การค้นหาบุคคลในสมุดรายชื่อ

นอกเหนือจากการใช้ สมุดรายชื่อ เพื่อใส่ที่อยู่สำหรับข้อความแล้ว คุณสามารถค้นหาบุคคลโดยใช้ข้อมูลอื่นๆ เช่น นามแฝงอีเมล ชื่อและนามสกุล ตำแหน่งที่ตั้งสำนักงาน และหมายเลขโทรศัพท์ ถ้าองค์กรมีข้อมูลดังกล่าวอยู่ในข้อมูลที่ติดต่อ Microsoft Office Outlook 2007 ของบุคคล คุณอาจมีข้อมูลเพียงพอที่จะปรับปรุงการค้นหา

คุณต้องการทำสิ่งใด

ค้นหาบุคคลโดยใช้ชื่อ

ค้นหาบุคคลโดยใช้ข้อมูลอื่น

ใช้การค้นหาขั้นสูงเพื่อค้นหาบุคคล

ค้นหาบุคคลโดยใช้ชื่อ

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก สมุดรายชื่อ

  • บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก สมุดรายชื่อ Button image

 2. ในรายการ สมุดรายชื่อ ให้คลิกสมุดรายชื่อที่คุณต้องการค้นหาชื่อ

 3. ในกล่อง ค้นหา ให้พิมพ์ชื่อหรือบางส่วนของชื่อที่คุณกำลังค้นหา

ทำไมฉันจึงไม่เห็นรายชื่อในสมุดรายชื่อ

คุณอาจได้ใช้ตัวเลือกการค้นหา คอลัมน์เพิ่มเติม เมื่อครั้งล่าสุดที่คุณใช้สมุดรายชื่อ ให้คลิก ชื่อเท่านั้น ถัดจาก ค้นหา เพื่อคืนค่ามุมมองรายชื่อ

ด้านบนของหน้า

ค้นหาบุคคลโดยใช้ข้อมูลอื่น

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก สมุดรายชื่อ

  • บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก สมุดรายชื่อ Button image

 2. ในรายการ สมุดรายชื่อ ให้คลิกสมุดรายชื่อที่คุณต้องการค้นหาชื่อ

 3. สำหรับกล่อง ค้นหา ให้คลิก คอลัมน์เพิ่มเติม

 4. พิมพ์ข้อมูลหรือบางส่วนของข้อมูลที่คุณกำลังค้นหา ตัวอย่างเช่น พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ ตำแหน่งที่ตั้ง หรือตำแหน่งงานของบุคคล

  หมายเหตุ  

  • คุณสามารถค้นหาโดยใช้เงื่อนไขมากกว่าหนึ่งเงื่อนไขในกล่องนี้ได้ หลังจากแต่ละเงื่อนไข ให้พิมพ์เครื่องหมายจุลภาค Outlook จะค้นหาข้อมูลนี้ในเขตข้อมูลที่รวมแต่ละเขต

  • คุณสามารถรวมชื่อของบุคคลหรือบางส่วนของชื่อไว้ในกล่อง ค้นหา เพื่อปรับปรุงการค้นหา

  • ถ้าคุณไม่พบบุคคลที่คุณกำลังค้นหาอยู่ คุณอาจต้องค้นหาในสมุดรายชื่ออื่น สมุดรายชื่อทุกเล่มไม่ได้มีเขตข้อมูลเหมือนกัน

ด้านบนของหน้า

ใช้การค้นหาขั้นสูงเพื่อค้นหาบุคคล

การค้นหาขั้นสูง อนุญาตให้คุณใช้คำสำคัญหรือเงื่อนไขหลายอย่างเพื่อค้นหาบางคน ลักษณะนี้คล้ายกับการค้นหาที่ทำโดยใช้ตัวเลือก คอลัมน์เพิ่มเติม ในกล่อง ค้นหา แต่คุณป้อนเงื่อนไขการค้นหาในเขตข้อมูลที่แยกต่างหาก แทนที่จะป้อนในกล่องเดี่ยวที่แยกด้วยเครื่องหมายจุลภาค การค้นหาจะใช้กับเขตข้อมูลเพียงบางเขตเท่านั้นโดยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ติดต่อที่ป้อนสำหรับบุคคล

คุณลักษณะการค้นหาขั้นสูงนำเสนอวิธีการดูว่าเขตข้อมูลใดกำลังมีการค้นหาอยู่โดยใช้คำหลักหรือเงื่อนไขเฉพาะ

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก สมุดรายชื่อ

  • บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก สมุดรายชื่อ Button image

 2. ในรายการ สมุดรายชื่อ ให้คลิกสมุดรายชื่อที่คุณต้องการค้นหาชื่อ

 3. คลิก การค้นหาขั้นสูง

 4. ในกล่อง ค้นหา ให้พิมพ์ข้อมูลในเขตข้อมูลที่เหมาะสม

  ยิ่งคุณรวมข้อมูลมาก การค้นหาจะยิ่งมีการปรับปรุงมาก

  หมายเหตุ  ถ้าคุณไม่พบบุคคลที่คุณกำลังค้นหาอยู่ คุณอาจต้องค้นหาในสมุดรายชื่ออื่น สมุดรายชื่อทุกเล่มไม่ได้มีข้อมูลเหมือนกัน

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Outlook 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา