การจัดการและแสดงตัวอย่างปฏิทินที่ประกาศโดยใช้ Outlook Calendar Publishing Service

เครื่องมือเว็บที่เดิมใช้ในการจัดการและแสดงตัวอย่างปฏิทินที่ประกาศโดยใช้ Outlook Calendar Publishing Service นั้น ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถจัดการหรือลบปฏิทินที่คุณได้ประกาศไว้ต่อได้โดยใช้ Microsoft Office Outlook 2007 หรือ Microsoft Outlook 2010

กระบวนการที่ใช้เพื่อประกาศปฏิทินออนไลน์และสมัครใช้งานปฏิทินยังเป็นเช่นเดิม คุณสามารถสมัครใช้งานปฏิทินที่ประกาศแล้วได้ถ้าคุณใช้โปรแกรมที่สนับสนุนโพรโทคอล WebCal เช่น Outlook, Windows Live Calendar, Google Calendar หรือ Apple iCal การปรับปรุงปฏิทินจะถูกส่งจาก Outlook และจากนั้นผู้เป็นสมาชิกสามารถดาวน์โหลดการปรับปรุงได้

การยกเลิกเครื่องมือออนไลน์หมายความว่าคุณต้องใช้กระบวนการอื่นเพื่อแสดงตัวอย่าง แก้ไข หรือลบปฏิทินที่ประกาศแล้ว ในการแสดงตัวอย่างของปฏิทินที่ประกาศแล้ว คุณสามารถสมัครใช้งานปฏิทินใน Outlook หรือในบางกรณี ใช้ Windows Live Calendar เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงหรือลบปฏิทิน คุณต้องใช้ Outlook

คุณต้องการทำสิ่งใด

แสดงตัวอย่างปฏิทิน Office.com ที่ประกาศแล้วของคุณ

Outlook 2010

Outlook 2007

Windows Live Calendar

ลบปฏิทิน Office.com ที่ประกาศแล้ว

Outlook 2010

Outlook 2007

แสดงตัวอย่างปฏิทิน Office.com ที่ประกาศแล้วของคุณ

หมายเหตุ:  ถ้าปฏิทินถูกประกาศโดยใช้การตั้งค่าสิทธิ์ เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับเชิญเท่านั้นที่สามารถสมัครใช้งานปฏิทินนี้ได้ จากนั้นคุณต้องแสดงตัวอย่างปฏิทินนั้นภายใน Outlook ทั้งนี้ Windows Live Calendar ไม่สามารถเข้าถึงปฏิทินส่วนตัว

Outlook 2010

 1. ใน ปฏิทิน ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ ปฏิทินของฉัน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับปฏิทินที่คุณประกาศ

หมายเหตุ:  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับปฏิทินเพียงหนึ่งกล่อง

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ใช้ร่วมกัน ให้คลิก ประกาศแบบออนไลน์ แล้วคลิก ใช้ปฏิทินที่ประกาศร่วมกัน

คำสั่ง ใช้ปฏิทินที่ประกาศร่วมกัน บน Ribbon

 1. ในข้อความการเชิญให้ใช้ร่วมกัน ให้เลือก URL แล้วกด CTRL+C เพื่อคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดของ Windows

 2. ปิดข้อความการเชิญให้ใช้ร่วมกัน

 3. ใน ปฏิทิน บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม จัดการปฏิทิน ให้คลิก เปิดปฏิทิน แล้วคลิก จากอินเทอร์เน็ต

คำสั่ง เปิดปฏิทินจากอินเทอร์เน็ต บน Ribbon

 1. ในกล่องโต้ตอบ สร้างการสมัครใช้งานปฏิทินบนอินเทอร์เน็ต ให้คลิกกล่อง ที่อยู่ URL แล้วกด CTRL+V เพื่อวาง URL ที่คุณคัดลอกไว้ในขั้นตอนที่ 3

 2. คลิก ตกลง

ปฏิทินจะเปิดขึ้นใน Outlook และรายการปฏิทินใหม่จะปรากฏในบานหน้าต่างนำทางภายใต้ ปฏิทินอื่น

หมายเหตุ:  ถ้าปฏิทินไม่ปรากฏ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปลี่ยนคำนำหน้า URL จาก webcals:// เป็น webcal:// ในขั้นตอนที่ 6

Outlook 2007

 1. ใน ปฏิทิน ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ ปฏิทินของฉัน คลิกขวาที่ปฏิทินที่คุณประกาศไว้

 2. คลิก ประกาศไปยังอินเทอร์เน็ต แล้วคลิก ใช้ปฏิทินที่ประกาศร่วมกัน

 3. ในข้อความการเชิญให้ใช้ร่วมกัน ให้เลือก URL แล้วกด CTRL+C เพื่อคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดของ Windows

 4. ปิดข้อความการเชิญให้ใช้ร่วมกัน

 5. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

 6. ในแถบที่อยู่ URL ให้ล้างรายการใดๆ แล้วกด CTRL+V เพื่อวาง URL ที่คุณคัดลอกไว้ในขั้นตอนที่ 3

หมายเหตุ:  ขั้นตอนต่อไปนี้จะถือว่าคุณใช้ Windows Internet Explorer เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ กล่องโต้ตอบที่คุณเห็นอาจต่างกันถ้าคุณใช้เว็บเบราว์เซอร์ชนิดอื่น หรือกำหนดการตั้งค่าความปลอดภัยเอง

 1. เมื่อได้รับพร้อมท์ว่า คุณจะอนุญาตให้เว็บไซต์นี้เปิดโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่ ให้คลิก อนุญาต

กล่องโต้ตอบ อนุญาตให้เว็บไซต์เปิดโปรแกรม

 1. เมื่อได้รับพร้อมท์ว่า เว็บไซต์ต้องการเปิดเนื้อหาเว็บบนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้โปรแกรมนี้ ให้คลิก อนุญาต

กล่องโต้ตอบความปลอดภัยของ Internet Explorer

 1. เมื่อได้รับพร้อมท์ว่า เพิ่ม 'ปฏิทินบนอินเทอร์เน็ต' นี้ไปยัง Outlook และสมัครเป็นสมาชิกสำหรับการปรับปรุงหรือไม่ ให้คลิก ใช่

กล่องโต้ตอบ ปฏิทินบนอินเทอร์เน็ตทั้งหมดที่จะเพิ่มลงใน Outlook

 1. ถ้าได้รับพร้อมท์ ให้ป้อน Windows Live ID และรหัสผ่านของคุณ

ปฏิทินจะเปิดขึ้นใน Outlook และรายการปฏิทินใหม่จะปรากฏในบานหน้าต่างนำทางภายใต้ ปฏิทินอื่น

Windows Live Calendar

หมายเหตุ:  คุณไม่สามารถสมัครใช้งานปฏิทินส่วนตัว  ซึ่งเป็นปฏิทินที่คุณประกาศไว้โดยใช้ การตั้งค่าสิทธิ์ เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับเชิญเท่านั้นที่สามารถสมัครใช้งานปฏิทินนี้ได้  ใน Windows Live Calendar ใช้ขั้นตอนในส่วนก่อนหน้านี้สำหรับการดูปฏิทินใน Outlook

 1. คุณจะต้องป้อนที่อยู่เว็บหรือ URL สำหรับปฏิทินที่ประกาศของคุณ เมื่อต้องการคัดลอก URL ไปยังคลิปบอร์ดของ Windows ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1 - 4 ภายใต้ ส่วน Outlook 2010 หรือ Outlook 2007

 2. ลงชื่อเข้าใช้ Windows Live Calendar โดยใช้ Windows Live ID ของคุณ

 3. ในเพจ Windows Live Calendar ของคุณ ให้คลิก สมัครสมาชิก แล้วคลิก สมัครสมาชิกปฏิทินสาธารณะ

 4. ในกล่อง URL ของปฏิทิน ให้กด CTRL+V เพื่อวาง URL ที่คุณคัดลอกไว้ในขั้นตอนที่ 1

  สิ่งสำคัญ:  คุณต้องเปลี่ยนส่วนเริ่มต้นของ URL จาก webcals:// เป็น webcal:// โดยเอาตัวอักษร s ออก

 5. ในกล่อง ชื่อปฏิทิน ให้ป้อนชื่อที่อธิบายเนื้อหาของปฏิทินนั้น เช่น ฝึกซ้อมฟุตบอล

 6. คลิก สมัครใช้งานปฏิทิน

  ปฏิทินจะปรากฏบนเพจ Windows Live Calendar ของคุณ

ด้านบนของหน้า

ลบปฏิทิน Office.com ที่ประกาศแล้ว

เมื่อต้องการลบปฏิทินที่ประกาศไปยัง Office.com โดยใช้ Outlook Calendar Publishing Service ให้ทำดังต่อไปนี้

Outlook 2010

 1. ใน ปฏิทิน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับปฏิทินที่คุณต้องการเอาออกจาก Office.com

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ใช้ร่วมกัน ให้คลิก ประกาศแบบออนไลน์ แล้วคลิก เอาออกจากเซิร์ฟเวอร์

คำสั่ง เอาออกจากเซิร์ฟเวอร์

Outlook 2007

 • ใน ปฏิทิน ให้คลิกขวาที่ปฏิทิน แล้วคลิก ประกาศไปยังอินเทอร์เน็ต จากนั้นคลิก เอาออกจากเซิร์ฟเวอร์

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×