ลงชื่อเข้าใช้

การกำหนด Ribbon เอง

ใช้การกำหนดเองเพื่อปรับ Ribbon ให้เป็นส่วนตัวในแบบที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแท็บกำหนดเองและกลุ่มกำหนดเองเพื่อบรรจุคำสั่งที่ใช้บ่อยของคุณ

สิ่งสำคัญ: การกำหนด Ribbon เองจะทำเฉพาะกับโปรแกรม Microsoft Office ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้น การกำหนด Ribbon เองไม่ได้นำไปใช้ข้ามไปยังโปรแกรม Office อื่น

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนลำดับของแท็บและกลุ่มเริ่มต้นที่มีอยู่แล้วภายใน Microsoft Office 2010 อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อคำสั่งเริ่มต้น เปลี่ยนไอคอนที่สัมพันธ์กับคำสั่งเริ่มต้นเหล่านี้ หรือเปลี่ยนลำดับของคำสั่งเหล่านี้ได้ คำสั่งเริ่มต้นจะปรากฏเป็นข้อความสีเทา

เมื่อต้องการเพิ่มคำสั่งไปยังกลุ่ม คุณต้องเพิ่มกลุ่มกำหนดเองไปยังแท็บเริ่มต้นหรือแท็บใหม่ที่กำหนดเอง เพื่อช่วยในการระบุแท็บหรือกลุ่มแบบกำหนดเองและเพื่อแยกให้แตกต่างจากแท็บหรือกลุ่มเริ่มต้น แท็บและกลุ่มกำหนดเองในรายการ กำหนด Ribbon เอง จะมี (กำหนดเอง) อยู่ท้ายชื่อ แต่จะไม่มีคำว่า (กำหนดเอง) ปรากฏอยู่ใน Ribbon

คำสั่งที่เพิ่มในกลุ่มใหม่ในแท็บเริ่มต้น

1. แท็บและกลุ่มเริ่มต้นที่มีคำสั่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

2. กลุ่มกำหนดเองในแท็บเริ่มต้นที่มีคำสั่งใหม่เพิ่ม คำสั่งใหม่เหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้

เมื่อต้องการเริ่มกำหนด Ribbon ของคุณเอง ให้ดูที่ขั้นตอนด้านล่างนี้

คุณต้องการทำสิ่งใด

ดูวิดีโอที่แสดงวิธีการกำหนด Ribbon เอง

ดาวน์โหลด Ribbon แบบกำหนดเองฟรี

เข้าสู่หน้าต่างกำหนด Ribbon เอง

ทำงานกับแท็บ

เพิ่มแท็บแบบกำหนดเอง

เปลี่ยนชื่อแท็บเริ่มต้นหรือแท็บแบบกำหนดเอง

ซ่อนแท็บเริ่มต้นหรือแท็บแบบกำหนดเอง

เปลี่ยนลำดับของแท็บเริ่มต้นหรือแท็บแบบกำหนดเอง

เอาแท็บแบบกำหนดเองออก

ทำงานกับกลุ่ม

เพิ่มกลุ่มกำหนดเองในแท็บ

เปลี่ยนชื่อกลุ่มเริ่มต้นหรือกลุ่มกำหนดเอง

เปลี่ยนลำดับของกลุ่มเริ่มต้นและกลุ่มกำหนดเอง

เอากลุ่มเริ่มต้นหรือกลุ่มกำหนดเองออก

แทนที่กลุ่มเริ่มต้นด้วยกลุ่มกำหนดเอง

ทำงานกับคำสั่ง

เพิ่มคำสั่งในกลุ่มกำหนดเอง

เอาคำสั่งออกจากกลุ่มกำหนดเอง

เปลี่ยนชื่อคำสั่งที่คุณเพิ่มไว้ในกลุ่มกำหนดเอง

เปลี่ยนลำดับของคำสั่งในกลุ่มกำหนดเอง

ตั้งค่า Ribbon ใหม่

ตั้งค่า Ribbon ใหม่เป็นค่าเริ่มต้น

ตั้งค่าใหม่เฉพาะแท็บที่เลือก

ส่งออก Ribbon แบบกำหนดเอง

นำเข้า Ribbon แบบกำหนดเอง

ดูวิดีโอที่แสดงวิธีการกำหนด Ribbon เอง

ดูชุดของวิดีโอที่จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการกำหนด Ribbon เองที่ วิดีโอ:การกำหนด Ribbon เอง

ด้านบนของหน้า

ดาวน์โหลด Ribbon แบบกำหนดเองฟรี

คุณสามารถ ดาวน์โหลด Ribbon แบบกำหนดเองฟรี สำหรับ Microsoft Office 2010 ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น Ribbon เหล่านี้มีแท็บแบบกำหนดเองใหม่ที่ชื่อ รายการโปรด แท็บ รายการโปรด ถูกสร้างจากคำติชมของลูกค้าเกี่ยวกับคำสั่งที่ใช้บ่อยที่สุดในโปรแกรม Microsoft Office คุณสามารถใช้ Ribbon แบบกำหนดเองเหล่านี้ตามที่เป็นอยู่หรือใช้เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อปรับ Ribbon ให้เป็นส่วนตัวในแบบที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เข้าสู่หน้าต่างกำหนด Ribbon เอง

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก กำหนด Ribbon เอง

เคล็ดลับ:  คุณยังสามารถเข้าสู่หน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ด้วยการคลิกขวาที่แท็บใดก็ได้บน Ribbon แล้วคลิก กำหนด Ribbon เอง

ด้านบนของหน้า

ทำงานกับแท็บ

เพิ่มแท็บแบบกำหนดเอง

เมื่อคุณคลิก สร้างแท็บ คุณจะเพิ่มแท็บแบบกำหนดเองและกลุ่มกำหนดเอง คุณสามารถเพิ่มได้เฉพาะคำสั่งลงในกลุ่มกำหนดเอง

 1. ในหน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ภายใต้รายการ กำหนด Ribbon เอง ให้คลิก สร้างแท็บ

หมายเหตุ:  เมื่อต้องการเข้าสู่หน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้ดูที่ส่วน "การเข้าสู่หน้าต่างกำหนด Ribbon เอง"

 1. เมื่อต้องการดูและบันทึกการกำหนดเองของคุณ ให้คลิก ตกลง

เมื่อต้องการเพิ่มคำสั่งไปยังกลุ่ม ให้ดูที่ส่วน การเพิ่มคำสั่งไปยังกลุ่ม

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนชื่อแท็บเริ่มต้นหรือแท็บแบบกำหนดเอง

 1. ในหน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ภายใต้รายการ กำหนด Ribbon เอง ให้คลิกแท็บที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

หมายเหตุ:  เมื่อต้องการเข้าสู่หน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้ดูที่ส่วน "การเข้าสู่หน้าต่างกำหนด Ribbon เอง"

 1. คลิก เปลี่ยนชื่อ แล้วพิมพ์ชื่อใหม่

 2. เมื่อต้องการดูและบันทึกการกำหนดเองของคุณ ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ซ่อนแท็บเริ่มต้นหรือแท็บแบบกำหนดเอง

คุณสามารถซ่อนทั้งแท็บแบบกำหนดเองและแท็บเริ่มต้นได้ แต่คุณสามารถเอาออกได้เฉพาะแท็บแบบกำหนดเองเท่านั้น

หมายเหตุ: ในรายการ กำหนด Ribbon เอง แท็บและกลุ่มแบบกำหนดเองจะมี (กำหนดเอง) อยู่ท้ายชื่อ แต่จะไม่มีคำว่า (กำหนดเอง) ปรากฏอยู่ใน Ribbon

 1. ในหน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ภายใต้รายการ กำหนด Ribbon เอง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายถัดจากแท็บแบบกำหนดเองที่คุณต้องการซ่อน

  หมายเหตุ:  เมื่อต้องการเข้าสู่หน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้ดูที่ส่วน "การเข้าสู่หน้าต่างกำหนด Ribbon เอง"

 2. เมื่อต้องการดูและบันทึกการกำหนดเองของคุณ ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนลำดับของแท็บเริ่มต้นหรือแท็บแบบกำหนดเอง

 1. ในหน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ภายใต้รายการ กำหนด Ribbon เอง ให้คลิกแท็บที่คุณต้องการย้าย

  หมายเหตุ:  เมื่อต้องการเข้าสู่หน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้ดูที่ส่วน "การเข้าสู่หน้าต่างกำหนด Ribbon เอง"

 2. คลิกลูกศร ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง จนกว่าคุณจะได้ลำดับที่ต้องการ

 3. เมื่อต้องการดูและบันทึกการกำหนดเองของคุณ ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เอาแท็บแบบกำหนดเองออก

คุณสามารถซ่อนทั้งแท็บแบบกำหนดเองและแท็บเริ่มต้นได้ แต่คุณสามารถเอาออกได้เฉพาะแท็บแบบกำหนดเองเท่านั้น

หมายเหตุ: ในรายการ กำหนด Ribbon เอง แท็บและกลุ่มแบบกำหนดเองจะมี (กำหนดเอง) อยู่ท้ายชื่อ แต่จะไม่มีคำว่า (กำหนดเอง) ปรากฏอยู่ใน Ribbon

 1. ในหน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ภายใต้รายการ กำหนด Ribbon เอง ให้คลิกแท็บที่คุณต้องการเอาออก

  หมายเหตุ:  เมื่อต้องการเข้าสู่หน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้ดูที่ส่วน "การเข้าสู่หน้าต่างกำหนด Ribbon เอง"

 2. คลิก เอาออก

 3. เมื่อต้องการดูและบันทึกการกำหนดเองของคุณ ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ทำงานกับกลุ่ม

เพิ่มกลุ่มกำหนดเองในแท็บ

คุณสามารถเพิ่มกลุ่มกำหนดเองในแท็บแบบกำหนดเองหรือแท็บเริ่มต้นได้

 1. ในหน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ภายใต้รายการ กำหนด Ribbon เอง ให้คลิกแท็บที่คุณต้องการเพิ่มกลุ่ม

  หมายเหตุ:  เมื่อต้องการเข้าสู่หน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้ดูที่ส่วน "การเข้าสู่หน้าต่างกำหนด Ribbon เอง"

 2. คลิก สร้างกลุ่ม

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อกลุ่ม กลุ่มใหม่ (กำหนดเอง) ให้คลิกขวาที่กลุ่ม คลิก เปลี่ยนชื่อ แล้วพิมพ์ชื่อใหม่

  หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มไอคอนเพื่อแสดงกลุ่มกำหนดเองด้วยการคลิกกลุ่มกำหนดเอง แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่าไอคอนนั้นใช้เพื่ออะไร ให้ดูที่ ทำไมฉันจึงมองเห็นลูกบอลสีเขียวบน Ribbon

 4. เมื่อต้องการซ่อนป้ายชื่อสำหรับคำสั่งที่คุณเพิ่มไปยังกลุ่มกำหนดเองนี้ ให้คลิกขวาที่กลุ่ม แล้วคลิก ซ่อนป้ายชื่อคำสั่ง

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการดูป้ายชื่อสำหรับคำสั่งในกลุ่มกำหนดเองหลังจากที่คุณได้ซ่อนไว้ ให้คลิกขวาที่กลุ่ม แล้วคลิก ซ่อนป้ายชื่อคำสั่ง

 5. เมื่อต้องการดูและบันทึกการกำหนดเองของคุณ ให้คลิก ตกลง

เมื่อต้องการเพิ่มคำสั่งไปยังกลุ่ม ให้ดูที่ส่วน การเพิ่มคำสั่งไปยังกลุ่ม

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนชื่อกลุ่มเริ่มต้นหรือกลุ่มกำหนดเอง

 1. ในหน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ภายใต้รายการ กำหนด Ribbon เอง ให้คลิกแท็บหรือกลุ่มที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

  หมายเหตุ:  เมื่อต้องการเข้าสู่หน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้ดูที่ส่วน "การเข้าสู่หน้าต่างกำหนด Ribbon เอง"

 2. คลิก เปลี่ยนชื่อ แล้วพิมพ์ชื่อใหม่

  หมายเหตุ:  ในขณะที่คุณกำลังเปลี่ยนชื่อกลุ่มกำหนดเอง คุณยังสามารถคลิกไอคอนหนึ่งเพื่อให้เป็นตัวแทนกลุ่มนั้นเมื่อ Ribbon ถูกปรับขนาด

 3. เมื่อต้องการดูและบันทึกการกำหนดเองของคุณ ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนลำดับของกลุ่มเริ่มต้นและกลุ่มกำหนดเอง

 1. ในหน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ภายใต้รายการ กำหนด Ribbon เอง ให้คลิกกลุ่มที่คุณต้องการย้าย

  หมายเหตุ:  เมื่อต้องการเข้าสู่หน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้ดูที่ส่วน "การเข้าสู่หน้าต่างกำหนด Ribbon เอง"

 2. คลิกลูกศร ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง จนกว่าคุณจะได้ลำดับที่ต้องการ

 3. เมื่อต้องการดูและบันทึกการกำหนดเองของคุณ ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เอากลุ่มเริ่มต้นหรือกลุ่มกำหนดเองออก

 1. ในหน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ภายใต้รายการ กำหนด Ribbon เอง ให้คลิกกลุ่มที่คุณต้องการเอาออก

  หมายเหตุ:  เมื่อต้องการเข้าสู่หน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้ดูที่ส่วน "การเข้าสู่หน้าต่างกำหนด Ribbon เอง"

 2. คลิก เอาออก

 3. เมื่อต้องการดูและบันทึกการกำหนดเองของคุณ ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

แทนที่กลุ่มเริ่มต้นด้วยกลุ่มกำหนดเอง

คุณไม่สามารถเอาคำสั่งออกจากกลุ่มเริ่มต้น ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอยู่แล้วภายใน Microsoft Office ได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างกลุ่มกำหนดเองที่มีเฉพาะคำสั่งที่คุณต้องการแทนที่กลุ่มเริ่มต้นเท่านั้นได้

 1. ในหน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ภายใต้รายการ กำหนด Ribbon เอง ให้คลิกแท็บเริ่มต้นที่คุณต้องการเพิ่มกลุ่มกำหนดเอง

  หมายเหตุ:  เมื่อต้องการเข้าสู่หน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้ดูที่ส่วน "การเข้าสู่หน้าต่างกำหนด Ribbon เอง"

 2. คลิก สร้างกลุ่ม

 3. คลิกขวาที่กลุ่มใหม่ แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ

 4. พิมพ์ชื่อสำหรับกลุ่มใหม่แล้วเลือกไอคอนเพื่อเป็นตัวแทนกลุ่มใหม่นั้นเมื่อ Ribbon ถูกปรับขนาด

 5. ในรายการ เลือกคำสั่งจาก ให้คลิก แท็บหลัก

 6. คลิกเครื่องหมายบวก (+) ถัดจากแท็บเริ่มต้นที่มีกลุ่มที่คุณต้องการกำหนดเอง

 7. คลิกเครื่องหมายบวก (+) ถัดจากกลุ่มเริ่มต้นที่คุณต้องการกำหนดเอง

 8. คลิกคำสั่งที่คุณต้องการเพิ่มลงในกลุ่มกำหนดเอง จากนั้นคลิก เพิ่ม

หมายเหตุ:  คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มคำสั่งทั้งหมด แต่คุณสามารถเพิ่มเฉพาะคำสั่งที่คุณต้องการได้

 1. คลิกขวาที่กลุ่มเริ่มต้น แล้วคลิก เอาออก

หมายเหตุ:  คุณสามารถเอากลุ่มเริ่มต้นกลับมาด้วยการตั้งค่า Ribbon ใหม่แต่ถ้าคุณต้องการใช้การกำหนด Ribbon เองของคุณอีก คุณควรส่งออกการกำหนดเองเหล่านั้นก่อน

ด้านบนของหน้า

ทำงานกับคำสั่ง

คุณสามารถเพิ่มคำสั่งไปยังกลุ่มกำหนดเองที่อยู่ภายใต้แท็บแบบกำหนดเองหรือแท็บเริ่มต้นเท่านั้น คุณไม่สามารถเพิ่มคำสั่งไปยังกลุ่มเริ่มต้นได้ เฉพาะคำสั่งที่เพิ่มลงในกลุ่มกำหนดเองเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ เมื่อต้องการดูวิธีปรับปรุงกลุ่มเริ่มต้น ให้ดูที่ส่วน "การแทนที่กลุ่มเริ่มต้นด้วยกลุ่มกำหนดเอง"

เพิ่มคำสั่งในกลุ่มกำหนดเอง

หมายเหตุ: ในรายการ กำหนด Ribbon เอง แท็บและกลุ่มแบบกำหนดเองจะมี (กำหนดเอง) อยู่ท้ายชื่อ แต่จะไม่มีคำว่า (กำหนดเอง) ปรากฏอยู่ใน Ribbon

 1. ในหน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ภายใต้รายการ กำหนด Ribbon เอง ให้คลิกกลุ่มกำหนดเองที่คุณต้องการเพิ่มคำสั่ง

  หมายเหตุ:  เมื่อต้องการเข้าสู่หน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้ดูที่ส่วน "การเข้าสู่หน้าต่างกำหนด Ribbon เอง"

 2. ในรายการ เลือกคำสั่งจาก ให้คลิกรายการที่คุณต้องการเพิ่มคำสั่ง ตัวอย่างเช่น คำสั่งที่เป็นที่นิยม หรือ คำสั่งทั้งหมด

  เลือกคำสั่งจากรายการ

 3. คลิกคำสั่งในรายการที่คุณเลือก

 4. คลิก เพิ่ม

 5. เมื่อต้องการดูและบันทึกการกำหนดเองของคุณ ให้คลิก ตกลง

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนชื่อคำสั่งและเพิ่มไอคอนเพื่อแสดงคำสั่งได้ด้วยการคลิกที่คำสั่ง จากนั้นคลิก เปลี่ยนชื่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่าไอคอนนั้นใช้เพื่ออะไร ให้ดูที่ ทำไมฉันจึงมองเห็นลูกบอลสีเขียวบน Ribbon

ด้านบนของหน้า

เอาคำสั่งออกจากกลุ่มกำหนดเอง

คุณสามารถเอาคำสั่งออกจากกลุ่มกำหนดเองเท่านั้น

 1. ในหน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ภายใต้รายการ กำหนด Ribbon เอง ให้คลิกคำสั่งที่คุณต้องการเอาออก

  หมายเหตุ:  เมื่อต้องการเข้าสู่หน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้ดูที่ส่วน "การเข้าสู่หน้าต่างกำหนด Ribbon เอง"

 2. คลิก เอาออก

 3. เมื่อต้องการดูและบันทึกการกำหนดเองของคุณ ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนชื่อคำสั่งที่คุณเพิ่มไว้ในกลุ่มกำหนดเอง

 1. ในหน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ภายใต้รายการ กำหนด Ribbon เอง ให้คลิกคำสั่งที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

  หมายเหตุ:  เมื่อต้องการเข้าสู่หน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้ดูที่ส่วน "การเข้าสู่หน้าต่างกำหนด Ribbon เอง"

 2. คลิก เปลี่ยนชื่อ แล้วพิมพ์ชื่อใหม่

  หมายเหตุ: ในขณะที่คุณกำลังเปลี่ยนชื่อคำสั่งที่คุณเพิ่มไปยังกลุ่มกำหนดเอง คุณยังสามารถคลิกไอคอนเพื่อแสดงคำสั่งนั้นได้

 3. เมื่อต้องการดูและบันทึกการกำหนดเองของคุณ ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนลำดับของคำสั่งในกลุ่มกำหนดเอง

 1. ในหน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ภายใต้รายการ กำหนด Ribbon เอง ให้คลิกคำสั่งที่คุณต้องการย้าย

  หมายเหตุ:  เมื่อต้องการเข้าสู่หน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้ดูที่ส่วน "การเข้าสู่หน้าต่างกำหนด Ribbon เอง"

 2. คลิกลูกศร ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง จนกว่าคุณจะได้ลำดับที่ต้องการ

 3. เมื่อต้องการดูและบันทึกการกำหนดเองของคุณ ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่า Ribbon ใหม่

คุณสามารถเลือกที่จะตั้งค่าใหม่ให้กับแท็บทั้งหมดบน Ribbon หรือเฉพาะแท็บที่เลือก ให้กลับไปที่สถานะดั้งเดิมได้ เมื่อคุณตั้งค่าแท็บทั้งหมดบน Ribbon ใหม่ คุณก็จะตั้งค่าแถบเครื่องมือด่วนใหม่ให้แสดงเฉพาะคำสั่งเริ่มต้นเท่านั้นด้วย

ตั้งค่า Ribbon ใหม่เป็นค่าเริ่มต้น

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณคลิก ตั้งค่าการกำหนดเองทั้งหมดใหม่ คุณจะตั้งค่าทั้ง Ribbon และแถบเครื่องมือด่วนใหม่ให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้น

 1. ในหน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้คลิก ตั้งค่าใหม่

  หมายเหตุ:  เมื่อต้องการเข้าสู่หน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้ดูที่ส่วน "การเข้าสู่หน้าต่างกำหนด Ribbon เอง"

 2. คลิก ตั้งค่าการกำหนดเองทั้งหมดใหม่

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าใหม่เฉพาะแท็บที่เลือก

คุณสามารถตั้งค่าใหม่ได้เฉพาะกับแท็บเริ่มต้นให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้น

 1. ในหน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้เลือกแท็บเริ่มต้นที่คุณต้องการตั้งค่าใหม่ให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้น

  หมายเหตุ:  เมื่อต้องการเข้าสู่หน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้ดูที่ส่วน "การเข้าสู่หน้าต่างกำหนด Ribbon เอง"

 2. คลิก ตั้งค่าใหม่ จากนั้นคลิก ตั้งค่าใหม่เฉพาะแท็บ Ribbon ที่เลือก

ด้านบนของหน้า

ส่งออก Ribbon แบบกำหนดเอง

คุณสามารถส่งออกการกำหนดเองของ Ribbon และแถบเครื่องมือด่วนของคุณไปยังแฟ้มที่ผู้ร่วมงานของคุณสามารถนำเข้าและใช้งานได้ หรือไปยังแฟ้มบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นก็ได้เช่นกัน

 1. ในหน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้คลิก นำเข้า/ส่งออก

  หมายเหตุ:  เมื่อต้องการเข้าสู่หน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้ดูที่ส่วน "การเข้าสู่หน้าต่างกำหนด Ribbon เอง"

 2. คลิก ส่งออกการกำหนดเองทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

นำเข้า Ribbon แบบกำหนดเอง

คุณสามารถนำเข้าแฟ้มการกำหนดเองเพื่อแทนที่เค้าโครงของ Ribbon และแถบเครื่องมือด่วนในปัจจุบันได้ การที่คุณสามารถในการนำเข้าการกำหนดเอง ทำให้คุณสามารถรักษาลักษณะที่ปรากฏของโปรแกรม Microsoft Office ของคุณให้เหมือนกับของเพื่อนร่วมงานของคุณ หรือให้เหมือนกันในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่คุณใช้งานได้

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณนำเข้าแฟ้มการกำหนด Ribbon เอง การกำหนด Ribbon และแถบเครื่องมือด่วนเองที่คุณทำไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะหายไป ถ้าคุณคิดว่าคุณอาจต้องการกลับมาใช้การกำหนดเองที่คุณกำลังใช้อยู่ในปัจจุบันนี้อีก คุณควรส่งออกการกำหนดเองชุดนี้ไว้ก่อนที่จะนำเข้าการกำหนดเองชุดใหม่

 1. ในหน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้คลิก นำเข้า/ส่งออก

  หมายเหตุ:  เมื่อต้องการเข้าสู่หน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้ดูที่ส่วน "การเข้าสู่หน้าต่างกำหนด Ribbon เอง"

 2. คลิก นำเข้าแฟ้มการกำหนดเอง

ด้านบนของหน้า



ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!