การค้นหาและแทนที่ข้อความหรือรายการอื่นๆ

บางเนื้อหาในหัวข้อนี้อาจไม่สามารถใช้กับบางภาษาได้

ใช้ Microsoft Office Word 2007 เพื่อค้นหาและแทนที่ข้อความ การจัดรูปแบบ เครื่องหมายย่อหน้า ตัวแบ่งหน้า และรายการอื่นๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาและแทนที่รูปคำนามหรือรูปคุณศัพท์หรือคำกริยาตามกาลได้ด้วย

คุณสามารถขยายการค้นหาของคุณโดยการใช้อักขระตัวแทนและโค้ดเพื่อค้นหาคำหรือวลีที่มีตัวอักษรที่ระบุหรือการรวมตัวอักษร

คุณต้องการทำสิ่งใด

ค้นหาข้อความ

ค้นหาและแทนที่ข้อความ

ค้นหาและเน้นข้อความบนหน้าจอ

ค้นหาและแทนที่การจัดรูปแบบที่ระบุ

ค้นหาและแทนที่เครื่องหมายย่อหน้า ตัวแบ่งหน้า และรายการอื่นๆ

ค้นหาโดยใช้อักขระตัวแทนเพื่อค้นหาตัวอักษรที่ระบุ

ใช้โค้ดเพื่อค้นหาตัวอักษร การจัดรูปแบบ เขตข้อมูล หรืออักขระพิเศษ

ค้นหาข้อความ

คุณสามารถค้นหาการปรากฏทั้งหมดของคำหรือวลีที่ระบุได้อย่างรวดเร็ว

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก ค้นหา

 2. ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการค้นหา

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการค้นหาแต่ละอินสแตนซ์ของคำหรือวลี ให้คลิก ค้นหาถัดไป

  • เมื่อต้องการค้นหาอินสแตนซ์ทั้งหมดของคำหรือวลีที่ระบุภายในครั้งเดียว ให้คลิก ค้นหาทั้งหมด จากนั้นให้คลิก เอกสารหลัก

หมายเหตุ  เมื่อต้องการยกเลิกการค้นหาที่กำลังดำเนินอยู่ ให้กด ESC

ด้านบนของหน้า

ค้นหาและแทนที่ข้อความ

คุณสามารถแทนที่คำหรือวลีระหว่างกันโดยอัตโนมัติ  ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแทนที่ Acme ด้วย Apex

หมายเหตุ  ข้อความสำหรับแทนที่จะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เหมือนกับข้อความที่ถูกแทนที่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณค้นหา AKA และแทนที่ด้วย Also known as ผลลัพธ์จะเป็น ALSO KNOWN AS

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ข้อจำกัด ให้คลิก ป้องกันเอกสาร

  รูป Ribbon ของ Word

 2. ให้คลิกแท็บ แทนที่

 3. ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการค้นหา

 4. ในกล่อง แทนที่ด้วย ให้พิมพ์ข้อความสำหรับการแทนที่

 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการค้นหาการปรากฏครั้งถัดไปของข้อความ ให้คลิก ค้นหาถัดไป

  • เมื่อต้องการแทนที่การปรากฏของข้อความ ให้คลิก แทนที่ หลังจากคุณคลิก แทนที่ Office Word 2007 จะย้ายไปที่การปรากฏครั้งถัดไปของข้อความ

  • เมื่อต้องการแทนที่การปรากฏทั้งหมดของข้อความ ให้คลิก แทนที่ทั้งหมด

หมายเหตุ  เมื่อต้องการยกเลิกการแทนที่ที่กำลังดำเนินอยู่ ให้กด ESC

ด้านบนของหน้า

ค้นหาและเน้นข้อความบนหน้าจอ

เพื่อช่วยคุณตรวจสอบเอกสารด้วยสายตาเพื่อหาการปรากฏของคำหรือวลีทั้งหมด คุณสามารถค้นหาการปรากฏทั้งหมดและเน้นการปรากฏนั้นบนหน้าจอ แม้ว่าข้อความนั้นจะถูกเน้นบนหน้าจอ แต่จะไม่ถูกเน้นเมื่อมีการพิมพ์เอกสารออกมา

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก ค้นหา

  รูป Ribbon ของ Word

 2. ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการค้นหา

 3. ให้คลิก เน้นส่วนที่อ่าน จากนั้นให้คลิก เน้นทั้งหมด

  หมายเหตุ  เมื่อต้องการปิดการเน้นบนหน้าจอ ให้คลิก เน้นส่วนที่อ่าน จากนั้นให้คลิก ล้างการเน้น

ด้านบนของหน้า

ค้นหาและแทนที่การจัดรูปแบบที่ระบุ

คุณสามารถค้นหาและแทนที่หรือเอาการจัดรูปแบบอักขระออก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหาคำหรือวลีที่ระบุและเปลี่ยนสีแบบอักษร หรือคุณสามารถค้นหาการจัดรูปแบบที่ระบุ เช่น ตัวหนา และเปลี่ยนคำหรือวลีนั้น

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ข้อจำกัด ให้คลิก ป้องกันเอกสาร

  รูป Ribbon ของ Word

 2. ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม จัดรูปแบบ ให้คลิก เพิ่มเติม

 3. เมื่อต้องการค้นหาข้อความที่มีการจัดรูปแบบที่ระบุ ให้พิมพ์ข้อความในกล่อง สิ่งที่ค้นหา เมื่อต้องการค้นหาการจัดรูปแบบเพียงอย่างเดียว ให้ปล่อยกล่องว่างไว้

 4. คลิก รูปแบบ จากนั้นให้เลือกรูปแบบที่คุณต้องการค้นหาและแทนที่

 5. คลิกกล่อง แทนที่ด้วย คลิก รูปแบบ จากนั้นให้เลือกรูปแบบการแทนที่

  หมายเหตุ  ถ้าคุณต้องการแทนที่ข้อความ ให้พิมพ์ข้อความสำหรับการแทนที่ในกล่อง แทนที่ด้วย

 6. เมื่อต้องการค้นหาและแทนที่แต่ละอินสแตนซ์ของการจัดรูปแบบที่ระบุ ให้คลิก ค้นหาถัดไป จากนั้นให้คลิก แทนที่ เมื่อต้องการแทนที่อินสแตนซ์ทั้งหมดของการจัดรูปแบบที่ระบุ ให้คลิก แทนที่ทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

ค้นหาและแทนที่เครื่องหมายย่อหน้า ตัวแบ่งหน้า และรายการอื่นๆ

คุณสามารถค้นหาและแทนที่อักขระพิเศษและองค์ประกอบเอกสาร เช่น แท็บและตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหาเครื่องหมายย่อหน้าคู่ทั้งหมดและแทนที่ด้วยเครื่องหมายย่อหน้าเดี่ยว

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก ค้นหา

  รูป Ribbon ของ Word

 2. ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม พิเศษ ให้คลิก เพิ่มเติม

 3. คลิก พิเศษ จากนั้นให้คลิกรายการที่คุณต้องการ

 4. ถ้าคุณต้องการแทนที่รายการ ให้คลิกแท็บ แทนที่ แล้วพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการใช้แทนที่ในกล่อง แทนที่ด้วย

 5. คลิก ค้นหาถัดไป ค้นหาทั้งหมด แทนที่ หรือ แทนที่ทั้งหมด

  เมื่อต้องการยกเลิกการค้นหาที่กำลังดำเนินอยู่ ให้กด ESC

  เคล็ดลับ  เมื่อต้องการค้นหารายการอย่างรวดเร็ว เช่น กราฟิกหรือ ข้อคิดเห็น ให้คลิก เลือกวัตถุที่เรียกดู Button image บนแถบเลื่อนแนวตั้ง จากนั้นให้คลิกรายการที่คุณต้องการ คุณสามารถคลิก ถัดไป Button image หรือ ก่อนหน้า Button image เพื่อค้นหารายการชนิดเดียวกันถัดไปหรือก่อนหน้า

ด้านบนของหน้า

ค้นหาโดยใช้อักขระตัวแทนเพื่อค้นหาตัวอักษรที่ระบุ

คุณสามารถใช้อักขระตัวแทนเพื่อการค้นหาข้อความ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้อักขระตัวแทนเครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อค้นหาสตริงตัวอักษร (ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้ "s*d" จะพบ "sad" และ "started")

ใช้อักขระตัวแทนเพื่อค้นหาและแทนที่ข้อความ

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก ค้นหา หรือ แทนที่

  รูป Ribbon ของ Word

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้อักขระตัวแทน

  ถ้าคุณไม่เห็นกล่องกาเครื่องหมาย ใช้อักขระตัวแทน ให้คลิก เพิ่มเติม

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 4. ถ้าคุณต้องการแทนที่รายการ ให้คลิกแท็บ แทนที่ แล้วพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการใช้แทนที่ในกล่อง แทนที่ด้วย

 5. คลิก ค้นหาถัดไป ค้นหาทั้งหมด แทนที่ หรือ แทนที่ทั้งหมด

  เมื่อต้องการยกเลิกการค้นหาที่กำลังดำเนินอยู่ ให้กด ESC

อักขระตัวแทนสำหรับรายการที่คุณต้องการค้นหาและแทนที่

หมายเหตุ  

 • เมื่อกล่องกาเครื่องหมาย ใช้อักขระตัวแทน ถูกเลือก Word จะค้นหาเฉพาะข้อความตรงตัวตามที่คุณระบุ โปรดสังเกตุว่ากล่องกาเครื่องหมาย ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก และ ค้นหาทั้งคำเท่านั้น จะไม่พร้อมใช้งาน (สีจาง) เพื่อแสดงว่าตัวเลือกเหล่าถูกเปิดโดยอัตโนมัติ คุณไม่สามารถปิดตัวเลือกเหล่านี้

 • เมื่อต้องการค้นหาอักขระที่กำหนดเป็นอักขระตัวแทน ให้พิมพ์เครื่องหมายแบคสแลช (\) หน้าอักขระ ตัวอย่างเช่น ให้พิมพ์ \? เพื่อค้นหาเครื่องหมายคำถาม

 • คุณสามารถใช้วงเล็บเพื่อจัดกลุ่มอักขระตัวแทนและข้อความ และแสดงลำดับของการประเมิน ตัวอย่างเช่น พิมพ์<(pre)*(ed)> เพื่อค้นหา "presorted" และ "prevented"

 • คุณสามารถใช้อักขระตัวแทน \n เพื่อค้นหานิพจน์ แล้วแทนที่ด้วยนิพจน์ที่เรียงใหม่ ตัวอย่างเช่น ให้พิมพ์ (ตันติแสงอรุณ) (สิทธิชัย) ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา และ \2 \1 ในกล่อง แทนที่ด้วย Word จะค้นหา ตันติแสงอรุณ สิทธิชัย และแทนที่ด้วย สิทธิชัย ตันติแสงอรุณ

เมื่อต้องการค้นหา

ให้พิมพ์

ตัวอย่าง

อักขระเดียวตัวใดก็ได้

?

s?t พบ sat และ set

สตริงอักขระใดๆ

*

s*d พบ sad และ started

คําที่ขึ้นต้นด้วย

<

<(inter) พบ interesting และ intercept แต่ไม่พบ splintered

ท้ายคำ

>

(in)> พบ in และ within แต่ไม่พบ interesting

หนึ่งในอักขระที่ระบุ

[ ]

w[io]n พบ win และ won

อักขระเดียวตัวใดก็ได้ที่อยู่ในช่วงนี้

[-]

[r-t]ight พบ right และ sight ช่วงต้องอยู่ในการเรียงจากน้อยไปหามาก

อักขระเดียวตัวใดก็ได้ ยกเว้นอักขระที่อยู่ในช่วงภายในวงเล็บเหลี่ยม

[!x-z]

t[!a-m]ck พบ tock และ tuck แต่ไม่พบ tack หรือ tick

อักขระหรือนิพจน์ก่อนหน้าที่ปรากฏเป็นจำนวน n ครั้งเท่านั้น

{n}

fe{2}d พบ feed แต่ไม่พบ fed

อักขระหรือนิพจน์ก่อนหน้าที่ปรากฏเป็นจำนวนอย่างน้อย n ครั้ง

{n,}

fe{1,}d พบ fed และ feed

อักขระหรือนิพจน์ก่อนหน้าที่ปรากฏเป็นจำนวนตั้งแต่ n ถึง m ครั้ง

{n,m}

10{1,3} พบ 10, 100 และ 1000

อักขระหรือนิพจน์ก่อนหน้าที่ปรากฏเป็นจำนวนตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป

@

lo@t พบ lot และ loot

ด้านบนของหน้า

ใช้โค้ดเพื่อค้นหาตัวอักษร การจัดรูปแบบ เขตข้อมูล หรืออักขระพิเศษ

ใช้โค้ดต่อไปนี้ในการค้นหาตัวอักษร การจัดรูปแบบ เขตข้อมูล หรืออักขระพิเศษ โปรดสังเกตุว่าโค้ดบางรายการทำงานเฉพาะในกรณีที่ตัวเลือก ใช้อักขระตัวแทน เปิดหรือปิด

โค้ดที่ทำงานในกล่อง สิ่งที่ค้นหา หรือกล่อง แทนที่ด้วย

เมื่อต้องการค้นหา

ให้พิมพ์

เครื่องหมายย่อหน้า (เครื่องหมายย่อหน้า)

^p (ไม่ทำงานในกล่อง สิ่งที่ค้นหา เมื่อตัวเลือก ใช้อักขระตัวแทน เปิด) หรือ ^13

อักขระแท็บ (Tab character)

^t หรือ ^9

อักขระ ASCII

^ nnn ในที่ซึ่ง nnn เป็นโค้ดอักขระ

อักขระ ANSI

^0 nnn ในที่ซึ่ง 0 เป็นศูนย์และ nnn เป็นโค้ดอักขระ

เส้นประยาว ( - )

^+

เส้นประสั้น ( - )

^=

อักขระเครื่องหมายตก (^)

^^

ตัวแบ่งบรรทัดแบบใส่ด้วยตนเอง (ตัวแบ่งบรรทัดแบบใส่ด้วยตนเอง)

^l หรือ ^11

ตัวแบ่งคอลัมน์

^n หรือ ^14

ตัวแบ่งส่วนและหน้า

^12 (เมื่อแทนที่ ให้แทรกตัวแบ่งหน้า)

ตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเอง 

^m (ค้นหาหรือแทนที่ตัวแบ่งส่วนด้วยเมื่อตัวเลือก ใช้อักขระตัวแทน เปิด)

ช่องว่างไม่แยก (ช่องว่างไม่แยก)

^s

ยัติภังค์ไม่แยก (ยัติภังค์ไม่แยก)

^~

ยัติภังค์เผื่อเลือก (ยัติภังค์เผื่อเลือก)

^-

โค้ดที่ทำงานในกล่อง สิ่งที่ค้นหา เท่านั้น (เมื่อ ใช้อักขระตัวแทน เปิด)

เมื่อต้องการค้นหา

ให้พิมพ์

รูปภาพหรือกราฟิก (แบบอินไลน์เท่านั้น)

^g

โค้ดที่ทำงานในกล่อง สิ่งที่ค้นหา เท่านั้น (เมื่อ ใช้อักขระตัวแทน ปิด)

เมื่อต้องการค้นหา

ให้พิมพ์

อักขระใดๆ

^?

ตัวเลขใดๆ

^#

ตัวอักษรใดๆ  

^$

อักขระ Unicode

^U nnnn ในที่ซึ่ง nnnn เป็นโค้ดอักขระ

รูปภาพหรือกราฟิก (แบบอินไลน์เท่านั้น)

^1

เครื่องหมายเชิงอรรถ

^f หรือ ^2

เครื่องหมายอ้างอิงท้ายเรื่อง  

^e

เขตข้อมูล

^d

เครื่องหมายปีกกาเปิดเขตข้อมูล (เมื่อมองเห็นโค้ดเขตข้อมูล)

^19

เครื่องหมายปีกกาปิดเขตข้อมูล (เมื่อมองเห็นโค้ดเขตข้อมูล)

^21

ข้อคิดเห็น

^a หรือ ^5

ตัวแบ่งส่วน

^b

ช่องว่างยาว (Unicode)

^u8195

ช่องว่างสั้น (Unicode)

^u8194

ที่ว่างสีขาว

^w (การรวมช่องว่างปกติและช่องว่างไม่แยกและอักขระแท็บ)

โค้ดที่ทำงานในกล่อง แทนที่ด้วย เท่านั้น

เมื่อต้องการค้นหา

ให้พิมพ์

เนื้อหาคลิปบอร์ด Microsoft Windows

^c

เนื้อหาของกล่อง สิ่งที่ค้นหา

^&

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Word 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา