การคูณตัวเลข

สมมติว่าคุณต้องการคำนวณว่าคุณจำเป็นต้องมีน้ำดื่มกี่ขวดสำหรับการประชุมกับลูกค้า (จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด ? 4 วัน ? 3 ขวดต่อวัน) หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับการเดินทางไปทำธุรกิจ (ระยะไมล์รวม ? .46) การคูณจำนวนเหล่านี้ทำได้หลายวิธีด้วยกัน

คุณต้องการทำสิ่งใด

การคูณตัวเลขในเซลล์

การคูณช่วงตัวเลขด้วยตัวเลขใดตัวเลขหนึ่ง

การคูณตัวเลขในเซลล์ต่างๆ ด้วยการใช้สูตร

รายละเอียดฟังก์ชัน

การคูณตัวเลขในเซลล์

เมื่อต้องการดำเนินการงานนี้ ให้ใช้ตัวดำเนินการเลขคณิต * (เครื่องหมายดอกจัน)

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์สูตรต่อไปนี้ในเซลล์

=5*10

เซลล์จะแสดงผลลัพธ์ต่อไปนี้

50

ด้านบนของหน้า

การคูณช่วงตัวเลขด้วยตัวเลขใดตัวเลขหนึ่ง

สิ่งสำคัญ  วิธีการนี้เป็นการแทนที่ตัวเลขในช่วงด้วยผลลัพธ์จากการคูณ

 1. ในเซลล์ว่างเปล่า ให้ใส่ตัวเลขที่ต้องการใช้เป็นตัวคูณ

 2. เลือกเซลล์ และบนแท็บ หน้าเริ่มต้น ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก รูปปุ่ม

 3. เลือกช่วงตัวเลขที่ต้องการคูณ

 4. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก วาง แล้วคลิก วางแบบพิเศษ

 5. ภายใต้ ตัวดำเนินการ ให้คลิก คูณ

 6. คลิก ตกลง

 7. ลบเนื้อหาของเซลล์ที่ป้อนไว้ในขั้นตอนแรก

ด้านบนของหน้า

การคูณตัวเลขในเซลล์ต่างๆ ด้วยการใช้สูตร

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ตัวดำเนินการเครื่องหมายดอกจัน (*) หรือฟังก์ชัน PRODUCT

ตัวอย่าง

คุณจะเข้าใจตัวอย่างได้ง่ายขึ้น หากคุณทำการคัดลอกไปไว้ในแผ่นงานเปล่า

วิธีคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงาน หรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างจากหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ   โดยไม่เลือกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กดปุ่ม CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกดปุ่ม CTRL+V

 5. ในการสลับการแสดงผลระหว่างผลลัพธ์และสูตรการคำนวณ ให้กดปุ่ม CTRL+` (เครื่องหมาย grave accent) หรือไปบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิก ปุ่ม แสดงสูตร

1

2

3

4

A

ข้อมูล

5

15

30

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=A2*A3

คูณตัวเลขในสองเซลล์แรก (75)

=PRODUCT(A2:A4)

คูณตัวเลขทุกตัวในช่วงเซลล์ (2250)

=PRODUCT(A2:A4,2)

คูณตัวเลขทุกตัวในช่วงเซลล์ รวมทั้งเลข 2 (4500)

รายละเอียดฟังก์ชัน

PRODUCT

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Excel 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา