การคัดลอกรูปภาพ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการคัดลอก

  วิธีการ

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฟลเดอร์ซึ่งมีรูปภาพที่คุณต้องการใช้งานถูกแสดงในบานหน้าต่าง ทางลัดไปยังรูปภาพ ถ้าโฟลเดอร์นั้นไม่อยู่ในรายการ ให้เพิ่มเข้าไปในบานหน้าต่าง

   ฉันได้อย่างไร

   1. ในบานหน้าต่าง ทางลัดไปยังรูปภาพ ให้คลิก เพิ่มทางลัดไปยังรูปภาพ

   2. เรียกดูโฟลเดอร์ที่คุณต้องการจะสร้างทางลัดไปยังรูปภาพ

   3. คลิก เพิ่ม

    ทางลัดใหม่จะปรากฏในรายการ ทางลัดไปยังรูปภาพ

  2. เลือกโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการ

   ฉันได้อย่างไร

   ในรายการ ทางลัดไปยังรูปภาพ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • เมื่อต้องการทำงานกับรูปภาพในโฟลเดอร์หนึ่ง ให้เลือกโฟลเดอร์นั้น

   • เมื่อต้องการทำงานกับรูปภาพในหลายโฟลเดอร์ที่อยู่ติดกัน ให้เลือกโฟลเดอร์แรกในกลุ่ม จากนั้นกด SHIFT ค้างไว้ แล้วเลือกโฟลเดอร์สุดท้ายในกลุ่ม

   • เมื่อต้องการทำงานกับรูปภาพในหลายโฟลเดอร์ซึ่งไม่อยู่ติดกัน ให้เลือกหนึ่งโฟลเดอร์ จากนั้นกด CTRL ค้างไว้ แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเพิ่มทีละโฟลเดอร์

    หมายเหตุ: เมื่อมีการเลือกหลาย โฟลเดอร์ รูปภาพทั้งหมดจากโฟลเดอร์ที่เลือกจะแสดงลำดับการจัดเรียงปัจจุบันในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

  3. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการทำงานด้วย

   วิธีการ

   ในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • เมื่อต้องการเลือกรูปภาพหนึ่ง ให้คลิกที่รูปภาพนั้น จากนั้นในมุมมองรูปขนาดย่อหรือมุมมองแถบฟิล์ม ให้คลิก ถัดไป รูปปุ่ม หรือ ก่อนหน้า Button Image เพื่อเปลี่ยนไปเลือกภาพอื่น หากคุณกำลังใช้มุมมองรูปภาพเดียว รูปที่แสดงจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ

   • เมื่อต้องการเลือกรูปภาพหลายรูปซึ่งอยู่ติดกัน ในมุมมองรูปขนาดย่อหรือมุมมองแถบฟิล์ม ให้เลือกรูปแรกในกลุ่ม จากนั้นกด SHIFT ค้างไว้ แล้วเลือกรูปสุดท้ายในกลุ่ม

   • เมื่อต้องการเลือกรูปภาพหลายรูปซึ่งไม่อยู่ติดกัน ในมุมมองรูปขนาดย่อหรือมุมมองแถบฟิล์ม ให้เลือกรูปภาพหนึ่งรูป จากนั้นกด CTRL ค้างไว้ แล้วเลือกรูปที่ต้องการเพิ่มทีละรูป

   • เมื่อต้องการเลือกรูปทั้งหมด ในมุมมองรูปขนาดย่อหรือมุมมองแถบฟิล์ม ให้คลิก เลือกทั้งหมด บนเมนู แก้ไข

 2. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐานให้คลิก คัดลอก Button image

 3. คลิกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการวางการคัดลอก จากนั้นคลิก วาง Button Image

หมายเหตุ: 

 • อีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถคัดลอกรูปภาพด้วยการลากรูปภาพไปยังอีกโฟลเดอร์ ถ้าคุณต้องการย้ายรูปภาพแทนที่จะคัดลอกรูปภาพ ให้กด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณลากรูปภาพไปยังโฟลเดอร์ใหม่

 • นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกรูปภาพไปยังโปรแกรม Microsoft Office อีกโปรแกรมหนึ่งได้ ให้เลือกรูปภาพที่คุณต้องการจะคัดลอก แล้วคลิก คัดลอก Button image สลับไปยังอีกโปรแกรม แล้วคลิก วาง Button Image

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×