การจัดกำหนดการประชุมกับบุคคลอื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การประชุมคือการนัดหมายที่บุคคลอื่นเข้าร่วมด้วย และสามารถระบุถึงทรัพยากร เช่น ห้องประชุม ได้ การตอบกลับการเรียกประชุมของคุณจะปรากฏขึ้นใน กล่องจดหมายเข้า ของคุณ

 1. ในปฏิทิน บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สร้าง ให้คลิก สร้างการประชุม

  คำสั่ง สร้างการประชุม บน Ribbon

  คีย์ลัด    เมื่อต้องการสร้างการเรียกประชุมครั้งใหม่ ให้กด CTRL+SHIFT+Q

 2. ในกล่อง เรื่อง ให้พิมพ์คำอธิบาย

 3. ในกล่อง สถานที่ ให้พิมพ์คำอธิบายหรือสถานที่ ถ้าคุณใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange ให้คลิก ห้อง เพื่อเลือกห้องที่สามารถใช้ได้

 4. ในรายการ เวลาเริ่มต้น และ เวลาสิ้นสุด ให้คลิกเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดสำหรับการประชุม ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตลอดทั้งวัน เหตุการณ์จะแสดงเป็นเหตุการณ์ตลอด 24 ชั่วโมงเต็มนับตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงคืน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการจัดกำหนดการประชุมโดยยึดตามโซนเวลาอื่น บนแท็บ การประชุม ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก โซนเวลา

 5. ในเนื้อหาข้อความของการเรียกประชุม ให้พิมพ์ข้อมูลใดๆ ที่คุณต้องการใช้งานร่วมกันกับผู้รับ คุณยังสามารถแนบแฟ้มได้อีกด้วย

 6. บนแท็บ การประชุม ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก ผู้ช่วยจัดกำหนดการ

  ผู้ช่วยจัดกำหนดการ จะช่วยคุณค้นหาเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมของคุณ

 7. คลิก เพิ่มรายชื่อ แล้วคลิก เพิ่มจากสมุดที่อยู่

 8. ในกล่องโต้ตอบ เลือกผู้เข้าร่วมประชุมและทรัพยากร ในช่อง ค้นหา ให้ป้อนชื่อหรือทรัพยากรที่คุณต้องการรวมไว้ในการประชุม ถ้าคุณกำลังค้นหาด้วยตัวเลือก คอลัมน์เพิ่มเติม ให้คลิก ไป

 9. คลิกชื่อจากรายการผลลัพธ์ แล้วคลิก ผู้ที่ต้องเข้าร่วมประชุมผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป หรือ ทรัพยากร แล้วคลิก ตกลง

  ผู้ที่ต้องเข้าร่วมประชุม และ ผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป จะปรากฏขึ้นในกล่อง ถึง บนแท็บ การประชุม และ ทรัพยากร จะปรากฏขึ้นในกล่อง สถานที่

  ตาราง ว่าง/ไม่ว่าง จะแสดงช่วงเวลาที่ว่างของผู้เข้าร่วมประชุม เส้นแนวตั้งสีเขียวจะแสดงแทนเวลาเริ่มต้นของการประชุม เส้นแนวตั้งสีแดงแสดงแทนเวลาสิ้นสุดของการประชุม

  ตารางว่าง/ไม่ว่างของ Outlook

  บานหน้าต่าง ตัวค้นหาห้อง มีเวลาที่แนะนำที่เหมาะกับการประชุมของคุณที่สุด (เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ว่าง) เมื่อต้องการเลือกเวลาการประชุม ให้คลิกเวลาที่เสนอแนะในบานหน้าต่าง ตัวค้นหาห้อง ในส่วน เวลาที่แนะนำ หรือเลือกเวลาจากตารางว่าง/ไม่ว่าง

  บานหน้าต่างเวลาที่แนะนำสำหรับการเรียกประชุม

  หมายเหตุ:  ถ้าบานหน้าต่าง ตัวค้นหาห้อง ไม่ปรากฏขึ้น บนแท็บ การประชุม ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก ตัวค้นหาห้อง

  คำสั่งตัวค้นหาห้องบน Ribbon

 10. เมื่อต้องการตั้งค่าการประชุมที่จะเกิดขึ้นเป็นประจำ บนแท็บ การประชุม ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก กิจวัตร เลือกตัวเลือกสำหรับรูปแบบกิจวัตรที่คุณต้องการ และคลิก ตกลง

  เมื่อคุณเพิ่มรูปแบบของกิจวัตรลงในการเรียกประชุมแล้ว แท็บ การประชุม จะเปลี่ยนไปเป็น การประชุมที่เป็นกิจวัตร

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงเวลาล่วงหน้าของการประชุมให้ตัวเตือน บนแท็บการประชุม ในกลุ่มตัวเลือก คลิกตัวเตือน แล้ว คลิ กเวลาคุณต้อง คลิกไม่มี การปิดตัวเตือน

  • ผู้จัดยังสามารถตั้งเวลาตัวเตือนสำหรับผู้รับโดยการเปลี่ยนเวลาตัวเตือนในการเชิญเข้าร่วมการประชุมได้อีกด้วย ถ้าผู้จัดไม่เปลี่ยนเวลาตัวเตือนเริ่มต้นในการเชิญ ผู้รับแต่ละรายจะใช้ตัวเตือนเริ่มต้นของพวกเขาเอง

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×