การกำหนดวิธีเริ่ม Excel เอง

ก่อนที่คุณจะเริ่ม Microsoft Office Excel คุณสามารถทำให้แน่ใจได้ว่าเวิร์กบุ๊กบางสมุดงาน หรือแม่แบบสมุดงาน หรือเทมเพลตแผ่นงานที่มีการตั้งค่าแบบกำหนดเอง จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่ม Excel ถ้าคุณไม่ต้องการให้เปิดสมุดงานใดอีกต่อไป คุณสามารถหยุดไม่ให้เปิดสมุดงานนั้นได้เมื่อคุณเริ่ม Excel

ถ้าสมุดงานที่เปิดขึ้นเมื่อคุณเริ่ม Excel มีแมโครอัตโนมัติ เช่น Auto_Open แมโครเหล่านั้นจะทำงานเมื่อสมุดงานเปิดขึ้น ถ้าต้องการ คุณสามารถป้องกันไม่ให้แมโครเหล่านั้นทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่ม Excel ได้

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถกำหนดวิธีเริ่ม Excel ได้เอง โดยการเพิ่มสวิตช์และพารามิเตอร์บรรทัดคำสั่งลงในคำสั่งเริ่มโปรแกรม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ สวิตช์บรรทัดคำสั่งของ Excel

ในบทความนี้

การเปิดสมุดงานบางสมุดงานโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเริ่ม Excel

การหยุดไม่ให้สมุดงานบางสมุดงานเปิดขึ้นเมื่อคุณเริ่ม Excel

การเปิดแม่แบบสมุดงานหรือแม่แบบแผ่นงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่ม Excel

การป้องกันไม่ให้แมโครอัตโนมัติทำงานเมื่อคุณเริ่ม Excel

การเปิดสมุดงานบางสมุดงานโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเริ่ม Excel

เมื่อต้องการเปิดสมุดงานบางสมุดงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่ม Excel คุณสามารถวางสมุดงานนั้นไว้ในโฟลเดอร์ XLStart หรือคุณสามารถใช้โฟลเดอร์เริ่มต้นสำรองนอกเหนือจากโฟลเดอร์ XLStart ได้

วางสมุดงานไว้ในโฟลเดอร์ XLStart

สมุดงาน แม่แบบ หรือโฟลเดอร์เริ่มต้นสำรองแฟ้มพื้นที่ทำงานใดๆ ที่คุณวางไว้ในโฟลเดอร์ XLStart จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่ม Excel โฟลเดอร์ XLStart นี้จะถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณติดตั้ง Excel และโดยทั่วไปจะอยู่ที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งต่อไปนี้

 • ใน Windows Vista เส้นทางไปยังโฟลเดอร์ XLStart โดยปกติจะเป็น

  C:\Users\ชื่อผู้ใช้\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart

 • ใน Microsoft Windows XP เส้นทางไปยังโฟลเดอร์ XLStart โดยปกติจะเป็น

  C:\Documents and Settings\ชื่อผู้ใช้\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart

  เคล็ดลับ: คุณสามารถระบุเส้นทางที่แน่นอนไปยังโฟลเดอร์ XLStart ได้ในศูนย์ความเชื่อถือ

  วิธีระบุตำแหน่งโฟลเดอร์ XLStart

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Excel

  2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ จากนั้นภายใต้ ศูนย์ความเชื่อถือของ Microsoft Office Excel ให้คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ

  3. คลิก ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ แล้วตรวจสอบเส้นทางไปยังโฟลเดอร์ XLStart ในรายการของตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

ใช้โฟลเดอร์เริ่มต้นสำรอง

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิก ตัวเลือกของ Excel จากนั้นคลิกประเภท ขั้นสูง

 2. ภายใต้ ทั่วไป ในช่อง เมื่อเริ่มต้นการทำงาน ให้เปิดแฟ้มทั้งหมดใน ให้พิมพ์เส้นทางแบบเต็มไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการใช้เป็นโฟลเดอร์เริ่มต้นสำรอง

  เนื่องจาก Excel จะพยายามเปิดทุกแฟ้มในโฟลเดอร์เริ่มต้นสำรอง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณระบุโฟลเดอร์ที่มีเฉพาะแฟ้มที่ Excel สามารถเปิดได้เท่านั้น

หมายเหตุ: ถ้ามีสมุดงานที่มีชื่อเดียวกันอยู่ในทั้งโฟลเดอร์ XLStart และในโฟลเดอร์เริ่มต้นสำรอง แฟ้มในโฟลเดอร์ XLStart จะเปิดขึ้น

ด้านบนของหน้า

การหยุดไม่ให้สมุดงานบางสมุดงานเปิดขึ้นเมื่อคุณเริ่ม Excel

ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของสมุดงานที่เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่ม Excel ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าสมุดงานนั้นจะไม่เปิดขึ้นเมื่อเริ่มโปรแกรมอีกต่อไป

 • ถ้าสมุดงานเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ XLStart ให้เอาสมุดงานออกจากโฟลเดอร์นั้น

  • ใน Windows Vista เส้นทางไปยังโฟลเดอร์ XLStart โดยปกติจะเป็น

   C:\Users\ชื่อผู้ใช้\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart

  • ใน Microsoft Windows XP เส้นทางไปยังโฟลเดอร์ XLStart โดยปกติจะเป็น

   C:\Documents and Settings\ชื่อผู้ใช้\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart

 • ถ้าสมุดงานเก็บอยู่ในโฟลเดอร์เริ่มต้นสำรอง ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิก ตัวเลือกของ Excel จากนั้นคลิกประเภท ขั้นสูง

  2. ภายใต้ ทั่วไป ให้ล้างเนื้อหาในช่อง เมื่อเริ่มต้นการทำงาน ให้เปิดแฟ้มทั้งหมดใน แล้วคลิก ตกลง

  3. ใน Windows Explorer ให้เอาไอคอนใดๆ ที่เริ่ม Excel และเปิดสมุดงานขึ้นโดยอัตโนมัติออกจากโฟลเดอร์เริ่มต้นสำรอง

   เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกขวาที่ไอคอนนั้น คลิก คุณสมบัติ แล้วเอาการอ้างอิงใดๆ ไปยังสมุดงานนั้นออกบนแท็บ ทางลัด

ด้านบนของหน้า

การเปิดแม่แบบสมุดงานหรือแม่แบบแผ่นงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่ม Excel

คุณสามารถบันทึกการตั้งค่าสมุดงานที่คุณใช้บ่อยไว้ในแม่แบบสมุดงานได้ จากนั้นเปิดแม่แบบสมุดงานนั้นโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเริ่ม Excel

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้แม่แบบสมุดงาน ให้สร้างสมุดงานที่มีหลายแผ่นงาน มีข้อความเริ่มต้น (เช่นหัวกระดาษ และป้ายชื่อคอลัมน์และแถว) สูตร แมโครสไตล์ และการจัดรูปแบบอื่นๆ ที่คุณต้องการใช้ในสมุดงานใหม่ที่ใช้แม่แบบสมุดงานนี้

  • เมื่อต้องการใช้แม่แบบแผ่นงาน ให้สร้างสมุดงานที่มีแผ่นงานเดียว บนแผ่นงานนั้น ให้รวมการจัดรูปแบบ ลักษณะ ข้อความ และข้อมูลอื่นๆ ที่คุณต้องการให้ปรากฏบนแผ่นงานใหม่ทั้งหมดที่จะใช้แม่แบบแผ่นงานนี้

   การตั้งค่าที่คุณสามารถบันทึกลงในแม่แบบสมุดงานหรือแม่แบบแผ่นงานได้

   • รูปแบบของเซลล์และแผ่นงาน

   • รูปแบบของหน้ากระดาษและการตั้งค่าพื้นที่การพิมพ์สำหรับแต่ละแผ่นงาน

   • ลักษณะของเซลล์

   • จำนวนและชนิดของแผ่นงานในสมุดงาน

   • พื้นที่ที่มีการป้องกันและพื้นที่ที่ซ่อนของสมุดงาน คุณสามารถซ่อนแผ่นงาน แถว และคอลัมน์ และป้องกันการเปลี่ยนแปลงกับเซลล์ของแผ่นงานได้

   • ข้อความที่คุณต้องการใช้ซ้ำ เช่น หัวกระดาษและป้ายชื่อแถวและคอลัมน์

   • ข้อมูล กราฟิก แผนภูมิ และข้อมูลอื่นๆ

   • การตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

   • แมโคร ไฮเปอร์ลิงก์ และตัวควบคุม ActiveX บนฟอร์ม

   • ตัวเลือกการคำนวณของสมุดงานและตัวเลือกมุมมองหน้าต่าง

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก บันทึกเป็น

 3. ในกล่อง บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก แม่แบบ

 4. ในกล่อง บันทึกใน ให้เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเก็บแม่แบบ

  • เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์เริ่มต้นสำรองแฟ้มพื้นที่ทำงานแม่แบบสมุดงานเริ่มต้น หรือโฟลเดอร์เริ่มต้นสำรองแฟ้มพื้นที่ทำงานแม่แบบสมุดงานเริ่มต้นแม่แบบแผ่นงานเริ่มต้น ให้เลือกโฟลเดอร์ XLStart หรือโฟลเดอร์เริ่มต้นสำรอง

   • ใน Windows Vista เส้นทางไปยังโฟลเดอร์ XLStart โดยปกติจะเป็น

    C:\Users\ชื่อผู้ใช้\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart

   • ใน Microsoft Windows XP เส้นทางไปยังโฟลเดอร์ XLStart โดยปกติจะเป็น

    C:\Documents and Settings\ชื่อผู้ใช้\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart

  • เมื่อต้องการสร้างแม่แบบสมุดงานหรือแม่แบบแผ่นงานแบบกำหนดเอง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกโฟลเดอร์ Templates ไว้

   • ใน Windows Vista โฟลเดอร์ Templates โดยปกติจะอยู่ที่

    C:\Users\<ชื่อผู้ใช้>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

   • ใน MIcrosoft Windows XP โฟลเดอร์ Templates โดยปกติจะอยู่ที่

    C:\Documents and Settings\<ชื่อผู้ใช้>\Application Data\Microsoft\Templates

 5. ในช่อง ชื่อแฟ้ม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการสร้างแม่แบบสมุดงานเริ่มต้น ให้พิมพ์ Book

  • เมื่อต้องการสร้างแม่แบบแผ่นงานเริ่มต้น ให้พิมพ์ Sheet

  • เมื่อต้องการสร้างแม่แบบสมุดงานหรือแม่แบบแผ่นงานแบบกำหนดเอง ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้

 6. คลิก บันทึก

 7. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ปิด

ด้านบนของหน้า

การป้องกันไม่ให้แมโครอัตโนมัติทำงานเมื่อคุณเริ่ม Excel

แมโครอัตโนมัติ (เช่น Auto_Open) ที่ถูกบันทึกในสมุดงานที่เปิดขึ้นเมื่อคุณเริ่ม Excel จะทำงานโดยอัตโนมัติทันทีที่สมุดงานเปิดขึ้น

 • เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้แมโครทำงานโดยอัตโนมัติ ให้กด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณเริ่ม Excel

เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแมโครอัตโนมัติ โปรดดูที่ การเรียกใช้แมโคร

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×