การคำนวณความแตกต่างระหว่างวันที่สองวันที่

สมมติว่าคุณต้องการหาว่าลูกค้าใช้เวลากี่วันในการชำระเงิน หรือต้องใช้เวลานานเท่าใดในการขนส่งผลิตภัณฑ์หลังจากได้รับใบสั่งซื้อที่ได้รับการอนุมัติ การคำนวณความแตกต่างระหว่างวันที่สองวันที่มีอยู่หลายวิธีด้วยกัน

คุณต้องการทำสิ่งใด

คำนวณจำนวนวันระหว่างวันที่สองวันที่

คำนวณจำนวนเดือนระหว่างวันที่สองวันที่

คำนวณจำนวนปีระหว่างวันที่สองวันที่

คำนวณจำนวนวันระหว่างวันที่สองวันที่

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ตัวดำเนินการลบ (-) หรือฟังก์ชัน NETWORKDAYS ดังที่ปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในแผ่นงานว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

ฉันจะคัดลอกตัวอย่างได้อย่างไร

 1. เลือกตัวอย่างในบทความนี้ ถ้าคุณกำลังคัดลอกตัวอย่างใน Excel Online ให้คัดลอกและวางทีละเซลล์
  Important: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 2. กด CTRL+C

 3. สร้างเวิร์กบุ๊กหรือเวิร์กชีตเปล่า

 4. ในเวิร์กชีต ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด Ctrl+V ถ้าคุณกำลังทำงานใน Excel Online ให้ทำซ้ำการคัดลอกและการวางสำหรับเซลล์แต่ละเซลล์ในตัวอย่าง
  Important: ตัวอย่างเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้อง คุณต้องวางลงในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต

 5. ในการสลับการแสดงผลระหว่างผลลัพธ์กับสูตรการคำนวณ ให้กด Ctrl+` (ตัวกำกับเสียงเกรฟ) หรือไปบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

หลังจากที่คุณคัดลอกตัวอย่างไปยังเวิร์กชีตเปล่าแล้ว คุณสามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้

1

2

3

4

5

6

A

B

วันที่

8/6/2007

20/6/2007

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=A3-A2

วันระหว่างวันที่สองวันที่ (12)

=NETWORKDAYS(A2,A3)

วันทำการระหว่างวันที่สองวันที่ (9)

หมายเหตุ    คุณสามารถจัดรูปแบบวันที่เป็นตัวเลขได้ ให้เลือกเซลล์ และบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตัวเลข ให้คลิกลูกศร แล้วคลิก ตัวเลข

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ฟังก์ชันนี้ ให้ดู ฟังก์ชัน NETWORKDAYS

ด้านบนของหน้า

คำนวณจำนวนเดือนระหว่างวันที่สองวันที่

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน MONTH และ YEAR ดังที่ปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในแผ่นงานว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

ฉันจะคัดลอกตัวอย่างได้อย่างไร

 1. เลือกตัวอย่างในบทความนี้ ถ้าคุณกำลังคัดลอกตัวอย่างใน Excel Online ให้คัดลอกและวางทีละเซลล์
  Important: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 2. กด CTRL+C

 3. สร้างเวิร์กบุ๊กหรือเวิร์กชีตเปล่า

 4. ในเวิร์กชีต ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด Ctrl+V ถ้าคุณกำลังทำงานใน Excel Online ให้ทำซ้ำการคัดลอกและการวางสำหรับเซลล์แต่ละเซลล์ในตัวอย่าง
  Important: ตัวอย่างเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้อง คุณต้องวางลงในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต

 5. ในการสลับการแสดงผลระหว่างผลลัพธ์กับสูตรการคำนวณ ให้กด Ctrl+` (ตัวกำกับเสียงเกรฟ) หรือไปบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

หลังจากที่คุณคัดลอกตัวอย่างไปยังเวิร์กชีตเปล่าแล้ว คุณสามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้

1

2

3

4

5


6


7

A

B

วันที่

9/6/2007

2/9/2007

10/12/2008

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=MONTH(A3)-MONTH(A2)

เดือนที่อยู่ระหว่างวันที่สองวันที่ในปีเดียวกัน (3)

=(YEAR(A4)-YEAR(A3))*12+MONTH(A4)-MONTH(A3)

เดือนที่อยู่ระหว่างวันที่สองวันที่ซึ่งต่างกันมากกว่าหนึ่งปี (15)

หมายเหตุ    คุณสามารถจัดรูปแบบวันที่เป็นตัวเลข ให้เลือกเซลล์ และบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตัวเลข ให้คลิกลูกศร แล้วคลิก ตัวเลข

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ฟังก์ชันนี้ ให้ดู ฟังก์ชัน MONTH และ ฟังก์ชัน YEAR

ด้านบนของหน้า

คำนวณจำนวนปีระหว่างวันที่สองวันที่

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน YEAR ดังที่ปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในแผ่นงานว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

ฉันจะคัดลอกตัวอย่างได้อย่างไร

 1. เลือกตัวอย่างในบทความนี้ ถ้าคุณกำลังคัดลอกตัวอย่างใน Excel Online ให้คัดลอกและวางทีละเซลล์
  Important: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 2. กด CTRL+C

 3. สร้างเวิร์กบุ๊กหรือเวิร์กชีตเปล่า

 4. ในเวิร์กชีต ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด Ctrl+V ถ้าคุณกำลังทำงานใน Excel Online ให้ทำซ้ำการคัดลอกและการวางสำหรับเซลล์แต่ละเซลล์ในตัวอย่าง
  Important: ตัวอย่างเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้อง คุณต้องวางลงในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต

 5. ในการสลับการแสดงผลระหว่างผลลัพธ์กับสูตรการคำนวณ ให้กด Ctrl+` (ตัวกำกับเสียงเกรฟ) หรือไปบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

หลังจากที่คุณคัดลอกตัวอย่างไปยังเวิร์กชีตเปล่าแล้ว คุณสามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้

1

2

3

4

5

A

B

วันที่

9/6/2007

4/6/2010

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=YEAR(A3)-YEAR(A2)

ปีที่อยู่ระหว่างวันที่สองวันที่ (3)

หมายเหตุ   

 • คุณสามารถจัดรูปแบบวันที่เป็นตัวเลขได้ ให้เลือกเซลล์ และบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตัวเลข ให้คลิกลูกศร แล้วคลิก ตัวเลข

 • ถ้าคุณลบวันที่ที่อยู่ภายหลังออกจากวันที่ที่อยู่ก่อนหน้า ข้อผิดพลาด #### จะปรากฏขึ้นในเซลล์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ฟังก์ชันนี้ ให้ดู ฟังก์ชัน YEAR

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Excel 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา