การครอบตัดรูปภาพหรือวางในรูปร่าง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้เครื่องมือ การครอบตัดภาพ ขั้นสูงในการตัดแต่งและเอารูปภาพส่วนที่ไม่ต้องการออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ภาพอย่างที่คุณต้องการ และทำให้เอกสารของคุณโดดเด่นขึ้นอีกด้วย นอกจากการครอบตัดรูปภาพ คุณยังสามารถครอบตัดการเติมรูปภาพในรูปร่างได้อีกด้วย

เคล็ดลับ: ถ้าคุณกำลังใช้อุปกรณ์แบบสัมผัส ให้ดูที่ ครอบตัดรูปภาพบนอุปกรณ์แบบสัมผัส

คุณต้องการทำสิ่งใด

ครอบตัดรูปภาพ

ครอบตัดตามรูปร่างที่กำหนด

ครอบตัดตามอัตราส่วนกว้างยาวทั่วไป

ครอบตัดให้พอดีหรือเติมรูปร่าง

ลบพื้นที่ครอบตัดของรูปภาพ

ครอบตัดรูปภาพ

หมายเหตุ: ขั้นตอนเหล่านี้ไปยังรูปภาพเท่านั้น (เช่น JPEG PNG ไฟล์หรือคุณได้แทรก), ไม่นำไปใช้กับรูปร่างหรือวัตถุอื่น ๆ

 1. ในแฟ้มของคุณ คลิกรูปภาพที่คุณต้องการครอบตัดเพื่อเลือก

 2. คลิกเครื่องมือรูปภาพ >จัดรูปแบบ และในกลุ่มขนาด คลิกลูกศรภายใต้ครอบตัด แล้ว คลิกครอบตัด

  ปุ่ม ครอบตัด ที่พบบนแท็บ รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือรูปภาพ และการจัดรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปภาพ (และไม่รูปร่าง) คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อเลือก และเปิดแท็บรูปแบบ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการครอบตัดด้านเดียว ให้ลากที่จับสำหรับครอบตัดตรงกลางบนด้านนั้นเข้ามาข้างใน

  • เมื่อต้องการครอบตัดทั้งสี่ด้านในเวลาเดียวกัน ลากมุมเข้ามาข้างในจุดจับครอบตัด

  • เมื่อต้องการครอบตัดสองด้านเท่าๆ กันในเวลาเดียวกัน ให้กด CTRL ค้างไว้ ขณะที่คุณลากจุดจับครอบตัดที่อยู่กึ่งกลางของด้านใดด้านหนึ่งเข้ามาข้างใน

  • เมื่อต้องการครอบตัดทั้งสี่ด้านเท่าๆ กันในเวลาเดียวกัน ให้กด CTRL ค้างไว้ ขณะที่คุณลากจุดจับครอบตัดตรงมุมเข้ามาข้างใน

 4. เมื่อต้องการกำหนดตำแหน่งครอบตัด ให้เลื่อนพื้นที่ครอบตัด (โดยการลากขอบของสี่เหลี่ยมผืนผ้าการครอบตัด) หรือเลื่อนรูปภาพ

 5. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้กด ESC

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการครอบตัดรูปภาพเป็นขนาดแน่นอน คลิกขวารูปภาพ และเมนูทางลัด คลิกจัดรูปแบบรูปภาพ ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปภาพ คลิกแท็บรูปภาพ แท็บของรูปภาพ คลิกครอบตัด และ แล้ว ภายใต้ตำแหน่งของรูปภาพ ใส่ตัวเลขที่คุณต้องการในกล่องความกว้าง และความสูง

  • เมื่อต้องการขอบ หรือเพิ่มระยะขอบ รอบรูปภาพ ลากจุดจับครอบตัดห่างจากศูนย์กลางของรูปภาพ

ด้านบนของหน้า

ครอบตัดตามรูปร่างที่กำหนด

วิธีที่รวดเร็วในการเปลี่ยนรูปร่างของรูปภาพ คือการครอบตัดรูปภาพให้เป็นรูปร่างที่กำหนด เมื่อคุณครอบตัดตามรูปร่างที่กำหนด รูปภาพจะถูกตัดแต่งโดยอัตโนมัติตามลักษณะทางเรขาคณิตของรูปร่าง และยังคงรักษาสัดส่วนของรูปภาพไว้

 1. เลือกรูปภาพอย่างน้อยหนึ่งรูปที่คุณต้องการครอบตัดตามรูปร่างที่กำหนด

  ถ้าคุณกำลังครอบตัดรูปภาพหลายรูป คุณต้องครอบตัดตามรูปร่างแบบเดียวกัน ถ้าต้องการครอบตัดเป็นรูปร่างที่แตกต่างกัน ให้ครอบตัดรูปภาพทีละภาพ

 2. คลิกเครื่องมือรูปภาพ >จัดรูปแบบ และในกลุ่มขนาด ให้คลิกลูกศรภายใต้ครอบตัด

  ปุ่ม ครอบตัด ที่พบบนแท็บ รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือรูปภาพ และการจัดรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปภาพ (และไม่รูปร่าง) คุณอาจต้องคลิกสองครั้งที่รูปภาพเพื่อเลือก แล้วเปิดแท็บรูปแบบ

 3. คลิก ครอบตัดตามรูปร่าง แล้วคลิกที่รูปร่างที่คุณต้องการครอบตัด

  ถ้าคุณต้องการให้รูปภาพเดียวกันมีรูปร่างที่แตกต่างกัน ให้ทำสำเนารูปภาพนั้นอย่างน้อยหนึ่งสำเนา แล้วครอบตัดรูปภาพแต่ละรูปตามรูปร่างที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ครอบตัดตามอัตราส่วนกว้างยาวทั่วไป

คุณอาจต้องการครอบตัดรูปภาพตาม อัตราส่วนกว้างยาว ทั่วไป เพื่อให้มีขนาดพอดีกับกรอบรูปภาพได้อย่างง่ายดาย วิธีนี้ยังช่วยให้เห็นสัดส่วนของรูปภาพเมื่อครอบตัดอีกด้วย

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการครอบตัดตามอัตราส่วนกว้างยาวทั่วไป

 2. คลิกเครื่องมือรูปภาพ >จัดรูปแบบ และในกลุ่มขนาด ให้คลิกลูกศรภายใต้ครอบตัด

  ปุ่ม ครอบตัด ที่พบบนแท็บ รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือรูปภาพ และการจัดรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปภาพ (และไม่รูปร่าง) คุณอาจต้องคลิกสองครั้งที่รูปภาพเพื่อเลือก แล้วเปิดแท็บรูปแบบ

 3. ชี้ไปที่ อัตราส่วนกว้างยาว แล้วคลิกอัตราส่วนที่คุณต้องการ

 4. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้กด ESC

ด้านบนของหน้า

ครอบตัดให้พอดีหรือเติมรูปร่าง

คุณสามารถมีรูปภาพเป็นเติมสำหรับรูปร่าง เพียงคลิกที่รูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพ จาก นั้นภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกสีเติมรูปร่าง >รูปภาพ และเลือกรูปภาพที่คุณต้องการ แล้ว:

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการภายในรูปร่าง

 2. คลิกเครื่องมือรูปภาพ >จัดรูปแบบ และในกลุ่มขนาด ให้คลิกลูกศรภายใต้ครอบตัด

  ปุ่ม ครอบตัด ที่พบบนแท็บ รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือรูปภาพ และรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปภาพของคุณ คุณอาจต้องคลิกสองครั้งที่รูปภาพเพื่อเลือก แล้วเปิดแท็บรูปแบบ

 3. คลิก เติม หรือ จัดให้พอดี

  • เติม ตั้งค่าขนาดรูปภาพ ให้ตรงกับความสูงหรือความกว้างของรูปร่างซึ่งขึ้นกับว่าค่าใดมากกว่ากัน สิ่งนี้ช่วยเติมรูปร่างด้วยรูปภาพ

   รูปภาพที่มีการนำรูปร่าง ครอบตัดเพื่อเติม ไปใช้

  • จัดให้พอดี ตั้งค่าขนาดรูปภาพเพื่อให้ทั้งความสูงและความกว้างของรูปภาพตรงกับขอบเขตของรูปร่าง วิธีนี้รูปภาพจะพอดีกับรูปร่างมากที่สุด เท่าที่เป็นไปได้ บางพื้นที่ของรูปร่างอาจจะยังคงว่างเปล่า

   ครอบตัดให้พอดีรูปร่าง จะแสดงบนรูปภาพ

   คุณสามารถลากรูปภาพเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ของรูปภาพที่จะแสดงภายในรูปร่างได้

 4. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้กด ESC

ด้านบนของหน้า

ลบพื้นที่ครอบตัดของรูปภาพ

แม้ว่าคุณจะ ครอบตัด บางส่วนของรูปภาพไปแล้วก็ตาม ส่วนที่ครอบตัดนั้นจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์รูปภาพอยู่ คุณสามารถลดขนาดไฟล์ได้ด้วยการลบส่วนเหล่านั้นออก ซึ่งยังช่วยป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเห็นส่วนของรูปภาพที่คุณได้เอาออกแล้วด้วย

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณลบส่วนที่ครอบตัดและคุณเกิดเปลี่ยนใจ คุณสามารถคลิกที่ปุ่ม เลิกทำ รูปปุ่ม เพื่อคืนค่าส่วนที่ครอบตัดได้ แต่หลังจากที่คุณลบส่วนที่ครอบตัดแล้ว การเปลี่ยนแปลงของคุณไม่สามารถเลิกทำได้ถ้าคุณบันทึกไฟล์แล้ว คุณควรบันทึกไฟล์หลังจากที่คุณแน่ใจแล้วว่าคุณได้ทำการครอบตัดและเปลี่ยนแปลงทั้งหมดตามที่คุณต้องการแล้วเท่านั้น

 1. คลิกรูปภาพอย่างน้อยหนึ่งรูปที่คุณต้องการละทิ้งข้อมูลที่ไม่ต้องการ

 2. คลิกเครื่องมือรูปภาพ >จัดรูปแบบ และในกลุ่มปรับ คลิกบีบอัดรูปภาพ ออก

  ปุ่ม บีบอัดรูปภาพ ในกลุ่ม ปรับ บนแท็บ รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ และ รูปแบบ ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปภาพแล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อเลือกรูปภาพนั้นและเปิดแท็บ รูปแบบ

 3. ภายใต้ ตัวเลือกการบีบอัด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลบพื้นที่ครอบตัดรูปภาพ

  เมื่อต้องการเอาส่วนที่ครอบตัดออกสำหรับรูปภาพอย่างน้อยหนึ่งรูปที่เลือกเท่านั้น โดยไม่รวมถึงรูปภาพทั้งหมดในไฟล์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำไปใช้กับรูปภาพนี้เท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดขนาดไฟล์ของรูปภาพและการบีบอัดรูปภาพ ให้ดูที่ ลดขนาดไฟล์รูปภาพ

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

แทรกรูปภาพใน Office 2013 และ Office 2016

ย้ายรูปภาพใน Word

การแก้ไขรูปภาพโดยไม่ใช้ Picture Manager

ลดขนาด (บีบอัด) ไฟล์ของรูปภาพ

เพิ่มรูปร่าง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!