การคำนวณความแตกต่างระหว่างวันที่สองวันที่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้ฟังก์ชัน DATEDIF เมื่อคุณต้องการคำนวณความแตกต่างระหว่างวันที่สองวัน การ ย้ายวันเริ่มต้นในเซลล์ และวันสิ้นสุดในอีก แล้ว พิมพ์สูตรดังต่อไปนี้

ความแตกต่างในวัน

=DATEDIF(D9,E9,"d") ด้วยผลลัพธ์ของ 856

ในตัวอย่างนี้ วันเริ่มต้นอยู่ในเซลล์ D9 และวันสิ้นสุดใน E9 สูตรอยู่ใน F9 "D" ส่งกลับจำนวนวันทั้งหมดระหว่างวันสอง

ความแตกต่างในสัปดาห์

=(DATEDIF(D13,E13,"d")/7) และผลลัพธ์: 122.29

ในตัวอย่างนี้ วันเริ่มต้นอยู่ในเซลล์ D13 และวันสิ้นสุดใน E13 "D" ส่งกลับจำนวนวัน แต่โปรดสังเกต/7 ที่ส่วนท้าย ที่หารจำนวนวันที่ ด้วย 7 เนื่องจากมี 7 วันในหนึ่งสัปดาห์ โปรดสังเกตว่า ผลลัพธ์นี้นอกจากนี้จำเป็นต้องถูกจัดรูปแบบเป็นตัวเลข กด CTRL + 1 แล้ว คลิกหมายเลข >ทศนิยม: 2

ความแตกต่างในเดือน

=DATEDIF(D5,E5,"m") และผลลัพธ์: 28

ในตัวอย่างนี้ วันเริ่มต้นอยู่ในเซลล์ D5 และวันสิ้นสุดใน E5 ในสูตร"m" ส่งกลับจำนวนเดือนทั้งหมดระหว่างวันสอง

ความแตกต่างในปี

=DATEDIF(D2,E2,"y") และผลลัพธ์: 2

ในตัวอย่างนี้ วันเริ่มต้นอยู่ในเซลล์ D2 และวันสิ้นสุดใน E2 "Y" ส่งกลับจำนวนปีเต็มระหว่างวันสอง

คำนวณอายุในปีสะสม เดือน และวันที่

คุณยังสามารถคำนวณอายุหรือเวลาของบุคคลอื่นของบริการ ผลลัพธ์อาจเป็นบางสิ่งบางอย่างเช่น "2 ปี 4 เดือน 5 วัน"

1. ใช้ DATEDIF เพื่อหาผลรวมจำนวนปี

=DATEDIF(D17,E17,"y") และผลลัพธ์: 2

ในตัวอย่างนี้ วันเริ่มต้นอยู่ในเซลล์ D17 และวันสิ้นสุดใน E17 ในสูตร"y" ส่งกลับจำนวนปีเต็มระหว่างวันสอง

2. ใช้ DATEDIF อีกครั้ง ด้วย "ym" เพื่อค้นหาเดือน

=DATEDIF(D17,E17,"ym") และผลลัพธ์: 4

ในเซลล์อื่น ใช้สูตร DATEDIF ด้วยพารามิเตอร์"ym" "Ym" ส่งกลับจำนวนเดือนที่เหลืออยู่แบบเต็มปีที่ผ่านมา

3 การใช้อีกครั้ง ด้วย "md" เพื่อค้นหาวัน

=DATEDIF(D17,E17,"md") และผลลัพธ์: 5

"Md" ส่งกลับจำนวนวันที่เหลืออยู่เลยเดือนแบบเต็ม

4. ทางเลือก: รวมทั้งสามสูตรในหนึ่ง

=DATEDIF(D17,E17,"y") & "ปี, " & DATEDIF(D17,E17,"ym") & " เดือน" & DATEDIF(D17,E17,"md") & "วัน" และผลลัพธ์: 2 ปี 4 เดือน 5 วัน

คุณสามารถวางคำนวณสามทั้งหมดในเซลล์หนึ่งดังตัวอย่างนี้ ใช้ ampersands ใบเสนอราคา และข้อความ เป็นสูตรเมื่อต้องการพิมพ์ แต่น้อย ทั้งหมดในหนึ่ง เคล็ดลับ: กด ALT + ENTER เพื่อย้ายตัวแบ่งบรรทัดในสูตรของคุณ จะทำให้ง่ายต่อการอ่าน กด CTRL + SHIFT + U ยัง ถ้าคุณไม่สามารถดูสูตรทั้งหมด

ดาวน์โหลดตัวอย่างของเรา

คุณสามารถดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊กตัวอย่างที่ มีทั้งหมดของตัวอย่างในบทความนี้ คุณสามารถติดตามตาม หรือสร้างสูตรของคุณเอง

ดาวน์โหลดตัวอย่างของการคำนวณวัน

คำนวณวันและเวลาอื่น ๆ

ตามที่คุณเห็นอยู่เหนือ ฟังก์ชัน DATEDIF คำนวณความแตกต่างระหว่างวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด อย่างไรก็ตาม แทนที่จะพิมพ์วันที่เฉพาะเจาะจง คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชันtoday () ภายในสูตร เมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน today () Excel ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณวันสำหรับวันปัจจุบัน โปรดจำไว้ก็จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเปิดไฟล์อีกครั้งในวันในอนาคต

=DATEDIF(TODAY(),D28,"y") และผลลัพธ์: 984

โปรดสังเกตว่า ในขณะนี้เขียน วันที่ถูก 6 ตุลาคม 2016

ใช้ฟังก์ชัน NETWORKDAYS การ ฟังก์ชันสากลเมื่อคุณต้องการคำนวณจำนวนวันทำงานระหว่างวันที่สองวัน คุณยังไม่รวมวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดเกินไป

ก่อนที่คุณเริ่มต้น: ตัดสินใจว่า คุณต้องการรวมวันหยุดวัน ถ้าคุณทำ พิมพ์รายการของวันวันหยุดในแผ่นงานหรือพื้นที่ที่แยกต่างหาก ใส่วันแต่ละวันหยุดในเซลล์ของตนเอง เลือกเซลล์เหล่านั้นแล้ว เลือกสูตร >กำหนดชื่อ ตั้งชื่อช่วงMyHolidays แล้วคลิกตกลง สร้างสูตรโดยใช้ขั้นตอนด้านล่างแล้ว

1พิมพ์วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด

วันเริ่มต้นในเซลล์ D53 คือ 1/1/2016 วันสิ้นสุดอยู่ในเซลล์ E53 คือ 12/31/2016

ในตัวอย่างนี้ วันเริ่มต้นอยู่ในเซลล์ D53 และวันสิ้นสุดอยู่ในเซลล์ E53

2. ในเซลล์อื่น พิมพ์สูตรดังนี้:

= NETWORKDAYS INTL(D53,E53,1) และผลลัพธ์: 261

พิมพ์สูตร like ตัวอย่างข้างต้น 1 ในสูตรสร้างวันเสาร์และวันอาทิตย์เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ และไม่ได้รวมจากผลรวม

หมายเหตุ: Excel 2007 ไม่มีฟังก์ชัน NETWORKDAYS ฟังก์ชันสากล อย่างไรก็ตาม นั้นมีฟังก์ชัน NETWORKDAYS ตัวอย่างข้างต้นจะเป็นดังนี้ใน Excel 2007: =NETWORKDAYS(D53,E53) คุณไม่ได้ระบุ 1 เนื่องจากฟังก์ชัน NETWORKDAYS ถือวันหยุดสุดสัปดาห์คือวันเสาร์และวันอาทิตย์

3 ถ้าจำเป็น เปลี่ยน 1

รายการ Intellisense แสดง 2 - วันอาทิตย์ วันจันทร์ 3 - วันจันทร์ วันอังคาร และอื่น ๆ

ถ้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณไม่ แล้วเปลี่ยน 1 เป็นเลขอื่นจากรายการ IntelliSense ตัวอย่างเช่น 2 สร้างวันจันทร์และวันอาทิตย์เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์

ถ้าคุณกำลังใช้ Excel 2007 ข้ามขั้นตอนนี้ ฟังก์ชัน NETWORKDAYS Excel 2007 จะสมมติว่า วันหยุดสุดสัปดาห์คือวันเสาร์และวันอาทิตย์

4 พิมพ์ชื่อช่วงวันหยุด

= NETWORKDAYS INTL(D53,E53,1,MyHolidays) และผลลัพธ์: 252

ถ้าคุณสร้างชื่อช่วงวันหยุด "ก่อนที่คุณเริ่มต้น" ส่วนด้านบนแล้วพิมพ์ที่ส่วนท้ายดังนี้ ถ้าคุณไม่จำเป็นวันหยุด คุณสามารถปล่อยให้เครื่องหมายจุลภาคและ MyHolidays ออก ถ้าคุณกำลังใช้ Excel 2007 ตัวอย่างข้างต้นจะเป็นนี้แทน: =NETWORKDAYS(D53,E53,MyHolidays)

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ต้องการอ้างอิงชื่อช่วงวันหยุด คุณยังสามารถพิมพ์ช่วงแทน เช่นD35:E:39 หรือ คุณสามารถพิมพ์แต่ละวันหยุดภายในสูตร ตัวอย่างว่าวันหยุดของคุณบน 1 มกราคม 1 ถึงและ 2 ของ 2016 คุณจะพิมพ์ค่าลงไปดังนี้: = NETWORKDAYS INTL(D53,E53,1,{"1/1/2016","1/2/2016"}) ใน Excel 2007 จะมีลักษณะดังนี้: =NETWORKDAYS(D53,E53,{"1/1/2016","1/2/2016"})

คุณสามารถคำนวณเวลาที่ใช้ โดยการลบจากอีกหนึ่งครั้ง ใส่เวลาเริ่มต้นในเซลล์ และเวลาสิ้นสุดในอีกครั้งแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าให้พิมพ์เวลาแบบเต็ม รวมถึงการชั่วโมง นาทีและช่องว่างก่อน AM หรือ PM ต่อไปนี้เป็นวิธี:

1พิมพ์เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด

เริ่มต้นวัน / เวลา 7:15 AM วัน / เวลาของ 4:30 PM สิ้นสุด

ในตัวอย่างนี้ เวลาเริ่มต้นอยู่ในเซลล์ D80 และเวลาสิ้นสุดอยู่ใน E80 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการพิมพ์ hour นาทีและช่องว่างก่อน AM หรือ PM

2. ชุดรูปแบบ h:mm AM/PM

จัดรูปแบบเซลล์กล่องโต้ตอบ คำสั่งแบบกำหนดเอง h:mm AM/PM ชนิด

เลือกวันทั้งสอง แล้วกด CTRL + 1 (หรือ รูปไอคอนปุ่ม Command ของ MAC + 1 บน Mac) ทำให้แน่ใจว่าได้เลือกกำหนดเอง > h:mm AM/PM ถ้าไม่ได้ตั้งค่า

3 กลบสองครั้ง

= E80-D80 และผลลัพธ์: 9:15 น.

ในเซลล์อื่น ลบเซลล์เวลาเริ่มจากเซลล์เวลาสิ้นสุด

4 ตั้งค่ารูปแบบ h:mm

จัดรูปแบบโต้ตอบเซลล์ คำสั่งแบบกำหนดเอง h:mm ชนิด

กด CTRL + 1 (หรือ รูปไอคอนปุ่ม Command ของ MAC + 1 บน Mac) เลือกแบบกำหนดเอง > h:mm เพื่อให้ผลลัพธ์ไม่ได้รวม AM และ PM

เมื่อต้องการคำนวณเวลาระหว่างวันและเวลาที่สอง คุณสามารถเพียงแค่ลบหนึ่งจากอีก อย่างไรก็ตาม คุณต้องนำไปใช้กับแต่ละเซลล์เพื่อให้แน่ใจว่า Excel ส่งกลับผลลัพธ์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

1. พิมพ์เต็มรูปแบบวันและเวลาที่สอง

วันเริ่มของ 1/1/16 1:00 PM สิ้นสุดวันที่ 1/2/16 2:00 PM

ในเซลล์หนึ่ง พิมพ์วัน / เวลาเริ่มต้นทั้งหมด และในเซลล์อื่น พิมพ์วัน / เวลาจุดสิ้นสุดแบบเต็ม แต่ละเซลล์ควรมีการเดือน วัน ปี ชั่วโมง นาทีและช่องว่างก่อน AM หรือ PM.

2. ตั้ง 3/14/12 1:30 PM รูป

จัดรูปแบบโต้ตอบเซลล์ วันสั่ง 14/3/12 ชนิด 1:30 PM

เลือกเซลล์ทั้งสอง นั้นแล้ว กด CTRL + 1 (หรือ รูปไอคอนปุ่ม Command ของ MAC + 1 บน Mac) เลือกวัน แล้ว > 14/3/12 1:30 PM ซึ่งไม่วันคุณจะตั้งค่า เป็นเพียงตัวอย่างของลักษณะของรูปแบบจะปรากฏ หมายเหตุว่า ในเวอร์ชันก่อนหน้า Excel 2016 รูปแบบนี้อาจมีวันแตกต่างกันตัวอย่างเช่น3/14/01 1:30 PM

3 การหักลบสอง

= E84-D84 และผลลัพธ์ของ 1.041666667

ในเซลล์อื่น ลบวัน / เวลาเริ่มต้นจากวัน / เวลาสิ้นสุด ผลลัพธ์จะมีลักษณะดังตัวเลขและทศนิยมอาจ คุณจะแก้ไขที่ในขั้นตอนถัดไป

4. ตั้ง [h]: mm รูป

จัดรูปแบบโต้ตอบเซลล์ คำสั่งแบบกำหนดเอง [h]: mm ชนิด

กด CTRL + 1 (หรือ รูปไอคอนปุ่ม Command ของ MAC + 1 บน Mac) เลือกแบบกำหนดเอง ในกล่องชนิด พิมพ์[h]: mm

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชัน DATEDIF

ฟังก์ชันสากล

NETWORKDAYS

ฟังก์ชันวันและเวลาที่มากกว่า

คำนวณความแตกต่างระหว่างสองครั้ง

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×