การครอบตัดรูปภาพ

คุณสามารถใช้เครื่องมือครอบตัดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อตัดแต่งและเอารูปภาพส่วนที่ไม่ต้องการออกได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ภาพอย่างที่คุณต้องการและทำให้เอกสารของคุณโดดเด่นขึ้นอีกด้วย เมื่อต้องการนำพื้นหลังของรูปภาพออก ให้ดูที่ นำพื้นหลังของภาพออกนอกจากการครอบตัดรูปภาพ ขณะนี้ คุณยังสามารถครอบตัดการเติมรูปภาพในรูปร่างด้วย Office 2010 ได้อีกด้วย

คุณต้องการทำสิ่งใด

ภาพรวมของการครอบตัด

การครอบตัดรูปภาพ

ครอบตัดตามรูปร่างที่กำหนด

ครอบตัดตามอัตราส่วนกว้างยาวทั่วไป

ครอบตัดให้พอดีหรือเติมรูปร่าง

ลบพื้นที่ครอบตัดรูปภาพ

ภาพรวมของการครอบตัด

การครอบตัดจะนำออกหรือมาสก์พื้นที่ของรูปภาพที่คุณไม่ต้องการให้แสดงโดยลดขอบในแนวตั้งหรือแนวนอน การครอบตัดมักใช้ในการซ่อนหรือตัดแต่งส่วนของรูปภาพเพื่อการเน้นหรือเอาส่วนที่ไม่ต้องการออก

ขณะนี้ คุณลักษณะการครอบตัดได้รับการปรับปรุงใหม่ ทำให้คุณสามารถครอบตัดตามรูปร่างที่กำหนด ครอบตัดให้พอดีหรือเติมรูปร่าง หรือครอบตัดตามอัตราส่วนกว้างยาวของรูปภาพทั่วไปได้อย่างง่ายดาย

ตัวอย่างก่อนและหลังการครอบตัด

ด้านบนของเพจ

การครอบตัดรูปภาพ

 1. เลือกรูปภาพในไฟล์ที่คุณต้องการครอบตัด

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ขนาด ให้คลิก ครอบตัด

  Flik för menyfliksområdet Format under Bildverktyg, beskärningskommando
  กลุ่มขนาดบนแท็บ รูปแบบของเครื่องมือรูปภาพใน PowerPoint

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ และแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปภาพไว้แล้ว คุณอาจจะต้องคลิกสองครั้งที่รูปภาพเพื่อเลือกรูปภาพนั้นและเปิดแท็บ รูปแบบ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการครอบตัดด้านเดียว ให้ลากจุดจับครอบตัดที่อยู่กึ่งกลางของด้านนั้นเข้ามาข้างใน

  • เมื่อต้องการครอบตัดสองด้านเท่าๆ กันในเวลาเดียวกัน ให้กด CTRL ค้างไว้ ขณะที่คุณลากจุดจับครอบตัดที่อยู่กึ่งกลางของด้านใดด้านหนึ่งเข้ามาข้างใน

  • เมื่อต้องการครอบตัดทั้งสี่ด้านเท่าๆ กันในเวลาเดียวกัน ให้กด CTRL ค้างไว้ ขณะที่คุณลากจุดจับครอบตัดตรงมุมเข้ามาข้างใน

 4. เมื่อต้องการกำหนดตำแหน่งครอบตัด ให้เลื่อนพื้นที่ครอบตัด (โดยการลากขอบของสี่เหลี่ยมผืนผ้าการครอบตัด) หรือเลื่อนรูปภาพ

 5. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้กด ESC

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการครอบตัดรูปภาพตามขนาดที่แน่นอน ให้คลิกขวาที่รูปภาพ จากนั้นบน เมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบรูปภาพ บนบานหน้าต่าง ครอบตัด ภายใต้ ตำแหน่งรูปภาพ ให้ใส่ตัวเลขที่คุณต้องการในกล่องความกว้าง และ ความสูง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้และตัวเลือกอื่นๆ ให้ดูที่ จัดรูปแบบวัตถุ (ครอบตัด)

  • เมื่อต้องการครอบตัดหรือเพิ่ม ระยะขอบ รอบรูปภาพ ให้ลากจุดจับครอบตัดออกจากกึ่งกลางของรูปภาพ

ด้านบนของเพจ

ครอบตัดตามรูปร่างที่กำหนด

วิธีที่รวดเร็วในการเปลี่ยนรูปร่างของรูปภาพคือโดยการครอบตัดตามรูปร่างที่กำหนด เมื่อคุณครอบตัดตามรูปร่างที่กำหนด รูปภาพจะถูกตัดแต่งโดยอัตโนมัติตามลักษณะทางเรขาคณิตของรูปร่างนั้น โดยยังคงรักษาสัดส่วนของรูปภาพไว้

 1. เลือกรูปภาพอย่างน้อยหนึ่งรูปที่คุณต้องการครอบตัดตามรูปร่างที่กำหนด

  ถ้าคุณต้องการครอบตัดรูปภาพหลายรูป คุณต้องครอบตัดตามรูปร่างเดียวกัน เมื่อต้องการครอบตัดเป็นรูปร่างที่แตกต่างกัน ให้ครอบตัดรูปภาพแยกกัน

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ขนาด ให้คลิกลูกศรภายใต้ ครอบตัด

  รายการหลังจากคลิกปุ่ม ครอบตัด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ และแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปภาพไว้แล้ว คุณอาจจะต้องคลิกสองครั้งที่รูปภาพเพื่อเลือกรูปภาพนั้นและเปิดแท็บ รูปแบบ

 3. คลิก ครอบตัดตามรูปร่าง แล้วคลิกที่รูปร่างที่คุณต้องการครอบตัดตาม

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการให้รูปภาพเดียวกันมีรูปร่างที่แตกต่างกัน ให้ทำสำเนารูปภาพนั้นอย่างน้อยหนึ่งสำเนา แล้วครอบตัดรูปภาพแต่ละรูปตามรูปร่างที่คุณต้องการ

ด้านบนของเพจ

ครอบตัดตามอัตราส่วนกว้างยาวทั่วไป

คุณอาจต้องการครอบตัดรูปภาพตามรูปถ่ายหรืออัตราส่วนกว้างยาวทั่วไป เพื่อให้รูปภาพนั้นมีขนาดพอดีกับกรอบรูปได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เห็นสัดส่วนของรูปภาพเมื่อทำการครอบตัดด้วย

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการครอบตัดตามอัตราส่วนกว้างยาวทั่วไป

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ขนาด ให้คลิกลูกศรภายใต้ ครอบตัด

  รายการหลังจากคลิกปุ่ม ครอบตัด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ และแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปภาพไว้แล้ว คุณอาจจะต้องคลิกสองครั้งที่รูปภาพเพื่อเลือกรูปภาพนั้นและเปิดแท็บ รูปแบบ

 3. ชี้ไปที่ อัตราส่วนกว้างยาว แล้วคลิกอัตราส่วนที่คุณต้องการ

 4. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้กด ESC

ด้านบนของเพจ

ครอบตัดให้พอดีหรือเติมรูปร่าง

เมื่อต้องการเอาบางส่วนของรูปภาพออก แต่ยังคงเติมรูปร่างด้วยรูปภาพให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คุณควรเลือก เติม เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ ขอบบางส่วนของรูปภาพอาจไม่ปรากฏ แต่อัตราส่วนกว้างยาวของรูปภาพต้นฉบับจะยังคงเหมือนเดิม ถ้าคุณต้องการให้รูปภาพทั้งรูปพอดีภายในรูปร่าง คุณควรเลือก จัดพอดี อัตราส่วนกว้างยาวของรูปภาพต้นฉบับจะยังคงเหมือนเดิม

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการครอบตัดให้พอดีหรือเติมรูปร่าง

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ขนาด ให้คลิกลูกศรภายใต้ ครอบตัด

  รายการหลังจากคลิกปุ่ม ครอบตัด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ และแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปภาพไว้แล้ว คุณอาจจะต้องคลิกสองครั้งที่รูปภาพเพื่อเลือกรูปภาพนั้นและเปิดแท็บ รูปแบบ

 3. คลิก เติม หรือ จัดพอดี

 4. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้กด ESC

ด้านบนของเพจ

ลบพื้นที่ครอบตัดรูปภาพ

แม้ว่าคุณจะครอบตัดบางส่วนของรูปภาพไปแล้วก็ตาม ส่วนที่ครอบตัดนั้นจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของแฟ้มรูปภาพอยู่ คุณสามารถลดขนาดแฟ้มได้ด้วยการเอาส่วนที่ครอบตัดนี้ออกจากแฟ้มรูปภาพ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเห็นส่วนของรูปภาพที่คุณได้เอาออกแล้วด้วย

สิ่งสำคัญ: การกระทำนี้ไม่สามารถเลิกทำได้ ดังนั้น คุณควรทำสิ่งนี้หลังจากแน่ใจแล้วว่าคุณได้ทำการครอบตัดและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดตามที่ต้องการแล้ว

 1. คลิกรูปภาพอย่างน้อยหนึ่งรูปที่คุณต้องการละทิ้งข้อมูลที่ไม่ต้องการ

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ปรับ ให้คลิก บีบอัดรูปภาพ

  รูป Ribbon ของ PowerPoint

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ และแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปภาพไว้แล้ว คุณอาจจะต้องคลิกสองครั้งที่รูปภาพเพื่อเลือกรูปภาพนั้นและเปิดแท็บ รูปแบบ

 3. ภายใต้ ตัวเลือกการบีบอัด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลบพื้นที่ครอบตัดรูปภาพ

  เมื่อต้องการเอาส่วนที่ครอบตัดออกสำหรับรูปภาพอย่างน้อยหนึ่งรูปที่เลือกเท่านั้น โดยไม่รวมถึงรูปภาพทั้งหมดในแฟ้ม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำไปใช้กับรูปภาพนี้เท่านั้น

เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดขนาดไฟล์รูปภาพและการบีบอัดรูปภาพ ให้ดูที่ การลดขนาดไฟล์รูปภาพ

ด้านบนของเพจ

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!