การค้นหาทันทีไม่ได้ค้นหารายการทั้งหมดที่ฉันคาดไว้

อาการ

การค้นหาทันที ถูกเปิดใช้งาน แต่เมื่อคุณค้นหารายการใน Microsoft Office Outlook 2007 ผลลัพธ์การค้นหาปรากฏขึ้นเพียงบางส่วนหรือไม่มีผลลัพธ์การค้นหาใดๆ ปรากฏขึ้นเลย หรือรายการที่ควรปรากฏขึ้นตามเกณฑ์การค้นหาของคุณไม่ได้แสดงอยู่ในผลลัพธ์การค้นหา

สาเหตุ

การจัดทำดัชนีแฟ้มข้อมูลของคุณอาจไม่สมบูรณ์

หมายเหตุ: เมื่อคุณเริ่มต้นใช้การค้นหาทันทีครั้งแรก Outlook ต้องจัดทำดัชนีแฟ้มข้อมูลของคุณ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การค้นหาที่รวดเร็วและสมบูรณ์ กระบวนการนี้อาจใช้เวลาหลายนาที

การแก้ไขปัญหา

ตรวจสอบว่าแฟ้มข้อมูล Outlook สามารถจัดทำดัชนีได้หรือไม่

Outlook จะจัดทำดัชนี แฟ้มข้อมูล ต่อไปนี้เท่านั้น

 • ไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst)

 • ไฟล์โฟลเดอร์แบบออฟไลน์

ซึ่งรวมถึง Microsoft Windows Live Mail, IMAP และบัญชีผู้ใช้อีเมล POP หากคุณใช้บัญชีผู้ใช้อีเมล Microsoft Exchange คุณต้องเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Exchange ของคุณและใช้ โหมด Cached Exchange สำหรับการค้นหาทันทีเพื่อจัดทำดัชนีข้อความของคุณ เมื่อต้องการตรวจสอบแฟ้มข้อมูลที่จะจัดทำดัชนี ให้ทำดังนี้

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ การค้นหาทันที แล้วคลิก ตัวเลือกการค้นหา

  อีกทางเลือกหนึ่งคือ คลิกลูกศรในบานหน้าต่าง การค้นหาทันที แล้วคลิก ตัวเลือกการค้นหา บนเมนู

 2. ภายใต้ การจัดทำดัชนี ให้ตรวจสอบว่าแฟ้มข้อมูลที่คุณคาดไว้ถูกเลือกในรายการ ข้อความดัชนีในแฟ้มข้อมูลเหล่านี้

ตรวจสอบว่าการจัดทำดัชนีเสร็จสมบูรณ์หรือไม่

เมื่อต้องการตรวจสอบสถานะการจัดทำดัชนี ให้ทำดังนี้

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ การค้นหาทันที แล้วคลิก สถานะการจัดทำดัชนี

  อีกทางเลือกหนึ่งคือ คลิกลูกศรในบานหน้าต่าง การค้นหาทันที แล้วคลิก สถานะการจัดทำดัชนี บนเมนู

 2. ตรวจสอบว่ากล่องโต้ตอบรายงาน รายการที่เหลืออยู่ 0 รายการ หรือไม่ หากไม่ใช่ แสดงว่าการจัดทำดัชนียังคงเกิดขึ้นและจำเป็นต้องเสร็จสิ้นก่อน จึงจะสามารถค้นหารายการ Outlook ของคุณได้

สถานะการจัดทำดัชนี รายงาน "รายการที่เหลืออยู่ 0 รายการ" และการค้นหาทันทียังไม่ส่งคืนผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

หาก สถานะการจัดทำดัชนี รายงาน รายการที่เหลืออยู่ 0 รายการ และการค้นหาทันทียังไม่ส่งคืนผลลัพธ์การค้นหาที่ถูกต้อง ให้ออกจาก Outlook และเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ เมื่อคุณเริ่ม Outlook อีกครั้งแล้ว ให้ตรวจสอบว่า Outlook กำลังจัดทำดัชนีรายการของคุณต่อไปหรือไม่ โดยทำดังนี้

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ การค้นหาทันที แล้วคลิก สถานะการจัดทำดัชนี

  อีกทางเลือกหนึ่งคือ คลิกลูกศรในบานหน้าต่าง การค้นหาทันที แล้วคลิก สถานะการจัดทำดัชนี บนเมนู

 2. ตรวจสอบว่าจำนวนรายการในกล่องโต้ตอบ สถานะการจัดทำดัชนี เพิ่มขึ้นหรือไม่

ฉันได้เริ่มคอมพิวเตอร์ใหม่แล้ว แต่การค้นหาทันทียังคงไม่ส่งคืนผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

หากคุณเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่แล้ว แต่การค้นหาทันทียังคงไม่ส่งคืนผลลัพธ์การค้นหาที่ถูกต้อง คุณควรสร้างแค็ตตาล็อกการค้นหาของคุณใหม่ แค็ตตาล็อกการค้นหาคือแฟ้มที่มีการจัดทำดัชนีรายการ Outlook และ Microsoft Windows ทั้งหมดของคุณ เมื่อต้องการสร้างแค็ตตาล็อกการค้นหาของคุณใหม่ ให้ทำดังนี้

 1. ออกจากโปรแกรม Outlook

 2. ใน Microsoft Windows ให้คลิกปุ่ม เริ่มต้น (Start) แล้วคลิก แผงควบคุม (Control Panel)

 3. ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • Windows Vista     คลิก การบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance) แล้วคลิก ตัวเลือกการจัดทำดัชนี (Indexing Options)

   หมายเหตุ: ในมุมมองคลาสสิก ให้คลิกสองครั้งที่ ตัวเลือกการจัดทำดัชนี (Indexing Options)

  • Microsoft Windows XP     ภายใต้ ดูเพิ่มเติม ให้คลิก ตัวเลือกแผงควบคุมอื่นๆ (Other Control Panel Options) แล้วคลิก ตัวเลือกการจัดทำดัชนี (Indexing Options)

   หมายเหตุ: ในมุมมองคลาสสิก ให้คลิกสองครั้งที่ ตัวเลือกการจัดทำดัชนี (Indexing Options)

 4. คลิก ขั้นสูง

 5. คลิก สร้างใหม่

 6. เริ่มโปรแกรม Outlook ใหม่

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×