การกำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง

แถบเครื่องมือด่วนเป็นแถบเครื่องมือที่สามารถกำหนดเองได้ซึ่งมีชุดคำสั่งที่เป็นอิสระจากแท็บซึ่งกำลังแสดงอยู่ คุณสามารถเพิ่มปุ่มซึ่งแทนคำสั่งต่างๆ ลงในแถบเครื่องมือด่วนได้ และคุณสามารถย้ายแถบเครื่องมือด่วนจากตำแหน่งที่ตั้งอันใดอันหนึ่งจากสองตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นไปได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

การย้ายแถบเครื่องมือด่วน

เพิ่มคำสั่งในแถบเครื่องมือด่วนโดยใช้กล่องโต้ตอบ คำสั่งชื่อโปรแกรม

การเพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วนโดยตรงจาก Ribbon

การย้ายแถบเครื่องมือด่วน

แถบเครื่องมือด่วนสามารถอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในสองตำแหน่งต่อไปนี้ได้

 • มุมบนซ้ายถัดจาก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม (ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น)
  แถบเครื่องมือด่วนในมุมบนซ้าย

 • ใต้ Ribbon

  แถบเครื่องมือด่วนด้านล่าง Ribbon

ถ้าคุณไม่ต้องการให้แถบเครื่องมือด่วนแสดงในตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน คุณสามารถย้ายแถบเครื่องมือด่วนไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น ถ้าคุณพบว่าตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นถัดจาก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม นั้นอยู่ห่างจากพื้นที่ทำงานของคุณจนทำงานไม่สะดวก คุณอาจต้องการย้ายแถบเครื่องมือด่วนให้ใกล้พื้นที่ทำงานของคุณมากขึ้น ตำแหน่งที่ตั้งใต้ Ribbon จะล้ำเข้าไปในพื้นที่ทำงาน ดังนั้น ถ้าคุณต้องการขยายพื้นที่ทำงานให้ใหญ่สุด คุณอาจต้องการเก็บแถบเครื่องมือด่วนไว้ในตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น

 1. คลิก กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง รูปปุ่ม

 2. ในรายการนั้น ให้คลิก แสดงใต้ Ribbon

ด้านบนของหน้า

เพิ่มคำสั่งในแถบเครื่องมือด่วนโดยใช้กล่องโต้ตอบ คำสั่งชื่อโปรแกรม

คุณสามารถเพิ่มคำสั่งไว้ในแถบเครื่องมือด่วนจากรายการของคำสั่งในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกชื่อโปรแกรม โดยที่ ชื่อโปรแกรม นั้นเป็นชื่อของโปรแกรมที่คุณใช้อยู่ ตัวอย่างเช่น ตัวเลือกของ Word

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • การใช้ ปุ่ม Microsoft Office

   1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ ชื่อโปรแกรม ซึ่ง ชื่อโปรแกรม คือชื่อของโปรแกรมที่คุณใช้อยู่ ตัวอย่างเช่นตัวเลือกของ Word

   2. คลิก กำหนดเอง

  • ใช้แถบเครื่องมือด่วน

   1. คลิก กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง รูปปุ่ม

   2. ในรายการนี้ ให้คลิก คำสั่งเพิ่มเติม

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกชื่อโปรแกรม ในรายการ เลือกคำสั่งจาก ให้คลิกประเภทคำสั่งที่คุณต้องการ

 3. ในรายการคำสั่งในประเภทที่เลือก ให้คลิกคำสั่งที่คุณต้องการเพิ่มลงในแถบเครื่องมือการเข้าถึงด่วน แล้วคลิก เพิ่ม

 4. หลังจากคุณเพิ่มคำสั่งอื่นใดที่คุณต้องการเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วนโดยตรงจาก Ribbon

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วนได้โดยตรงจากคำสั่งที่แสดงอยู่บน Ribbon ได้เช่นกัน

 1. บน Ribbon ให้คลิกแท็บหรือกลุ่มที่เหมาะสมเพื่อแสดงคำสั่งที่คุณต้องการเพิ่มลงในแถบเครื่องมือการเข้าถึงด่วน

 2. คลิกขวาที่คำสั่ง แล้วคลิก เพิ่มลงในแถบเครื่องมือการเข้าถึงด่วน บนเมนูทางลัด

หมายเหตุ: เฉพาะคำสั่งเท่านั้นที่สามารถเพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วนได้ เนื้อหาของรายการส่วนใหญ่ เช่น การเยื้องและค่าระยะห่าง และลักษณะเฉพาะ (ซึ่งปรากฏอยู่ใน Ribbon เช่นกัน) ไม่สามารถเพิ่มลงบนแถบเครื่องมือด่วนได้

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×