การค้นหาและแทนที่ข้อความหรือรายการอื่นๆ ใน Word 2007

เนื้อหาบางส่วนในหัวข้อนี้อาจไม่สามารถใช้กับบางภาษาได้

ใน Microsoft Office Word 2007 คุณสามารถค้นหาและแทนที่ข้อความ จัดรูปแบบ แบ่งย่อหน้า แบ่งหน้า และรายการอื่นๆ ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาและแทนที่คำนาม รูปคุณศัพท์ หรือรูปกาลกริยา คุณสามารถขยายการค้นหาโดยใช้โค้ดและอักขระตัวแทนเพื่อค้นหาคำหรือวลีที่ประกอบด้วยตัวอักษรที่เฉพาะเจาะจงหรือชุดของตัวอักษร และคุณยังสามารถใช้คำสั่งไปยังเพื่อค้นหาตำแหน่งที่ตั้งเฉพาะในเอกสารของคุณ

คุณสามารถค้นหาคำหรือวลีที่ต้องการในทุกที่ที่ปรากฏอยู่ได้อย่างรวดเร็ว

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก ค้นหา

 2. ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการหา

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการค้นหาแต่ละอินสแตนซ์ของคำหรือวลี ให้คลิก ค้นหาถัดไป

  • เมื่อต้องการค้นหาคำหรือวลีที่ต้องการทุกที่ในคราวเดียว ให้คลิก ค้นหาใน แล้วคลิก เอกสารหลัก

คุณสามารถแทนที่คำหรือวลีด้วยคำหรือวลีอื่นได้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแทนที่ Acme ด้วย Apex ข้อความที่ใช้แทนที่จะใช้ตัวพิมพ์เหมือนกับคำที่ถูกแทนที่ เว้นแต่ว่าคุณจะเลือกกล่องกาเครื่องหมาย จัดตัวพิมพ์ให้ตรงกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณค้นหา AKA และแทนที่ด้วย Also known as ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น ALSO KNOWN AS

ถ้าเลือกกล่องกาเครื่องหมาย จัดตัวพิมพ์ให้ตรงกัน Word จะค้นหาเฉพาะคำที่มีตัวพิมพ์ตรงกับคำหรือวลีที่คุณพิมพ์ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณค้นหา AKA จะได้ผลลัพธ์ที่มี AKA แต่ไม่มี aka

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นกล่องกาเครื่องหมาย จัดตัวพิมพ์ให้ตรงกัน บนแท็บ แทนที่ ให้คลิก เพิ่มเติม

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก แทนที่

  รูป Ribbon ของ Word

 2. ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการหา

 3. ในกล่อง แทนที่ด้วย ให้พิมพ์ข้อความสำหรับการแทนที่

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการค้นหาผลลัพธ์ถัดไปของข้อความ ให้คลิก ค้นหาถัดไป

  • เมื่อต้องการแทนที่การปรากฏของข้อความ ให้คลิก แทนที่ หลังจากคุณคลิก แทนที่ Word จะค้นหาการปรากฏครั้งถัดไปของข้อความ

  • เมื่อต้องการแทนที่การปรากฏทั้งหมดของข้อความ ให้คลิก แทนที่ทั้งหมด

เพื่อช่วยคุณตรวจสอบเอกสารด้วยสายตาเพื่อหาการปรากฏของคำหรือวลีทั้งหมด คุณสามารถค้นหาการปรากฏทั้งหมดและเน้นการปรากฏนั้นบนหน้า แม้ว่าข้อความนั้นจะถูกเน้นบนหน้าจอ แต่จะไม่ถูกเน้นเมื่อมีการพิมพ์เอกสารออกมา

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก ค้นหา

  รูป Ribbon ของ Word

 2. ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการหา

 3. ให้คลิก เน้นส่วนที่อ่าน จากนั้นให้คลิก เน้นทั้งหมด

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการปิดการเน้นบนหน้าจอ ให้คลิก เน้นส่วนที่อ่าน จากนั้นให้คลิก ล้างการเน้น

คุณสามารถค้นหาและแทนที่หรือเอาการจัดรูปแบบอักขระออก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหาคำหรือวลีที่ระบุและเปลี่ยนสีแบบอักษร หรือคุณสามารถค้นหาการจัดรูปแบบที่ระบุ เช่น ตัวหนาหรือเน้น และเปลี่ยนคำหรือวลีนั้น

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก แทนที่

  รูป Ribbon ของ Word

 2. ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม รูปแบบ ให้คลิก เพิ่มเติม

 3. เมื่อต้องการค้นหาข้อความที่มีการจัดรูปแบบที่ระบุ ให้พิมพ์ข้อความในกล่อง สิ่งที่ค้นหา เมื่อต้องการค้นหาการจัดรูปแบบเพียงอย่างเดียว ให้ปล่อยกล่องว่างไว้

 4. คลิก รูปแบบ แล้วเลือกรูปแบบที่คุณต้องการค้นหาและแทนที่ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการค้าหาข้อความที่เน้น ให้คลิก รูปแบบ > เน้น เมื่อต้องการค้นหาข้อความตัวหนา ให้คลิก รูปแบบ > ฟอนต์ จากนั้น ในกล่องโต้ตอบ ค้นหาฟอนต์ ให้เลือก ตัวหนา ในรายการ ลักษณะฟอนต์

 5. คลิกช่อง แทนที่ด้วย คลิก รูปแบบ แล้วเลือกรูปแบบการแทนที่ตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 4

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการแทนที่ข้อความ ให้พิมพ์ข้อความสำหรับการแทนที่ในกล่อง แทนที่ด้วย

 6. เมื่อต้องการค้นหาและแทนที่แต่ละอินสแตนซ์ของการจัดรูปแบบที่ระบุ ให้คลิก ค้นหาถัดไป จากนั้นให้คลิก แทนที่ เมื่อต้องการแทนที่อินสแตนซ์ทั้งหมดของการจัดรูปแบบที่ระบุในครั้งเดียว ให้คลิก แทนที่ทั้งหมด

คุณสามารถค้นหาและแทนที่อักขระพิเศษและองค์ประกอบเอกสาร เช่น แท็บ เครื่องหมายย่อหน้า (ไปต้นบรรทัดใหม่) และตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหาการเว้นสองบรรทัดทั้งหมด (เครื่องหมายย่อหน้าคู่) และแทนที่ด้วยการเว้นหนึ่งบรรทัด (เครื่องหมายย่อหน้าเดี่ยว)

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแสดงสัญลักษณ์จัดรูปแบบที่ซ่อนอยู่ เช่น ช่องว่าง เครื่องหมายย่อหน้า และตัวแบ่งหน้า ให้คลิก ในกลุ่ม ย่อหน้า บนแท็บ หน้าแรก

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก ค้นหา

  รูป Ribbon ของ Word

 2. ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม พิเศษ ให้คลิก เพิ่มเติม

 3. คลิก พิเศษ แล้วคลิกรายการที่คุณต้องการ

 4. ถ้าคุณต้องการแทนที่รายการ ให้คลิกแท็บ แทนที่ แล้วพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการใช้แทนที่ในกล่อง แทนที่ด้วย

 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการค้นหาผลลัพธ์ถัดไปของรายการ ให้คลิก ค้นหาถัดไป

  • เมื่อต้องการแทนที่รายการที่ปรากฏพบ ให้คลิก แทนที่ หลังจากที่คุณคลิก แทนที่ Word จะค้นหาผลลัพธ์ถัดไปของรายการ

  • เมื่อต้องการแทนที่ผลลัพธ์ของรายการทั้งหมด คลิก แทนที่ทั้งหมด

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการค้นหารายการอย่างรวดเร็ว เช่น ข้อคิดเห็น การแก้ไข หรือเชิงอรรถ ให้คลิก เลือกวัตถุที่เรียกดู รูปปุ่ม บนแถบเลื่อนแนวตั้งที่มุมล่างขวาของเอกสาร จากนั้นให้คลิกรายการที่คุณต้องการ คุณสามารถคลิก ถัดไป รูปปุ่ม หรือ ก่อนหน้า รูปปุ่ม เพื่อค้นหารายการชนิดเดียวกันถัดไปหรือก่อนหน้า

คุณสามารถใช้อักขระตัวแทนเพื่อการค้นหาข้อความ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้อักขระตัวแทนเครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อแสดงแทนสตริงตัวอักษรที่ไม่รู้จัก (ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้ "s*d" จะพบ "sad" และ "started")

ใช้อักขระตัวแทนเพื่อค้นหาและแทนที่ข้อความ

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แก้ไข ให้คลิก ค้นหา หรือ แทนที่

  รูป Ribbon ของ Word

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้อักขระตัวแทน

  ถ้าคุณไม่เห็นกล่องกาเครื่องหมาย ใช้อักขระตัวแทน ให้คลิก เพิ่มเติม

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเลือกอักขระตัวแทนจากรายการ ให้คลิก พิเศษ คลิกอักขระตัวแทน จากนั้นให้พิมพ์ข้อความเพิ่มเติมในกล่อง สิ่งที่ค้นหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ตาราง อักขระตัวแทนสำหรับรายการที่คุณต้องการค้นหาและแทนที่ ด้านล่างนี้

  • พิมพ์อักขระตัวแทนโดยตรงในกล่อง สิ่งที่ค้นหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ตาราง อักขระตัวแทนสำหรับรายการที่คุณต้องการค้นหาและแทนที่ ด้านล่างนี้

 4. ถ้าคุณต้องการแทนที่รายการ ให้คลิกแท็บ แทนที่ แล้วพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการใช้แทนที่ในกล่อง แทนที่ด้วย

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการค้นหาผลลัพธ์ถัดไปของข้อความ ให้คลิก ค้นหาถัดไป

  • เมื่อต้องการแทนที่การปรากฏของข้อความ ให้คลิก แทนที่ หลังจากคุณคลิก แทนที่ Word จะค้นหาการปรากฏครั้งถัดไปของข้อความ

  • เมื่อต้องการแทนที่การปรากฏทั้งหมดของข้อความ ให้คลิก แทนที่ทั้งหมด

อักขระตัวแทนสำหรับรายการที่คุณต้องการค้นหาและแทนที่

 • เมื่อกล่องกาเครื่องหมาย ใช้อักขระตัวแทน ถูกเลือก Word จะค้นหาเฉพาะข้อความตรงตัวตามที่คุณระบุ โปรดสังเกตุว่ากล่องกาเครื่องหมาย ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก และ ค้นหาทั้งคำเท่านั้น จะไม่พร้อมใช้งาน (สีจาง) เพื่อแสดงว่าตัวเลือกเหล่าถูกเปิดโดยอัตโนมัติ คุณไม่สามารถปิดตัวเลือกเหล่านี้

 • เมื่อต้องการค้นหาอักขระที่กำหนดเป็นอักขระตัวแทน ให้พิมพ์เครื่องหมายแบคสแลช (\) หน้าอักขระ ตัวอย่างเช่น ให้พิมพ์ \? เพื่อค้นหาเครื่องหมายคำถาม

 • คุณสามารถใช้วงเล็บเพื่อจัดกลุ่มอักขระตัวแทนและข้อความ และแสดงลำดับของการประเมิน ตัวอย่างเช่น พิมพ์<(pre)*(ed)> เพื่อค้นหา "presorted" และ "prevented"

 • คุณสามารถใช้อักขระตัวแทน \n เพื่อค้นหานิพจน์ แล้วแทนที่ด้วยนิพจน์ที่เรียงใหม่ ตัวอย่างเช่น ให้พิมพ์ (Ashton) (Chris) ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา และ \2 \1 ในกล่อง แทนที่ด้วย Word จะค้นหา Ashton Chris และแทนที่ด้วย Chris Ashton

เมื่อต้องการค้นหา

ชนิด

ตัวอย่าง

อักขระเดียวตัวใดก็ได้

?

s?t พบ sat และ set

สตริงของอักขระใดๆ

*

s*d พบ sad และ started

เริ่มต้นคำ

<

<(inter) พบ interesting และ intercept แต่ไม่พบ splintered

ท้ายคำ

>

(in)> พบ in และ within แต่ไม่พบ interesting

หนึ่งในอักขระที่ระบุ

[ ]

w[io]n พบ win และ won

อักขระตัวใดก็ได้หนึ่งตัวที่อยู่ในช่วงนี้

[-]

[r-t]ight พบ right sight และ tight ช่วงต้องเรียงตามลำดับ

อักขระตัวใดก็ได้หนึ่งตัว ยกเว้นอักขระที่อยู่ในช่วงภายในวงเล็บเหลี่ยม

[!x-z]

t[!a-m]ck พบ tock และ tuck แต่ไม่พบ tack หรือ tick

อักขระหรือนิพจน์ก่อนหน้าที่ปรากฏเป็นจำนวน n ครั้งเท่านั้น

{n}

fe{2}d พบ feed แต่ไม่พบ fed

อักขระหรือนิพจน์ก่อนหน้าที่ปรากฏเป็นจำนวนอย่างน้อย n ครั้ง

{n,}

fe{1,}d พบ fed และ feed

อักขระหรือนิพจน์ก่อนหน้าที่ปรากฏเป็นจำนวนตั้งแต่ n ถึง m ครั้ง

{n,m}

10{1,3} พบ 10, 100 และ 1000

อักขระหรือนิพจน์ก่อนหน้าที่ปรากฏเป็นจำนวนตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป

@

lo@t พบ lot และ loot

ใช้โค้ดต่อไปนี้ในการค้นหาตัวอักษร การจัดรูปแบบ เขตข้อมูล หรืออักขระพิเศษ โปรดสังเกตุว่าโค้ดบางรายการทำงานเฉพาะในกรณีที่ตัวเลือก ใช้อักขระตัวแทน เปิดหรือปิด

โค้ดที่ทำงานในกล่อง สิ่งที่ค้นหา หรือกล่อง แทนที่ด้วย

เมื่อต้องการค้นหา

ชนิด

เครื่องหมายย่อหน้า ( เครื่องหมายย่อหน้า )

^p (ไม่ทำงานในกล่อง สิ่งที่ค้นหา เมื่อตัวเลือก ใช้อักขระตัวแทน เปิดอยู่) หรือ ^13

อักขระแท็บ ( อักขระแท็บ )

^t หรือ ^9

อักขระ ASCII

^ nnn ซึ่ง nnn คือโค้ดอักขระ

อักขระ ANSI

^0 nnn ในที่ซึ่ง 0 เป็นศูนย์ nnn เป็นโค้ดอักขระ

เส้นประยาว ( - )

^+

เส้นประสั้น ( - )

^=

อักขระเครื่องหมายตก (^)

^^

ตัวแบ่งบรรทัดแบบใส่ด้วยตนเอง ( ตัวแบ่งบรรทัดแบบใส่ด้วยตนเอง )

^l หรือ ^11

ตัวแบ่งคอลัมน์

^n หรือ ^14

ตัวแบ่งส่วนและหน้า

^12 (เมื่อแทนที่ ให้แทรกตัวแบ่งหน้า)

ตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเอง 

^m (ค้นหาหรือแทนที่ตัวแบ่งส่วนด้วยเมื่อตัวเลือก ใช้อักขระตัวแทน เปิดอยู่)

ช่องว่างไม่แยก ( ช่องว่างไม่แยก )

^s

ยัติภังค์ไม่แยก ( ยัติภังค์ไม่แยก )

^~

ยัติภังค์เผื่อเลือก ( ยัติภังค์เผื่อเลือก )

^-

โค้ดที่ทำงานในกล่อง สิ่งที่ค้นหา เท่านั้น (เมื่อ ใช้อักขระตัวแทน เปิดอยู่)

เมื่อต้องการค้นหา

ชนิด

รูปภาพหรือกราฟิก (แบบอินไลน์เท่านั้น)

^g

โค้ดที่ทำงานในกล่อง สิ่งที่ค้นหา เท่านั้น (เมื่อ ใช้อักขระตัวแทน ปิดอยู่)

เมื่อต้องการค้นหา

ชนิด

อักขระใดๆ

^?

ตัวเลขใดๆ

^#

ตัวอักษรใดๆ  

^$

อักขระ Unicode

^U nnnn ในที่ซึ่ง nnnn เป็นโค้ดอักขระ

รูปภาพหรือกราฟิก (แบบอินไลน์เท่านั้น)

^1

เครื่องหมายเชิงอรรถ

^f หรือ ^2

เครื่องหมายอ้างอิงท้ายเรื่อง  

^e

เขตข้อมูล

^d

เครื่องหมายปีกกาเปิดเขตข้อมูล (เมื่อมองเห็นโค้ดเขตข้อมูล)

^19

เครื่องหมายปีกกาปิดเขตข้อมูล (เมื่อมองเห็นโค้ดเขตข้อมูล)

^21

ข้อคิดเห็น

^a หรือ ^5

ตัวแบ่งส่วน

^b

ช่องว่างยาว (Unicode)

^u8195

ช่องว่างสั้น (Unicode)

^u8194

ที่ว่างสีขาว

^w (การรวมช่องว่างปกติและช่องว่างไม่แยกและอักขระแท็บ)

โค้ดที่ทำงานในกล่อง แทนที่ด้วย เท่านั้น

เมื่อต้องการค้นหา

ชนิด

เนื้อหาคลิปบอร์ด Microsoft Windows

^c

เนื้อหาของกล่อง สิ่งที่ค้นหา

^&

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิกลูกศรถัดจาก ค้นหา แล้วคลิก ไปที่

  รูป Ribbon ของ Word

 2. ในกล่อง ไปที่ ให้คลิกประเภทของรายการ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการไปที่รายการที่ระบุ ให้พิมพ์ข้อมูลการระบุที่เหมาะสมสำหรับรายการนั้นในกล่อง ป้อนประเภทรายการ แล้วคลิก ไปที่

  • เมื่อต้องการไปที่รายการถัดไปหรือรายการก่อนหน้าของประเภทที่ระบุ ให้ปล่อยให้กล่อง ป้อน ว่างเปล่า แล้วคลิก ถัดไป หรือ ก่อนหน้า

ถ้าคุณทำการค้นหาข้อความพื้นฐานและ Word ไม่พบข้อความที่คุณค้นหาหรือไม่พบอินสแตนซ์ทั้งหมด ให้ทำดังต่อไปนี้:

 • โปรดแน่ใจว่าคุณไม่ได้เลือกส่วนหนึ่งของเอกสารของคุณ ถ้าคุณเลือกไว้ Word จะค้นหาข้อความภายในส่วนที่เลือกเท่านั้น

 • คลิก เพิ่มเติม ในกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือกตัวเลือกการค้นหาแบบเฉพาะ เช่น จัดตัวพิมพ์ให้ตรงกัน ให้ดูภายใต้กล่อง สิ่งที่ค้นหา เพื่อให้แน่ใจว่ารูปแบบพิเศษ เช่น ตัวหนา ไม่ถูกนำไปใช้ในการค้นหาของคุณ

มีอะไรใหม่ใน PowerPoint 2010

ค้นหาและแทนที่ข้อความและข้อมูลอื่นๆ ในเอกสาร Word (Office 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า)

ค้นหาและแทนที่ข้อความหรือการจัดรูปแบบใน Word 2016 for Mac

ค้นหาและแทนที่ข้อความหรือการจัดรูปแบบใน Word for Mac 2011

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×