การค้นหาบุคคลในสมุดรายชื่อ

การใช้ สมุดรายชื่อ เพื่อค้นหาบุคคลโดยการใช้ชื่อหรืออีเมลแอดเดรสของพวกเขาเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเมื่อคุณต้องการป้อนที่อยู่ลงในข้อความอีเมลทันทีเพื่อส่งถึงบุคคล ผู้คน หรือรายชื่อการแจกจ่ายใดโดยเฉพาะ นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหาผู้คนโดยใช้ข้อมูลพื้นฐาน เช่น นามแฝงอีเมล ที่ตั้งของสำนักงาน และหมายเลขโทรศัพท์

หมายเหตุ: เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดยิ่งขึ้นของผู้ติดต่อคนหนึ่งของคุณ ตัวอย่างเช่น ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ของใครสักคนที่มีทั้งหมด ค้นหาหมายเลขโทรสาร หรือดูที่อยู่เว็บเพจ ที่ติดต่อ Outlook ช่วยให้การค้นหาบุคคลและข้อมูลของเขามีความยืดหยุ่นยิ่งขึ้น ที่ติดต่อ Outlook มีมุมมองเริ่มต้นหลายมุมมองสำหรับแสดงข้อมูลที่ติดต่อ และคุณสามารถสร้างมุมมองแบบกำหนดเองเพื่อค้นหา เรียงลำดับ และจัดการที่ติดต่อของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาที่ติดต่อ Outlook โปรดดู ค้นหาที่ติดต่อ

คุณต้องการทำสิ่งใด

ค้นหาบุคคลโดยใช้ชื่อ

ค้นหาบุคคลโดยใช้ข้อมูลอื่น

ค้นหาบุคคลโดยใช้ การค้นหาขั้นสูง

ค้นหาบุคคลโดยใช้ชื่อ

คุณสามารถค้นหาชื่อด่วนโดยไม่ต้องเปิด สมุดรายชื่อ โดยใช้กล่องค้นหาในหน้าต่าง Outlook ของคุณ หรือคุณสามารถค้นหาชื่อในสมุดรายชื่อได้เลย

ค้นหาชื่อโดยใช้กล่อง ค้นหาสมุดรายชื่อ

การค้นหาชื่อใน สมุดรายชื่อ

ค้นหาชื่อโดยใช้กล่อง ค้นหาสมุดรายชื่อ

กล่อง ค้นหาสมุดรายชื่อ

 • บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน  ในกล่อง ค้นหาสมุดรายชื่อ ให้พิมพ์ชื่อของที่ติดต่อที่คุณต้องการค้นหา ที่ติดต่อของ Outlook จะถูกค้นหาเป็นที่แรก ถ้าไม่พบชื่อที่ตรงกัน จะค้นหาในสมุดรายชื่อที่มีอยู่ทั้งหมด รวมทั้งสมุดรายชื่อใดๆ ที่คุณเพิ่มเข้าไป

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถใส่บางส่วนของชื่อ เช่น พรรณรัตน์ พ, ใส่ชื่อหรือนามสกุล, ชื่อ "แสดงเป็น", นามแฝงอีเมล หรือชื่อบริษัทได้ เมื่อต้องการเปิดที่ติดต่อที่คุณค้นหาก่อนหน้านี้อย่างรวดเร็ว ให้คลิกลูกศรถัดจากกล่อง ค้นหาสมุดรายชื่อ แล้วคลิกชื่อที่คุณต้องการ

ค้นหาชื่อใน สมุดรายชื่อ

 1. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก สมุดรายชื่อ รูปปุ่ม

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดสมุดรายชื่อได้จากเมนู เครื่องมือ และในข้อความที่เปิดอยู่ ในข้อความ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม ชื่อ ให้คลิก สมุดรายชื่อ

 2. ในรายการ สมุดรายชื่อ ให้คลิกสมุดรายชื่อที่คุณต้องการค้นหาชื่อ

  รายการสมุดรายชื่อ

 3. ในกล่อง ค้นหา ให้พิมพ์ชื่อหรือบางส่วนของชื่อที่คุณกำลังค้นหา

ทำไมฉันจึงไม่เห็นรายชื่อ (คอลัมน์ ชื่อ) ในสมุดรายชื่อ

คุณอาจใช้ตัวเลือกการค้นหา คอลัมน์เพิ่มเติม อยู่เมื่อครั้งล่าสุดที่คุณใช้สมุดรายชื่อ ให้คลิก ชื่อเท่านั้น ที่อยู่ถัดจาก ค้นหา เพื่อคืนค่ามุมมองรายชื่อ

การค้นหาคอลัมน์เพิ่มเติม

ด้านบนของเพจ

ค้นหาบุคคลโดยใช้ข้อมูลอื่น

 1. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก สมุดรายชื่อ รูปปุ่ม

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดสมุดรายชื่อได้จากเมนู เครื่องมือ และในข้อความที่เปิดอยู่ ในข้อความ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม ชื่อ ให้คลิก สมุดรายชื่อ

 2. ในรายการ สมุดรายชื่อ ให้คลิกสมุดรายชื่อที่คุณต้องการค้นหาชื่อ

  รายการสมุดรายชื่อ

 3. สำหรับกล่อง ค้นหา ให้คลิก คอลัมน์เพิ่มเติม

 4. พิมพ์ข้อมูลหรือบางส่วนของข้อมูลที่คุณกำลังค้นหา ตัวอย่างเช่น พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ ตำแหน่งที่ตั้ง หรือตำแหน่งงานของบุคคล

  หมายเหตุ: 

  • คุณสามารถค้นหาได้มากกว่าหนึ่งเกณฑ์ในกล่องนี้ โดยหลังเกณฑ์แต่ละเกณฑ์ ให้พิมพ์เครื่องหมายจุลภาค การหาข้อมูลนี้จะกระทำในคอลัมน์ (หรือเรียกว่าเขตข้อมูล) ที่รวมไว้แต่ละคอลัมน์

  • คุณสามารถรวมชื่อของบุคคลหรือบางส่วนของชื่อไว้ในกล่อง ค้นหา เพื่อปรับปรุงการค้นหา

  • ถ้าคุณไม่พบบุคคลที่คุณกำลังค้นหาอยู่ คุณอาจต้องค้นหาในสมุดรายชื่ออื่น สมุดรายชื่อทุกเล่มไม่ได้มีเขตข้อมูลเหมือนกัน

ด้านบนของเพจ

ค้นหาบุคคลโดยใช้ การค้นหาขั้นสูง

ฟีเจอร์การค้นหาขั้นสูง อนุญาตให้คุณใช้คำสำคัญหรือเงื่อนไขหลายอย่างเพื่อค้นหาบางคน ลักษณะนี้คล้ายกับการค้นหาที่ทำโดยใช้ตัวเลือก คอลัมน์เพิ่มเติม ในกล่อง ค้นหา แต่คุณป้อนเกณฑ์การค้นหาในเขตข้อมูลที่แยกต่างหาก แทนที่จะป้อนในกล่องเดี่ยวที่แยกด้วยเครื่องหมายจุลภาค การค้นหาจะใช้กับเขตข้อมูลเพียงบางเขตเท่านั้นโดยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ติดต่อที่ป้อนสำหรับบุคคล

การค้นหาขั้นสูงช่วยให้คุณเห็นว่าเขตข้อมูลใดกำลังมีการค้นหาอยู่โดยใช้คำหลักหรือเงื่อนไขเฉพาะ

 1. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก สมุดรายชื่อ รูปปุ่ม

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดสมุดรายชื่อได้จากเมนู เครื่องมือ และในข้อความที่เปิดอยู่ ในข้อความ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม ชื่อ ให้คลิก สมุดรายชื่อ

 2. ในรายการ สมุดรายชื่อ ให้คลิกสมุดรายชื่อที่คุณต้องการค้นหาชื่อ

  เลือกสมุดรายชื่อเพื่อค้นหาจากรายการ

 3. คลิก การค้นหาขั้นสูง

 4. ในกล่อง ค้นหา ให้พิมพ์ข้อมูลในเขตข้อมูลที่เหมาะสม พิมพ์เกณฑ์การค้นหาเพื่อค้นหาบุคคล

  ยิ่งคุณรวมข้อมูลมากเท่าใด ผลลัพธ์การค้นหาจะยิ่งมีความละเอียดมากขึ้นเท่านั้น

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่พบบุคคลที่คุณกำลังค้นหาอยู่ คุณอาจต้องค้นหาในสมุดรายชื่ออื่น สมุดรายชื่อทุกเล่มไม่ได้มีข้อมูลเหมือนกัน

ด้านบนของเพจ

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×