การจัดการวิธีการใช้อีเมลและ IM บนโทรศัพท์ของผู้ใช้

สิ่งสำคัญ   บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการเข้าถึงสำหรับโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตสำหรับ Office 365 บนโฮมเพจสำหรับผู้ดูแลระบบ: การตั้งค่าบริการ > การเข้าถึงผ่านอุปกรณ์มือถือ การตั้งค่าเหล่านี้จะนำไปใช้กับโทรศัพท์และแท็บเล็ตทั้งหมดในองค์กรของคุณ รวมถึงของคุณเองด้วย

โทรศัพท์และแท็บเล็ตส่วนใหญ่จะทำงานกับ Office 365 ได้ รวมถึงที่ใช้ Android, Apple iOS (iPhone และ iPad), Symbian (Nokia) และ Windows Phone สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าอีเมลและบริการอื่นๆ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้ดูที่ การตั้งค่าและการใช้ Office 365 บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณ

คุณต้องการทำสิ่งใด

ปิดอีเมล Office 365 บนโทรศัพท์และแท็บเล็ต

ต้องการใช้รหัสผ่านบนโทรศัพท์และแท็บเล็ตเพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

ปิดการแจ้งเตือน IM สำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ต

ปิดอีเมล Office 365 บนโทรศัพท์และแท็บเล็ต

ผู้ใช้สามารถตั้งค่าโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตเพื่อใช้อีเมล Office 365 ได้ เว้นแต่คุณจะปิดตัวเลือกนั้นไว้ นี่เป็นการตั้งค่าส่วนกลาง ดังนั้นถ้าคุณปิดการใช้งานตัวเลือกนั้น จะไม่มีใครในบริษัทของคุณเข้าถึงอีเมล Office 365 ของพวกเขาจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้เลย ซึ่งรวมทั้งตัวคุณด้วย

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ใน Office 365 ให้เลือก ผู้ดูแลระบบ หรือเลือกตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอป Office 365 แล้วเลือก ผู้ดูแลระบบ

  ตัวเลือกการนำทางของ Office 365
 3. เลือกการตั้งค่าบริการ >โทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าถึง

 4. ปิด อีเมล

ต้องการใช้รหัสผ่านบนโทรศัพท์และแท็บเล็ตเพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

คุณสามารถกำหนดให้ผู้ใช้ต้องพิมพ์รหัสผ่านเพื่อเข้าถึงโทรศัพท์และแท็บเล็ต ซึ่งช่วยให้ข้อมูลขององค์กรของคุณมีความปลอดภัยมากขึ้น เนื่องจากจะป้องกันไม่ให้ผู้อื่นอ่านข้อความอีเมลของบริษัทถ้าผู้นั้นหยิบโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ไม่ใช่ของตัวเองไป

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ใน Office 365 ให้เลือก ผู้ดูแลระบบ หรือเลือกตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอป Office 365 แล้วเลือก ผู้ดูแลระบบ

  ตัวเลือกการนำทางของ Office 365
 3. เลือกการตั้งค่าบริการ >โทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าถึง

 4. เลือกการตั้งค่าความปลอดภัยของอุปกรณ์

 5. เลือก ใช่ เมื่อต้องการใช้รหัสผ่าน

หลังจากที่คุณตั้งค่าข้อกำหนดรหัสผ่านนี้แล้ว โทรศัพท์และแท็บเล็ตที่มีอีเมล Office 365 และโทรศัพท์และแท็บเล็ตที่ตั้งค่าขึ้นในภายหลัง จะพร้อมท์ให้ผู้ใช้ตั้งค่ารหัสผ่าน

ถ้าคุณต้องการกำหนดให้รหัสผ่านยาวขึ้นหรือตั้งค่าตัวเลือกรหัสผ่านอื่นๆ คุณต้องกำหนดให้ต้องใช้รหัสผ่านก่อน

ปิดการแจ้งเตือน IM สำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ต

บนโทรศัพท์ที่ใช้ Android และ Symbian การแจ้งเตือนของ Lync จะป็อบอัพในเวลาจริง แต่สำหรับอุปกรณ์ Windows Phone, iPhone และ iPad จะใช้บริการแจ้งข่าวสารเพื่อแสดงการแจ้งเตือนต่างๆ เมื่อใดก็ตามที่คุณไม่ได้ใช้ Lync บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณ

คุณสามารถตั้งค่าเพื่อให้บริการแจ้งข่าวสารสำหรับไคลเอ็นต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Lync 2013 ปิดตามค่าเริ่มต้นสำหรับอุปกรณ์ Windows Phone, iPhone และ iPad

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ใน Office 365 ให้เลือก ผู้ดูแลระบบ หรือเลือกตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอป Office 365 แล้วเลือก ผู้ดูแลระบบ

  ตัวเลือกการนำทางของ Office 365
 3. เลือกการตั้งค่าบริการ >โทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าถึง

 4. ปิด การแจ้งเตือนข้อความโต้ตอบแบบทันที

โปรดจำไว้ว่า

 • ถ้าคุณปิดการแจ้งข่าวสาร ผู้ใช้จะยังคงได้รับแจ้งเตือนเมื่อพวกเขาเริ่ม Lync อีกครั้งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

 • ตามค่าเริ่มต้น การแจ้งข่าวสารจะเปิดอยู่ ผู้ใช้แต่ละรายสามารถปิดได้ด้วยการเลือกตัวเลือก Lync ที่เหมาะสมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของเขา

 • เมื่อคุณปิดการแจ้งข่าวสาร ผู้ใช้จะไม่สามารถเปิดกลับมาได้

  เคล็ดลับ  

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ  ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

นำไปใช้กับ: Office 365 Small Business Adminข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา