การค้นหาข้อความหรือรายการโดยใช้การค้นหาทันที

การค้นหาทันที ช่วยให้คุณค้นหารายการใน Microsoft Office Outlook 2007 ได้อย่างรวดเร็ว บานหน้าต่าง ค้นหาทันที พร้อมใช้งานเสมอในทุกมุมมองของ Outlook เช่น จดหมาย ปฏิทิน และรายชื่อผู้ติดต่อ บทความนี้มุ่งเน้นการค้นหาข้อความใน จดหมาย อย่างไรก็ตาม คุณสามารถนำเทคนิคการค้นหาเดียวกันนี้ไปใช้ค้นหาอะไรก็ได้ใน Outlook ในส่วน "ทำการเปลี่ยนแปลง" คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงการค้นหาของคุณ เช่น โฟลเดอร์ย่อย และไฟล์ข้อมูล ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกการค้นหา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม    เมื่อต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน การค้นหาทันที โปรดดูเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานฟีเจอร์ การค้นหาทันที เมื่อต้องการปิดข้อความพร้อมท์เพื่อติดตั้ง การค้นหาทันที โปรดอ่าน ปิดพร้อมท์เพื่อติดตั้ง การค้นหาเดสก์ท็อปของ Windows เมื่อต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับการค้นหาให้เหมาะสม โปรดดู เรียนรู้วิธีการจำกัดเกณฑ์การค้นหาเพื่อให้ได้การค้นหาที่ดีขึ้นใน Outlook ถ้า Outlook ไม่แสดงผลลัพธ์ดังที่คุณคาดหวัง โปรดอ่าน รีเซ็ตการทำดัชนีด้วยการสร้างแค็ตตาล็อก การค้นหาทันที ของคุณใหม่

คุณต้องการทำสิ่งใด

ค้นหาข้อความ

ใส่เกณฑ์การค้นหาเพิ่มเติม

นำการค้นหาล่าสุดมาใช้ใหม่

ทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อค้นหา

ค้นหาข้อความ

 1. ใน จดหมาย ให้คลิกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการค้นหา

 2. ในกล่อง การค้นหาทันที ให้พิมพ์ข้อความที่จะค้นหาของคุณ

  • ข้อความซึ่งประกอบด้วยข้อความที่คุณพิมพ์จะแสดงอยู่ในบานหน้าต่าง ผลการค้นหาทันที โดยเน้นข้อความค้นหาไว้

   หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้นแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องคลิกปุ่ม ค้นหา รูปปุ่ม เพื่อเริ่มต้นการค้นหา ปุ่ม ค้นหา จะเปิดใช้งานก็ต่อเมื่อคุณล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงผลการค้นหาขณะที่ฉันพิมพ์เมื่อสามารถกระทำได้ ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการค้นหา แล้ว โปรดดูส่วนดังกล่าวในบทความนี้ที่มีชื่อว่า เปลี่ยนตัวเลือกการค้นหาทันที เพื่ออ่านรายละเอียด

  • เมื่อต้องการจำกัดขอบเขตการค้นหาของคุณให้แคบลง ให้พิมพ์อักขระเพิ่มเติม

 3. เมื่อต้องการขยายการค้นหาให้รวมโฟลเดอร์ทั้งหมดใน จดหมาย ให้คลิก ลองค้นหาอีกครั้งใน รายการจดหมายทั้งหมด ที่ท้ายผลการค้นหา

  หรือคลิก รายการจดหมายทั้งหมด ใน บานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ โฟลเดอร์จดหมาย หรือกด CTRL+ALT+A

  ผลลัพธ์การค้นหา

  1. คลิกโฟลเดอร์ที่จะค้นหาภายใน

  2. พิมพ์ข้อความค้นหาของคุณลงในกล่อง การค้นหาทันที

  3. ข้อความที่ประกอบด้วยข้อความที่คุณพิมพ์จะปรากฏในผลลัพธ์โดยเน้นข้อความค้นหาไว้

  4. คลิกล้างกล่อง การค้นหาทันที จากนั้น เริ่มต้นการค้นหาใหม่

  5 คลิกเพื่อขยายการค้นหาของคุณให้รวมโฟลเดอร์ทั้งหมดใน จดหมาย

สำหรับตัวอย่างของวิธีการค้นหาสิ่งที่คุณกำลังมองหา โปรดดู เรียนรู้วิธีการจำกัดเกณฑ์การค้นหาให้ได้การค้นหาที่ดีขึ้นใน Outlook

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการคืนจุดแทรกกลับไปยังกล่อง การค้นหาทันที ให้กด CTRL+E

 • หลังจากที่คุณดำเนินการค้นหาและพบสิ่งที่คุณต้องการในรายการผลลัพธ์แล้ว คุณสามารถล้างการค้นหาได้ Outlook จะช่วยให้คุณเชื่อมโยงกับรายการสุดท้ายที่คุณคลิก

 • ระบบจะค้นหาสิ่งที่แนบมาด้วยแต่จะไม่เน้นผลการค้นหาจากสิ่งที่แนบมา

ด้านบนของหน้า

ใส่เกณฑ์การค้นหาเพิ่มเติม

คุณสามารถจำกัดขอบเขตการค้นหาของคุณด้วยการเพิ่มเกณฑ์

 1. ในบานหน้าต่าง ค้นหาทันที ให้คลิก ขยายตัวสร้างคิวรี

  บานหน้าต่างค้นหาทันที

 2. ในการใส่เกณฑ์การค้นหาเพิ่มเติม ให้พิมพ์ข้อความค้นหาในบรรทัด จากเนื้อความเรื่อง หรือ ถึง

  เพิ่มเกณฑ์

 3. เมื่อต้องการแสดงเขตข้อมูลการค้นหาเพิ่มเติมใน ตัวสร้างคิวรี ให้คลิก เพิ่มเกณฑ์ แล้วเลือกเขตข้อมูลการค้นหาที่คุณต้องการในรายการ

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบเขตข้อมูลการค้นหาใน ตัวสร้างคิวรี โดยการคลิก นำออก ในรายการเขตข้อมูลการค้นหา

 4. ใส่เกณฑ์การค้นหาของคุณในเขตข้อมูลการค้นหาใหม่

  ในขณะที่คุณใส่เกณฑ์สำหรับเขตข้อมูลการค้นหา กล่อง การค้นหาทันที จะแสดงเกณฑ์ของคุณเป็นไวยากรณ์ของคิวรีการค้นหา ไวยากรณ์ประกอบด้วยเกณฑ์การค้นหาตามด้วยเครื่องหมายทวิภาคและค่าเกณฑ์ที่คุณใส่ ดังที่ปรากฏในภาพประกอบด้านล่าง เมื่อคุณคุ้นเคยกับไวยากรณ์ของคิวรีการค้นหามากขึ้น คุณสามารถพิมพ์คิวรีของคุณลงในกล่อง การค้นหาทันที แทนการใช้เขตข้อมูลการค้นหาได้

  บานหน้าต่างค้นหาทันที

 5. ดูผลการค้นหาในรายการใต้บานหน้าต่าง ค้นหาทันที

  หมายเหตุ: 

  • เขตข้อมูลการค้นหาที่คุณเพิ่มจะใช้เฉพาะกับตำแหน่งที่คุณอยู่ภายใน Outlook เช่น จดหมาย ปฏิทิน ที่ติดต่อ งาน บันทึกย่อ รายการโฟลเดอร์ หรือบันทึกประจำวัน เขตข้อมูลการค้นหายังใช้เฉพาะกับ โปรไฟล์อีเมล Outlook ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ด้วย เขตข้อมูลการค้นหาจะยังคงอยู่หลังจากที่คุณออกจากโปรแกรมและเริ่ม Outlook ใหม่ แต่แบบสอบถามการค้นหาจะไม่อยู่แล้ว

ด้านบนของหน้า

นำการค้นหาล่าสุดมาใช้ใหม่

Outlook แสดงการค้นหาล่าสุดของคุณได้สูงสุด 10 รายการ

 • ในบานหน้าต่าง ค้นหาทันที ให้คลิก แสดงเมนูบานหน้าต่างการค้นหาทันที แล้วชี้ไปที่ การค้นหาล่าสุด จากนั้นคลิกการค้นหาที่คุณต้องการในรายการ

  บานหน้าต่างการค้นหา

ด้านบนของหน้า

ทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อค้นหา

ในส่วนนี้

รวมโฟลเดอร์ย่อยใน การค้นหาทันที

รวมไฟล์ข้อมูลในการค้นหา

เปลี่ยนตัวเลือก การค้นหาทันที

รวมโฟลเดอร์ย่อยใน การค้นหาทันที

การค้นหาทันที สามารถค้นหาทุกโฟลเดอร์ รวมถึงโฟลเดอร์ย่อยใน รายการโฟลเดอร์ Outlook แต่ตัวเลือกสำหรับค้นหาโฟลเดอร์ทั้งหมดไม่ได้ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น คุณต้องเปิดตัวเลือกการค้นหานี้

 1. ในเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ การค้นหาทันที แล้วคลิก ตัวเลือกการค้นหา

  นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกลูกศรในบานหน้าต่าง ค้นหาทันที แล้วคลิก ตัวเลือกการค้นหา

 2. ในส่วน บานหน้าต่างค้นหาทันที ให้เลือก โฟลเดอร์ทั้งหมด

รวมโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ใน การค้นหาทันที

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เมื่อค้นหา รายการจดหมายทั้งหมด จะไม่มีโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ รวมอยู่ด้วย เมื่อต้องการรวมโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ไว้ด้วย ให้ทำดังนี้:

 1. ในเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ การค้นหาทันที แล้วคลิก ตัวเลือกการค้นหา

  นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกลูกศรในบานหน้าต่าง ค้นหาทันที แล้วคลิก ตัวเลือกการค้นหา

 2. ในส่วน รายการที่ถูกลบ ให้เลือก รวมข้อความจากโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ไว้ในไฟล์ข้อมูลแต่ละไฟล์ ขณะที่ค้นหาในกล่องกาเครื่องหมาย รายการทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

รวมไฟล์ข้อมูลในการค้นหา

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว Outlook จะรวม ไฟล์ข้อมูล ต่อไปนี้ไว้ในการค้นหาของ รายการจดหมายทั้งหมด:

 • ไฟล์ข้อมูลที่ทำดัชนีทั้งหมด ไฟล์เหล่านี้รวมถึงไฟล์ โฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) และไฟล์ โฟลเดอร์ออฟไลน์ (.ost) การทำดัชนีช่วยให้แน่ใจว่า การค้นหาทันที จะทำงานอย่างรวดเร็ว

 • ไฟล์ข้อมูล Outlook สำหรับบัญชีอีเมลเริ่มต้นของคุณทั้งที่ทำดัชนีแล้วและยังไม่ได้ทำ

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกรวมไฟล์ข้อมูลใดก็ได้ในการค้นหา

รายการจดหมายทั้งหมด

สิ่งสำคัญ: คุณสามารถเลือกไฟล์ข้อมูลที่จะรวมไว้ในการค้นหาได้ก็ต่อเมื่อคุณกำลังค้นหา รายการจดหมายทั้งหมด ที่ค้นหาทั่วไฟล์ข้อมูลตั้งแต่ 1 ไฟล์ขึ้นไป

เลือกว่าจะรวมไฟล์ข้อมูลใดไว้ในการค้นหา

 1. ใน จดหมาย ให้คลิกลูกศรใน รายการจดหมายทั้งหมด ใน บานหน้าต่างนำทาง

 2. เลือกชื่อไฟล์ข้อมูลที่คุณต้องการรวมหรือแยกจากการค้นหาของคุณ

  ตัวอย่างเช่น

  • บัญชี POP3 ของคุณอาจเป็นบัญชีสำหรับข้อความอีเมลที่บ้านและส่วนบุคคลเท่านั้น ดังนั้น เมื่ออยู่ที่ทำงานคุณต้องการค้นหาเฉพาะบัญชีอีเมลที่ทำงานเท่านั้น ในกรณีนั้น ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย อีเมลบ้านของฉัน เพื่อแยกอีเมลประเภทนี้จากการค้นหา

  • ไฟล์ข้อมูลที่คุณอาจต้องการแยกจากการค้นหาเป็นโฟลเดอร์เก็บถาวรขนาดใหญ่

  • สมมติว่าคุณทำงานที่สำนักกฎหมายและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละคดีไว้ในไฟล์ข้อมูล .pst ต่างๆ ที่คุณเปิดไว้ ถ้าคุณกำลังทำคดีใดคดีหนึ่งอยู่ คุณอาจไม่ต้องการ รวมไฟล์ .pst ของคดีอื่นๆ ไว้ในการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับคดีนั้นโดยเฉพาะ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนตัวเลือก การค้นหาทันที

 1. ในเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การค้นหาทันที แล้วคลิก ตัวเลือกการค้นหา

  หรือคลิกลูกศรในบานหน้าต่าง ค้นหาทันที แล้วคลิก ตัวเลือกการค้นหา

 2. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ:

  การทำดัชนี

  • ทำดัชนีข้อความในไฟล์ข้อมูลเหล่านี้    เลือกไฟล์ข้อมูลที่คุณต้องการให้ Outlook ทำดัชนีสำหรับการค้นหา

  • แจ้งเตือนฉันเมื่อผลการค้นหาไม่สมบูรณ์เนื่องจากยังอยู่ระหว่างทำดัชนีข้อความ     ตัวเลือกนี้จะถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น Outlook แสดงข้อความในบานหน้าต่าง ค้นหาทันที เมื่อการแสดงผลการค้นหาทั้งหมดล่าช้าเนื่องจาก Outlook ยังทำดัชนีข้อความในไฟล์ข้อมูลที่เลือกไว้ไม่เสร็จ การคลิกข้อความจะเปิดกล่องโต้ตอบที่แสดงจำนวนรายการที่ยังคงอยู่ระหว่างทำดัชนี ล้างกล่องกาเครื่องหมายดังกล่าวถ้าคุณไม่ต้องการดูข้อความเหล่านั้น

   การค้นหา

  • แสดงผลการค้นหาขณะที่ฉันพิมพ์เมื่อสามารถกระทำได้     ตัวเลือกนี้จะถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณไม่ต้องการให้แสดงผลการค้นหาในขณะที่คุณพิมพ์ ตัวอย่างเช่น คุณอาจไม่ต้องการเห็นผลการค้นหาใดๆ จนกว่าคุณจะกด ENTER หรือคลิกปุ่ม ค้นหา ปุ่ม ค้นหา รูปปุ่ม จะเปิดใช้งานก็ต่อเมื่อคุณล้างตัวเลือกนี้ คุณอาจต้องการล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เนื่องจากผลการค้นหาไม่แสดงรวดเร็วเท่าที่คุณต้องการ

  • ทำการค้นหาให้เร็วขึ้นโดยจำกัดจำนวนผลลัพธ์ที่แสดง     ตัวเลือกนี้จะถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น เมื่อการค้นหาของคุณแสดงผลลัพธ์จำนวนมากมายมหาศาล Outlook จะจำกัดจำนวนที่แสดงเพื่อเร่งความเร็วในการค้นหาและแสดงรายการล่าสุด Outlook จะแสดงข้อความในบานหน้าต่าง ค้นหาทันที เพื่อแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อจำกัดนี้ คุณสามารถคลิกข้อความเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบและดูผลลัพธ์ทั้งหมด

  • เน้นคำที่ฉันค้นหา      ตัวเลือกนี้จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณไม่ต้องการให้เน้นผลการค้นหา ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสีการเน้น ให้คลิก เปลี่ยน แล้วเลือกสีในกล่องโต้ตอบ สี

   รายการที่ถูกลบ

  • รวมข้อความจากโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ในไฟล์ข้อมูลแต่ละไฟล์ ขณะที่ค้นหา รายการทั้งหมด     ตัวเลือกนี้จะไม่ถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการรวมรายการที่ถูกลบในการค้นหาของคุณเมื่อทำการค้นหาใน รายการ จดหมายทั้งหมด

   บานหน้าต่างค้นหาทันที

  • ขณะที่ค้นหา ให้แสดงผลลัพธ์จาก     ตัวเลือกสำหรับ เฉพาะโฟลเดอร์ที่เลือกในปัจจุบัน จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น เลือกกล่องกาเครื่องหมาย โฟลเดอร์ทั้งหมด ถ้าคุณต้องการให้การค้นหาทั้งหมดรวมทุกโฟลเดอร์ในรายการ โฟลเดอร์ Outlook

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×