การจัดการวิธีการใช้อีเมลและ IM บนโทรศัพท์ของผู้ใช้

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการเข้าถึงสำหรับโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตสำหรับ Office 365 บนโฮมเพจสำหรับผู้ดูแลระบบ: การตั้งค่าบริการ > การเข้าถึงผ่านอุปกรณ์มือถือ การตั้งค่าเหล่านี้จะนำไปใช้กับโทรศัพท์และแท็บเล็ตทั้งหมดในองค์กรของคุณ รวมถึงของคุณเองด้วย

โทรศัพท์และแท็บเล็ตส่วนใหญ่จะทำงานกับ Office 365 ได้ รวมถึงที่ใช้ Android, Apple iOS (iPhone และ iPad), Symbian (Nokia) และ Windows Phone สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าอีเมลและบริการอื่นๆ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้ดูที่ การตั้งค่าและการใช้ Office 365 บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณ

คุณต้องการทำสิ่งใด

ปิดอีเมล Office 365 บนโทรศัพท์และแท็บเล็ต

ต้องการใช้รหัสผ่านบนโทรศัพท์และแท็บเล็ตเพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

ปิดการแจ้งเตือน IM สำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ต

ปิดอีเมล Office 365 บนโทรศัพท์และแท็บเล็ต

ผู้ใช้สามารถตั้งค่าโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตเพื่อใช้อีเมล Office 365 ได้ เว้นแต่คุณจะปิดตัวเลือกนั้นไว้ นี่เป็นการตั้งค่าส่วนกลาง ดังนั้นถ้าคุณปิดการใช้งานตัวเลือกนั้น จะไม่มีใครในบริษัทของคุณเข้าถึงอีเมล Office 365 ของพวกเขาจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้เลย ซึ่งรวมทั้งตัวคุณด้วย

 1. ไปที่ ผู้ดูแลระบบ > การตั้งค่าบริการ > การเข้าถึงผ่านอุปกรณ์มือถือ

 2. ปิด อีเมล

ต้องการใช้รหัสผ่านบนโทรศัพท์และแท็บเล็ตเพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

คุณสามารถกำหนดให้ผู้ใช้ต้องพิมพ์รหัสผ่านเพื่อเข้าถึงโทรศัพท์และแท็บเล็ต ซึ่งช่วยให้ข้อมูลขององค์กรของคุณมีความปลอดภัยมากขึ้น เนื่องจากจะป้องกันไม่ให้ผู้อื่นอ่านข้อความอีเมลของบริษัทถ้าผู้นั้นหยิบโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ไม่ใช่ของตัวเองไป

 1. ไปที่ ผู้ดูแลระบบ > การตั้งค่าบริการ > การเข้าถึงผ่านอุปกรณ์มือถือ

 2. คลิก การตั้งค่าความปลอดภัยของอุปกรณ์

 3. เลือก ใช่ เมื่อต้องการใช้รหัสผ่าน

หลังจากที่คุณตั้งค่าข้อกำหนดรหัสผ่านนี้แล้ว โทรศัพท์และแท็บเล็ตที่มีอีเมล Office 365 และโทรศัพท์และแท็บเล็ตที่ตั้งค่าขึ้นในภายหลัง จะพร้อมท์ให้ผู้ใช้ตั้งค่ารหัสผ่าน

ถ้าคุณต้องการกำหนดให้รหัสผ่านยาวขึ้นหรือตั้งค่าตัวเลือกรหัสผ่านอื่นๆ คุณต้องกำหนดให้ต้องใช้รหัสผ่านก่อน

ปิดการแจ้งเตือน IM สำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ต

บนโทรศัพท์ที่ใช้ Android และ Symbian การแจ้งเตือนของ Lync จะป็อบอัพในเวลาจริง แต่สำหรับอุปกรณ์ Windows Phone, iPhone และ iPad จะใช้บริการแจ้งข่าวสารเพื่อแสดงการแจ้งเตือนต่างๆ เมื่อใดก็ตามที่คุณไม่ได้ใช้ Lync บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณ

คุณสามารถตั้งค่าเพื่อให้บริการแจ้งข่าวสารสำหรับไคลเอ็นต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Lync 2013 ปิดตามค่าเริ่มต้นสำหรับอุปกรณ์ Windows Phone, iPhone และ iPad

 1. ไปที่ ผู้ดูแลระบบ > การตั้งค่าบริการ > การเข้าถึงผ่านอุปกรณ์มือถือ

 2. ปิด การแจ้งเตือนข้อความโต้ตอบแบบทันที

โปรดจำไว้ว่า

 • ถ้าคุณปิดการแจ้งข่าวสาร ผู้ใช้จะยังคงได้รับแจ้งเตือนเมื่อพวกเขาเริ่ม Lync อีกครั้งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

 • ตามค่าเริ่มต้น การแจ้งข่าวสารจะเปิดอยู่ ผู้ใช้แต่ละรายสามารถปิดได้ด้วยการเลือกตัวเลือก Lync ที่เหมาะสมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของเขา

 • เมื่อคุณปิดการแจ้งข่าวสาร ผู้ใช้จะไม่สามารถเปิดกลับมาได้

  เคล็ดลับ  

สิ่งสำคัญ    Microsoft ใช้บริษัทอื่นเพื่อให้แสดงการแจ้งเตือน Lync ในเวลาจริงสำหรับผู้ใช้ Windows Phone, iPhone และ iPad ดู Microsoft Lync 2013 สำหรับไคลเอ็นต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Office 365 Small Business Adminข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา