การกำหนดแป้นพิมพ์ลัดเอง

คุณสามารถกำหนดแป้นพิมพ์ลัดเองได้ด้วยการกำหนดแป้นพิมพ์ลัด (หรือแป้นลัด) ให้กับคำสั่ง แมโคร แบบอักษร ลักษณะ หรือสัญลักษณ์ที่ใช้บ่อย อีกทั้งคุณยังสามารถเอาแป้นพิมพ์ลัดออกได้เช่นกัน

การกำหนดค่าหรือเอาแป้นพิมพ์ลัดออกโดยใช้แป้นพิมพ์

 1. ถ้าจำเป็น ให้กด ALT+F, T เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Word และกดลูกศรลงเพื่อเลือก กำหนด Ribbon เอง

 2. กดแป้น TAB ซ้ำจนกว่า กำหนดเอง จะถูกเลือก แล้วกด ENTER

 3. ในกล่อง ประเภท ให้กดลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเลือกประเภทที่มีคำสั่งหรือรายการอื่นที่คุณต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้หรือเอาแป้นพิมพ์ลัดออก

 4. กดแป้น TAB เพื่อย้ายไปยังกล่อง คำสั่ง

 5. กดลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเลือกชื่อของคำสั่งหรือรายการอื่นที่คุณต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้หรือเอาแป้นพิมพ์ลัดออก

  แป้นพิมพ์ลัดใดๆ ที่ได้รับการกำหนดค่าให้คำสั่งหรือรายการนั้นจะปรากฏขึ้นในกล่อง แป้นปัจจุบัน

 6. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  กำหนดแป้นพิมพ์ลัด

  เริ่มใช้แป้นพิมพ์ลัดด้วยแป้น CTRL หรือแป้นฟังก์ชันตัวใดตัวหนึ่ง

  1. กดแป้น TAB ซ้ำจนกว่าเคอร์เซอร์อยู่ในกล่อง กดแป้นพิมพ์ลัดใหม่

  2. กดแป้นพิมพ์ผสมที่คุณต้องการกำหนด ตัวอย่างเช่น กดแป้น CTRL กับแป้นที่คุณต้องการใช้

  3. ดูที่ ปัจจุบันกำหนดให้กับ เพื่อดูว่าแป้นพิมพ์ผสมมีการกำหนดให้กับคำสั่งหรือรายการอื่นแล้วหรือไม่ ถ้ามีการกำหนดไว้แล้วให้เลือกแป้นพิมพ์ผสมอื่น

      การกำหนดแป้นพิมพ์ผสมใหม่หมายความว่า คุณไม่สามารถใช้แป้นผสมนั้นเพื่อจุดประสงค์เดิมได้อีกต่อไป ตัวอย่างเช่น การกด CTRL+B เป็นการเปลี่ยนข้อความที่เลือกให้เป็นตัวหนา ถ้าคุณกำหนดให้ CTRL+B เป็นคำสั่งใหม่หรือรายการอื่น คุณจะไม่สามารถทำข้อความให้เป็นตัวหนาได้ด้วยการกดแป้น CTRL+B นอกเสียจากว่าคุณจะคืนค่าการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้มีการตั้งค่าเช่นเดิมโดยการคลิก ตั้งค่าใหม่ทั้งหมด

  4. กดแป้น TAB ซ้ำจนกว่ากล่อง บันทึกการเปลี่ยนแปลงลงใน จะถูกเลือก

  5. กดลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเน้นชื่อเอกสารหรือแม่แบบปัจจุบันที่คุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงแป้นพิมพ์ลัด จากนั้นกด ENTER

  6. กดแป้น TAB ซ้ำจนกว่า กำหนด จะถูกเลือก แล้วกด ENTER

  หมายเหตุ    ถ้าคุณใช้แป้นพิมพ์แบบสั่งโปรแกรมได้ แป้นพิมพ์ผสม CTRL+ALT+F8 อาจสงวนไว้สำหรับการเริ่มต้นการโปรแกรมด้วยแป้นพิมพ์

  เอาแป้นพิมพ์ลัดออก

  1. กดแป้น TAB ซ้ำจนกว่ากล่อง บันทึกการเปลี่ยนแปลงลงใน จะถูกเลือก

  2. กดลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเน้นชื่อเอกสารหรือแม่แบบปัจจุบันที่คุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงแป้นพิมพ์ลัด จากนั้นกด ENTER

  3. กดแป้น SHIFT+TAB ซ้ำจนกระทั่งเคอร์เซอร์อยู่ในกล่อง แป้นปัจจุบัน

  4. กดลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเลือกแป้นพิมพ์ลัดที่คุณต้องการเอาออก

  5. กดแป้น TAB ซ้ำจนกว่า เอาออก จะถูกเลือก แล้วกด ENTER

กำหนดค่าหรือเอาแป้นพิมพ์ลัดออกโดยใช้เมาส์

 1. ถ้าจำเป็น ให้คลิกแท็บ แฟ้ม และคลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ กำหนด Ribbon เอง

 2. ในบานหน้าต่าง กำหนด Ribbon และแป้นพิมพ์ลัดเอง ให้คลิก กำหนดเอง

 3. ในกล่อง บันทึกการเปลี่ยนแปลงลงใน ให้คลิกชื่อเอกสารหรือแม่แบบปัจจุบันที่คุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงแป้นพิมพ์ลัด

 4. ในกล่อง ประเภท ให้คลิกประเภทที่มีคำสั่งหรือรายการอื่นที่คุณต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้ หรือเอาแป้นพิมพ์ลัดออก

 5. ในกล่อง คำสั่ง ให้คลิกชื่อของคำสั่งหรือรายการอื่นที่คุณต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้ หรือเอาแป้นพิมพ์ลัดออก

  แป้นพิมพ์ลัดใดๆ ที่ได้รับการกำหนดค่าให้คำสั่งหรือรายการนั้นก็จะปรากฏขึ้นในกล่อง แป้นปัจจุบัน

 6. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  กำหนดแป้นพิมพ์ลัด

  เริ่มใช้แป้นพิมพ์ลัดด้วยแป้น CTRL หรือแป้นฟังก์ชันตัวใดตัวหนึ่ง

  1. ในกล่อง กดแป้นพิมพ์ลัดใหม่ ให้กดแป้นพิมพ์ผสมที่คุณต้องการกำหนด ตัวอย่างเช่น กดแป้น CTRL กับแป้นที่คุณต้องการใช้

  2. ดูที่ ปัจจุบันกำหนดให้กับ เพื่อดูว่าแป้นพิมพ์ผสมมีการกำหนดให้กับคำสั่งหรือรายการอื่นแล้วหรือไม่ ถ้ามีการกำหนดไว้แล้วให้เลือกแป้นพิมพ์ผสมอื่น

      การกำหนดแป้นพิมพ์ผสมใหม่หมายความว่า คุณไม่สามารถใช้แป้นผสมนั้นเพื่อจุดประสงค์เดิมได้อีกต่อไป ตัวอย่างเช่น การกด CTRL+B เป็นการเปลี่ยนข้อความที่เลือกให้เป็นตัวหนา ถ้าคุณกำหนดให้ CTRL+B เป็นคำสั่งใหม่หรือรายการอื่น คุณจะไม่สามารถทำข้อความให้เป็นตัวหนาได้ด้วยการกดแป้น CTRL+B นอกเสียจากว่าคุณจะคืนค่าการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้มีการตั้งค่าเช่นเดิมโดยการคลิก ตั้งค่าใหม่ทั้งหมด

  3. คลิก กำหนด

   หมายเหตุ    ถ้าคุณใช้แป้นพิมพ์แบบสั่งโปรแกรมได้ แป้นพิมพ์ผสม CTRL+ALT+F8 อาจสงวนไว้สำหรับการเริ่มต้นการโปรแกรมด้วยแป้นพิมพ์

  เอาแป้นพิมพ์ลัดออก

  1. ในกล่อง แป้นปัจจุบัน ให้คลิกแป้นพิมพ์ลัดที่คุณต้องการเอาออก

  2. คลิก เอาออก

นำไปใช้กับ: Word 2010, Word 2013ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา