การค้นหาไฟล์ข้อมูล Outlook

อาจมีบางครั้งที่คุณต้องการค้นหาไฟล์ .pst ของ Outlook ของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณมีคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่และต้องการถ่ายโอนข้อความ ปฏิทิน ที่ติดต่อ งาน หรือบันทึกย่อของคุณ หรือเมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณหยุดทำงานและข้อมูล Outlook บางอย่างของคุณสูญหาย ต่อไปนี้เป็นรายการตำแหน่งต่างๆ ที่ Outlook 2013 บันทึกข้อมูลที่สำรองไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

อีเมล ปฏิทิน ที่ติดต่อ งาน และบันทึกย่อ (.pst) ที่สำรองไว้

ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) มีข้อความอีเมล ปฏิทิน ที่ติดต่อ งาน และบันทึกย่อที่สำรองไว้ของคุณ และจะถูกเก็บไว้ในตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Microsoft Windows ของคุณ

Windows 8

ไดรฟ์:\Users\<ชื่อผู้ใช้>\AppData\Local\Microsoft\Outlook\

หรือ

ไดรฟ์:\Users\<ชื่อผู้ใช้>\Roaming\Local\Microsoft\Outlook

Windows 7 / Windows Vista

ไดรฟ์:\Users\<ชื่อผู้ใช้>\Documents\Outlook Files

Windows XP

ไดรฟ์:\Users\<ชื่อผู้ใช้>\My Documents\Outlook Files

ถ้าคุณสร้างไฟล์ข้อมูลขึ้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณใน Outlook เวอร์ชันก่อนหน้า ไฟล์ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกจัดเก็บไว้ในตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ

Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista

ไดรฟ์:\Users\<ชื่อผู้ใช้>\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP

ไดรฟ์:\Documents and Settings\<ชื่อผู้ใช้>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

เคล็ดลับ  ไม่สามารถค้นหาโฟลเดอร์ย่อย (เช่น AppData) ที่กล่าวไว้ด้านล่างใช่หรือไม่ Windows อาจซ่อนโฟลเดอร์ย่อยนั้นไว้ เรียนรู้ วิธียกเลิกการซ่อนโฟลเดอร์และนามสกุลของชื่อไฟล์

รายการ Outlook แบบออฟไลน์หรือที่แคชไว้ (.ost)

บัญชีผู้ใช้อีเมล เช่น Microsoft Exchange, Hotmail หรือบัญชีผู้ใช้ IMAP จะเก็บจดหมายของคุณไว้บนเซิร์ฟเวอร์ ไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost) คือสำเนาของบัญชีผู้ใช้ที่ซิงโครไนซ์ซึ่งถูกบันทึกไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และถูกเก็บไว้ในตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ

Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista

ไดรฟ์:\Users\<ชื่อผู้ใช้>\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP

ไดรฟ์:\Documents and Settings\<ชื่อผู้ใช้>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

หมายเหตุ  ข้อมูลทั้งหมดในไฟล์ .ost จะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องสำรองข้อมูล เซิร์ฟเวอร์บัญชีผู้ใช้ของคุณจะซิงโครไนซ์กับไฟล์ .ost บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อทำให้อีเมลและรายการปฏิทินเป็นปัจจุบันอยู่เสมอย

สมุดรายชื่อส่วนบุคคล (.pab)

ไฟล์สมุดรายชื่อส่วนบุคคล (.pab) คือรายชื่อและรายชื่อการแจกจ่ายที่ใช้ใน Outlook 2003 และเวอร์ชันก่อนหน้า เมื่อต้องการใช้ใน Outlook 2013 ให้แปลงไฟล์จากตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้ลงในโฟลเดอร์ที่ติดต่อโดยคลิก ไฟล์ > เปิดและส่งออก > นำเข้า

Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista

ไดรฟ์:\Users\<ชื่อผู้ใช้>\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP

drive:\Documents and Settings

สมุดรายชื่อแบบออฟไลน์ (.oab)

สมุดรายชื่อแบบออฟไลน์ (.oab) ถูกใช้โดยบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server สมุดรายชื่อนี้จะมีข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ตำแหน่ง และที่ตั้งสำนักงาน จากสมุดรายชื่อส่วนกลาง (GAL) บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange ขององค์กร

คุณไม่จำเป็นต้องสำรองหรือคืนค่าไฟล์นี้ เนื่องจากไฟล์นี้ถูกสร้างขึ้นและได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติโดยเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ

Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista

ไดรฟ์:\Users\<ชื่อผู้ใช้>\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP

ไดรฟ์:\Documents and Settings\ผู้ใช้\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

ข้อมูล Outlook อื่นๆ

ส่วนนี้จะแสดงตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ตามชนิดของไฟล์สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ที่หลากหลาย

การตั้งค่า บานหน้าต่างนำทาง (.xml)

Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista

ไดรฟ์:\Users\<ชื่อผู้ใช้>\AppData\Roaming\Outlook\ชื่อโปรไฟล์.xml

Windows XP

ไดรฟ์:\Documents and Settings\ผู้ใช้\Application Data\Microsoft\Outlook\ชื่อโปรไฟล์.xml

ส่วนขยาย Microsoft Exchange ที่ลงทะเบียน (.dat)

Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista

ไดรฟ์:\Users\<ชื่อผู้ใช้>\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP

ไดรฟ์:\Documents and Settings\ผู้ใช้\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

สไตล์การพิมพ์ (Outlprnt ที่ไม่มีส่วนขยาย)

Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista

ไดรฟ์:\Users\<ชื่อผู้ใช้>\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP

ไดร์ฟ:\Documents and Settings\ผู้ใช้\Application Data\Microsoft\Outlook

ลายเซ็น (.rtf, .txt, .htm)

Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista

ไดรฟ์:\Users\<ชื่อผู้ใช้>\AppData\Roaming\Microsoft\Signatures

Windows XP

ไดร์ฟ:\Documents and Settings\ผู้ใช้\Application Data\Microsoft\Signatures

เครื่องเขียน (.htm)

Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista

ไดร์ฟ:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

Windows 8 (64 บิต)/ Windows 7 (64 บิต)/ Windows Vista (64 บิต) ที่มี Outlook 2013 แบบ 32 บิต

ไดร์ฟ:\Program Files (x86)\Common Files\ Microsoft Shared\Stationery

Windows XP

ไดร์ฟ:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

ฟอร์มแบบกำหนดเอง

Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista

ไดรฟ์:\Users\<ชื่อ>\AppData\Local\Microsoft\Forms

Windows XP

ไดร์ฟ:\Documents and Settings\ผู้ใช้\Local Settings\Application Data\Microsoft\Forms

พจนานุกรม (.dic)

Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista

ไดรฟ์:\Users\<ชื่อผู้ใช้>\AppData\Roaming\Microsoft\UProof

Windows XP

ไดร์ฟ:\Documents and Settings\ผู้ใช้\Application Data\Microsoft\UProof

เทมเพลต (.oft)

Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista

ไดรฟ์:\Users\<ชื่อผู้ใช้>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

Windows XP

ไดร์ฟ:\Documents and Settings\ผู้ใช้\Application Data\Microsoft\Templates

การตั้งค่า ส่ง/รับ (.srs)

Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista

ไดรฟ์:\Users\<ชื่อผู้ใช้>\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP

ไดร์ฟ:\Documents and Settings\ผู้ใช้\Application Data\Microsoft\Outlook

ข้อความ (.msg, .htm, .rtf)

Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista

ไดรฟ์:\Users\<ชื่อผู้ใช้>\Documents

Windows XP

ไดร์ฟ:\Documents and Settings\ผู้ใช้\My Documents

วิธียกเลิกการซ่อนโฟลเดอร์และนามสกุลของชื่อไฟล์

บางโฟลเดอร์อาจเป็นโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่และ Windows อาจมีนามสกุลของชื่อไฟล์ (เช่น .pst, .ost, .pab) ที่ปิดใช้งานไว้ เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์ที่ถูกซ่อนและนามสกุลของชื่อไฟล์ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เปิด แผงควบคุม

  • ใน Windows 8 ให้กดปุ่ม WINDOWS + X แล้วคลิก แผงควบคุม

  • ใน Windows 7 ให้คลิก เริ่ม > แผงควบคุม

 2. ในรายการ แสดงตาม ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไอคอนขนาดใหญ่ หรือ ไอคอนขนาดเล็ก ถูกเลือกไว้เพื่อให้คุณสามารถดูไอคอนทั้งหมดในแผงควบคุมได้

 3. คลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์

 4. คลิกแท็บ มุมมอง

 5. ในกล่อง การตั้งค่าขั้นสูง ให้ทำดังนี้

  1. ภายใต้ ไฟล์และโฟลเดอร์ ให้ยกเลิกการเลือกกล่อง ซ่อนส่วนขยายสำหรับชนิดไฟล์ที่รู้จัก

  2. ภายใต้ ไฟล์และโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้ ให้คลิกปุ่ม แสดงไฟล์, โฟลเดอร์ และไดรฟ์ที่ซ่อนไว้

  3. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Outlook 2013ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา