การค้นหาข้อความหรือรายการโดยใช้การค้นหาทันที

การค้นหาทันทีช่วยให้คุณค้นหารายการใน Microsoft Outlook ได้อย่างรวดเร็ว บานหน้าต่างค้นหาทันทีจะมีพร้อมให้ใช้อยู่เสมอในโฟลเดอร์ Outlook ทั้งหมด เช่น จดหมาย ปฏิทิน งาน และ ที่ติดต่อ

คุณต้องการทำสิ่งใด

ค้นหารายการของ Outlook

ใส่เกณฑ์การค้นหาเพิ่มเติม

นำการค้นหาล่าสุดมาใช้ใหม่

ค้นหารายการของ Outlook

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการค้นหา

 2. ในกล่อง การค้นหาทันที ให้พิมพ์ข้อความที่จะค้นหาของคุณ

  Instant Search box

  • รายการที่มีข้อความตามที่คุณพิมพ์จะปรากฏขึ้นโดยมีการเน้นข้อความที่ค้นหา

  • เมื่อต้องการจำกัดขอบเขตการค้นหาของคุณให้แคบลง ให้พิมพ์อักขระเพิ่มเติม

 3. เมื่อต้องการขยายขอบเขตการค้นหาของคุณให้ครอบคลุมถึงโฟลเดอร์ทั้งหมด เมื่อผลลัพธ์การค้นหาสิ้นสุดลง ให้คลิก ลองค้นหาอีกครั้ง

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการคืนจุดแทรกกลับไปยังกล่อง การค้นหาทันที ให้กด CTRL+E

  • เมื่อคุณค้นหาเสร็จแล้ว คุณสามารถล้างการค้นหาโดยการคลิก ปิดการค้นหา ปุ่ม ปิดการค้นหา ที่อยู่ถัดจากกล่อง การค้นหาทันที

  • สิ่งที่แนบมาจะถูกค้นหาเช่นกันแต่จะไม่มีการเน้นผลลัพธ์การค้นหาที่ได้จากสิ่งที่แนบมา

ด้านบนของหน้า

ใส่เกณฑ์การค้นหาเพิ่มเติม

คุณสามารถจำกัดการค้นหาได้โดยการเพิ่มเกณฑ์ เมื่อคุณคลิกหรือพิมพ์ในกล่อง การค้นหาทันที แท็บ เครื่องมือการค้นหา จะถูกสร้างขึ้น ในกลุ่ม ปรับปรุง ตัวเลือกของเกณฑ์จำนวนหนึ่งจะช่วยทำให้การค้นหาเฉพาะเจาะจงมากขึ้น

แท็บ เครื่องมือการค้นหา บน Ribbon

หมายเหตุ:  เขตข้อมูลการค้นหาที่คุณเพิ่มจะใช้เฉพาะกับตำแหน่งที่คุณอยู่ภายใน Outlook เช่น จดหมาย ปฏิทิน ที่ติดต่อ งาน บันทึกย่อ รายการโฟลเดอร์ หรือบันทึกประจำวัน เขตข้อมูลการค้นหายังใช้เฉพาะกับ โปรไฟล์ Outlook ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ด้วย เขตข้อมูลการค้นหาจะยังคงอยู่หลังจากที่คุณออกจากโปรแกรมและเริ่ม Outlook ใหม่ แต่แบบสอบถามการค้นหาจะไม่อยู่แล้ว

ด้านบนของหน้า

นำการค้นหาล่าสุดมาใช้ใหม่

การค้นหา 10 รายการล่าสุดของคุณจะถูกบันทึกไว้และสามารถนำมาใช้ใหม่ได้

 • คลิกในกล่อง การค้นหาทันที และบนแท็บ เครื่องมือค้นหา ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก การค้นหาล่าสุด จากนั้น คลิกคำหรือวลีในการค้นหาที่คุณต้องการเพื่อใช้อีกครั้ง

คำสั่ง การค้นหาล่าสุด บน Ribbon

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×