การค้นหาชื่อในสมุดรายชื่อ

คุณสามารถใช้สมุดรายชื่อเพื่อค้นหาและเลือกชื่อรวมทั้งรายชื่อการแจกจ่ายได้เมื่อคุณระบุที่อยู่ผู้รับข้อความอีเมล

เมื่อต้องการค้นหาบุคคลโดยใช้ข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อหรือที่อยู่อีเมล เช่น ตำแหน่งที่ตั้งสำนักงานหรือหมายเลขโทรศัพท์ โปรดดูที่ การค้นหาบุคคลในสมุดรายชื่อ

นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาบุคคลในที่ติดต่อ Microsoft Outlook ของคุณ และยังสามารถระบุที่อยู่ผู้รับข้อความโดยอัตโนมัติจากที่ติดต่อได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่

คุณต้องการทำสิ่งใด

ค้นหาชื่อโดยใช้กล่อง ค้นหาสมุดรายชื่อ

ค้นหาชื่อใน สมุดรายชื่อ

ค้นหาชื่อโดยใช้กล่อง ค้นหาสมุดรายชื่อ

Address Book Search box

 • บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน  ในกล่อง ค้นหาสมุดรายชื่อ ให้พิมพ์ชื่อของที่ติดต่อที่คุณต้องการค้นหา ที่ติดต่อของ Outlook จะถูกค้นหาเป็นที่แรก ถ้าไม่พบชื่อที่ตรงกัน จะค้นหาในสมุดรายชื่อที่มีอยู่ทั้งหมด รวมทั้งสมุดรายชื่อใดๆ ที่คุณเพิ่มเข้าไป

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถใส่บางส่วนของชื่อ เช่น พรรณรัตน์ พ, ใส่ชื่อหรือนามสกุล, ชื่อ "แสดงเป็น", นามแฝงอีเมล หรือชื่อบริษัทได้ เมื่อต้องการเปิดที่ติดต่อที่คุณค้นหาก่อนหน้านี้อย่างรวดเร็ว ให้คลิกลูกศรถัดจากกล่อง ค้นหาสมุดรายชื่อ แล้วคลิกชื่อที่คุณต้องการ

การระบุที่อยู่ผู้รับข้อความหลังจากคุณพบชื่อหรือที่อยู่อีเมลแล้ว

 1. ในข้อความใหม่ ให้คลิกกล่อง ถึง สำเนาถึง และสำเนาลับถึง ในส่วนหัวข้อความ

 2. ในกล่อง ค้นหา ให้พิมพ์ชื่อ

 3. คลิกสองครั้งที่ชื่อในรายการ ชื่อ แล้วคลิก ตกลง

  ทำไมฉันจึงไม่เห็นรายชื่อ (คอลัมน์ ชื่อ) ในสมุดรายชื่อ

  คุณอาจใช้ตัวเลือกการค้นหา คอลัมน์เพิ่มเติม อยู่เมื่อครั้งล่าสุดที่คุณใช้สมุดรายชื่อ ให้คลิก ชื่อเท่านั้น ที่อยู่ถัดจาก ค้นหา เพื่อคืนค่ามุมมองรายชื่อ

  Search additional columns

ด้านบนของหน้า

ค้นหาชื่อใน สมุดรายชื่อ

เมื่อคุณพิมพ์ชื่อในกล่อง ถึงสำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง ของข้อความอีเมล Outlook จะตรวจสอบโดยอัตโนมัติเพื่อดูว่าชื่อที่คุณพิมพ์ตรงกับชื่อในสมุดรายชื่อหรือไม่ ถ้ามีชื่อตรงกัน ก็จะถือว่าชื่อนั้นถูกต้อง กล่าวคือจะมีการกรอกชื่อที่แสดงและที่อยู่อีเมลลงไปเพื่อให้คุณส่งข้อความได้ ถ้าไม่มีชื่อที่่ตรงกัน กล่องโต้ตอบ ตรวจสอบชื่อ จะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณใส่ข้อมูลเพิ่มเติม ถ้ามีชื่อมากกว่าหนึ่งชื่อที่มีตัวอักษรที่คุณพิมพ์ คุณสามารถเลือกชื่อที่ต้องการจากรายการได้ ถ้าไม่พบชื่อดังกล่าว คุณอาจต้องค้นหาในสมุดรายชื่ออื่น หรือสร้างที่ติดต่อใหม่

ถ้าคุณพิมพ์ที่อยู่อีเมลหรือนามแฝงในสามกล่องข้างต้น และบุคคลหรือรายชื่อการแจกจ่ายนั้นอยู่ในสมุดรายชื่อ ชื่อที่แสดงจะได้รับการกรอกลงไปโดยแทนที่ข้อความที่คุณพิมพ์

 1. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก สมุดรายชื่อ รูปปุ่ม

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดสมุดรายชื่อได้จากเมนู เครื่องมือ และในข้อความที่เปิดอยู่ ในข้อความ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม ชื่อ ให้คลิก สมุดรายชื่อ

 2. ในรายการ สมุดรายชื่อ ให้คลิกสมุดรายชื่อที่คุณต้องการค้นหาชื่อ

  สมุดรายชื่อในรายการ สมุดรายชื่อ ยกเว้นสมุดรายชื่อส่วนกลาง สร้างขึ้นจากโฟลเดอร์ต่างๆ ใน ที่ติดต่อ ของคุณ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เนื้อหาของโฟลเดอร์ที่ติดต่อหลักของ Outlook จะประกอบเป็นสมุดที่อยู่ของ Outlook โฟลเดอร์ที่ติดต่ออื่นๆ ที่คุณสร้างก็จะแสดงรายการอยู่เช่นกัน เว้นแต่คุณจะตั้งค่าคุณสมบัติป้องกันไม่ให้แสดงที่ติดต่อเหล่านั้น ส่วน Microsoft Exchange GAL จะถูกสร้างและดูแลโดยผู้ดูแลระบบภายในองค์กรของคุณ

  Address Books list

  ในรายการที่แสดงอยู่ ที่ติดต่อ จะมีข้อมูลที่ติดต่อจากที่ติดต่อหลักของ Outlook ส่วน นอกสำนักงาน และ ส่วนบุคคล เป็นตัวอย่างของโฟลเดอร์ที่ติดต่อที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บกลุ่มเฉพาะของที่ติดต่อ Outlook เพื่อให้จัดระเบียบได้ง่ายขึ้น

 3. ในกล่อง ค้นหา ให้พิมพ์ชื่อหรือบางส่วนของชื่อที่คุณกำลังค้นหา

  ค้นหาชื่อ

  เมื่อต้องการค้นหาชื่อโดยใช้ข้อมูลอื่น เช่น ตำแหน่งงานหรือตำแหน่งที่ตั้ง ให้คลิก คอลัมน์เพิ่มเติม แล้วใส่ข้อมูลดังกล่าว คุณสามารถค้นหาได้มากกว่าหนึ่งเกณฑ์ในกล่องนี้ โดยหลังเกณฑ์แต่ละเกณฑ์ ให้พิมพ์เครื่องหมายจุลภาค การค้นหาข้อมูลนี้จะกระทำในคอลัมน์ (หรือเรียกว่าเขตข้อมูล) ที่รวมไว้แต่ละคอลัมน์

  ทำไมฉันจึงไม่เห็นรายชื่อ (คอลัมน์ ชื่อ) ในสมุดรายชื่อ

  คุณอาจใช้ตัวเลือกการค้นหา คอลัมน์เพิ่มเติม ในครั้งล่าสุดที่คุณใช้สมุดรายชื่อ ให้คลิก ชื่อเท่านั้น ถัดจาก ค้นหา เพื่อคืนค่ามุมมองรายชื่อ

  Search additional columns

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณไม่พบชื่อที่ต้องการในสมุดรายชื่อที่คุณกำลังค้นหา ให้ค้นหาในสมุดรายชื่ออื่น ทั้งนี้รายการสมุดรายชื่อสามารถมีสมุดรายชื่อได้หลายเล่ม โดยแต่ละเล่มจะมีข้อมูลที่แตกต่างกัน ค้นหารายการในคอลัมน์ใดๆ

   วิธีการ

   1. ในกล่องโต้ตอบ สมุดรายชื่อ ให้คลิกสมุดรายชื่ออื่นในรายการ สมุดรายชื่อ

   2. เมื่อต้องการเห็นที่ติดต่อจากรายการที่ติดต่อ Outlook ของคุณ ในรายการ สมุดรายชื่อ ให้คลิกชื่อของโฟลเดอร์ที่ติดต่อที่คุณต้องการภายใต้ สมุดรายชื่อ Outlook

    ที่ติดต่อต้องเป็นรายการที่เคยอยู่ในเขตข้อมูล อีเมล หรือในเขตข้อมูล โทรสาร จึงจะปรากฏในโฟลเดอร์ สมุดรายชื่อ Outlook/ที่ติดต่อ ได้

  • ถ้าคุณกำลังค้นหาที่อยู่อีเมลจากอินเทอร์เน็ตไดเรกทอรีLightweight Directory Access Protocol (LDAP)  คุณสามารถเลือกที่จะค้นหาชื่อตามอักขระที่ชื่อนั้นเริ่มต้น หรือตามอักขระที่ชื่อนั้นมีอยู่ ด้วยการคลิก เริ่มต้นด้วย หรือ ที่มี

ด้านบนของหน้า

การระบุที่อยู่ผู้รับข้อความหลังจากคุณพบชื่อหรือที่อยู่อีเมลแล้ว

 1. ในข้อความใหม่ ให้คลิก ถึง สำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง ในส่วนหัวข้อความ

 2. ค้นหาชื่อหรือที่อยู่อีเมลโดยใช้ขั้นตอนที่อธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้านี้คือ ค้นหาชื่อใน สมุดรายชื่อ

 3. คลิกสองครั้งที่ชื่อหรือที่อยู่อีเมลในรายการในสมุดรายชื่อ แล้วคลิก ตกลง

  ทำไมฉันจึงไม่เห็นรายชื่อ (คอลัมน์ ชื่อ) ในสมุดรายชื่อ

  คุณอาจใช้ตัวเลือกการค้นหา คอลัมน์เพิ่มเติม ในครั้งล่าสุดที่คุณใช้สมุดรายชื่อ ให้คลิก ชื่อเท่านั้น ถัดจาก ค้นหา เพื่อคืนค่ามุมมองรายชื่อ

  Search additional columns

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!