การค้นหาตัวเลขที่ซ้ำกันมากที่สุดในกลุ่มตัวเลข

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สมมติว่าคุณต้องการทราบจำนวนทั่วไปของนกแต่ละพันธุ์ที่เห็นในตัวอย่างการนับจำนวนนกที่หนองน้ำที่วิกฤตในช่วงเวลา 30 ปี หรือคุณต้องการทราบจำนวนการโทรซ้ำที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดของศูนย์บริการทางโทรศัพท์แห่งหนึ่งในช่วงที่ไม่ยุ่งมาก เมื่อต้องการคำนวณค่าฐานนิยมของกลุ่มตัวเลข ให้ใช้ฟังก์ชัน MODE

ฟังก์ชัน MODE จะวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ซึ่งก็คือตำแหน่งของจุดกึ่งกลางของกลุ่มตัวเลขในการแจกแจงทางสถิติ การวัดทั่วไปที่สุดของแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางคือ

 • Average     ซึ่งคือค่าเฉลี่ยเลขคณิต และคำนวณได้ด้วยการเพิ่มกลุ่มของตัวเลข จากนั้นหารด้วยจำนวนนับของจำนวนเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยของ 2 3 3 5 7 และ 10 คือ 30 หารด้วย 6 ซึ่งเท่ากับ 5

 • Median     ซึ่งคือจำนวนที่อยู่ตรงกลางของกลุ่มของตัวเลข ซึ่งหมายถึง จำนวนครึ่งหนึ่งของตัวเลขมีค่ามากกว่าค่ามัธยฐาน และอีกครึ่งหนึ่งมีค่าน้อยกว่าค่ามัธยฐาน ตัวอย่างเช่น ค่ามัธยฐานของ 2 3 3 5 7 และ 10 คือ 4

 • โหมด   ซึ่งเป็นตัวเลขบ่อยบ่อยที่สุดในกลุ่มตัวเลข ตัวอย่าง โหมดของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 3 เนื่องจาก 3 เกิดขึ้นสองครั้ง

สำหรับการแจกแจงสมมาตรของกลุ่มของตัวเลข การวัดของแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางทั้งสามนี้จะเหมือนกันทั้งหมด ส่วนการแจกแจงเบ้ของกลุ่มของตัวเลข การวัดของแนวโน้มกลางทั้งสามนั้นสามารถแตกต่างกันได้

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้แผ่นงานปล่าจะทำให้เข้าใจตัวอย่างยิ่งขึ้น

วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
 3. กด CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการแสดงผลลัพธ์และการแสดงสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (ตัวกำกับเสียงกราฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

1

2

3

4

5

6

7

A

ข้อมูล

10

7

9

7

0

4

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=MODE(A2:A7)

ค่าฐานนิยมของตัวเลขในรายการด้านบน (7)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน MODE

MODE (number1,number2,...)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูฟังก์ชัน MODE

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×