุม และ ทรัพยากร จะปรากฏขึ้นในกล่อง สถานที่

  ตารางว่าง/ไม่ว่างจะแสดงช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมประชุมว่างหรือไม่ว่าง เส้นแนวตั้งสีเขียวแสดงเวลาเริ่มต้นของการประชุม เส้นแนวตั้งสีแดงแสดงเวลาสิ้นสุดของการประชุม

  ตาราง ว่าง/ไม่ว่าง

  บานหน้าต่าง ข้อเสนอแนะการประชุม จะแสดงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมของคุณ (ซึ่งผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ว่าง) เมื่อต้องการเลือกเวลาประชุม ให้คลิกข้อเสนอแนะเวลาในบานหน้าต่าง ข้อเสนอแนะการประชุม หรือเลือกเวลาในตารางว่าง/ไม่ว่าง

 10. เมื่อต้องการตั้งค่าการประชุมที่จะเกิดขึ้นเป็นประจำ บนแท็บ การประชุม ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก กิจวัตร เลือกตัวเลือกสำหรับรูปแบบกิจวัตรที่คุณต้องการ และคลิก ตกลง

  เมื่อคุณเพิ่มรูปแบบของกิจวัตรลงในการเรียกประชุมแล้ว แท็บ การประชุม จะเปลี่ยนไปเป็น การประชุมที่เป็นกิจวัตร

  หมายเหตุ  

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนเวลาเตือนล่วงหน้าของตัวเตือนการประชุม บนแท็บ การประชุม ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก ตัวเตือน และคลิกเวลาที่คุณต้องการ เมื่อต้องการปิดใช้งานตัวเตือน ให้คลิก ไม่มี

  • ผู้จัดยังสามารถตั้งเวลาตัวเตือนสำหรับผู้รับโดยการเปลี่ยนเวลาตัวเตือนในการเชิญเข้าร่วมการประชุมได้อีกด้วย ถ้าผู้จัดไม่เปลี่ยนเวลาตัวเตือนเริ่มต้นในการเชิญ ผู้รับแต่ละรายจะใช้ตัวเตือนเริ่มต้นของพวกเขาเอง

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Outlook 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา