การกำหนดริบบิ้นเอง

Ribbon  แถบขวางที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าต่างโปรแกรมที่มีกลุ่มของคำสั่ง  เป็นคอมโพเนนต์ของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent ใหม่ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Office Fluent ซึ่งมีหน้าแรกเดี่ยวสำหรับคำสั่งใน Microsoft Office Access 2007 และเป็นการแทนที่แบบหลักสำหรับเมนูและแถบเครื่องมือใน Access รุ่นก่อนหน้า

เมื่อคุณเริ่มสร้างโปรแกรมประยุกต์ขั้นสูงเพิ่มเติมด้วย Office Access 2007 คุณอาจตัดสินใจว่าคุณต้องการจะกำหนด Office Fluent Ribbon เอง เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถซ่อนแท็บเริ่มต้นบางแท็บหรือทั้งหมดเพื่อให้ผู้ใช้ไม่สามารถใช้คำสั่งบางรายการได้ และคุณสามารถสร้างแท็บใหม่ที่กำหนดเองซึ่งมีเพียงคำสั่งที่คุณต้องการให้ใช้งานได้เท่านั้น

ในโปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ทั้งหมดที่ใช้ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Office Fluent ให้คุณใช้ Extensible Markup Language (XML) เพื่อกำหนดริบบิ้นเอง ดังนั้นความรู้พื้นฐานของ XML จึงมีประโยชน์ในการกำหนดริบบิ้นนี้ บทความนี้ไม่ได้ครอบคลุมแนวคิดของ XML แต่จะแสดงกระบวนงานการกำหนดริบบิ้นเองขั้นพื้นฐานและตัวอย่างของ XML บางรายการที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้

สำหรับข้อมูลขั้นสูงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XML และการกำหนดริบบิ้นเอง ให้ดูการเชื่อมโยงในส่วน ดูเพิ่มเติม ของบทความนี้

คุณต้องการทำสิ่งใด

ทำความเข้าใจกับเทคนิคการกำหนดริบบิ้นเอง

สร้างและนำริบบิ้นที่กำหนดเองไปใช้

คืนค่าริบบิ้นเริ่มต้น

ทำความเข้าใจกับตัวอย่างของ XML

ทำความเข้าใจกับเทคนิคการกำหนดริบบิ้นเอง

ใน Office Access 2007 คุณกำหนดริบบิ้นเองโดยสร้าง XML การกำหนดเอง และการเพิ่มโค้ดหรือการตั้งค่าคุณสมบัติของฐานข้อมูลที่สั่งให้ Access ใช้ XML นั้นเมื่อสร้างริบบิ้น คุณสามารถใช้ XML เพื่อซ่อนแท็บที่มีอยู่และเพื่อเพิ่มแท็บ กลุ่มคำสั่ง และคำสั่งใหม่ กระบวนงานในบทความนี้จะแสดงวิธีเพิ่มคำสั่งที่มีอยู่แล้วภายในให้กับ Access (เช่น ค้นหา เรียงลำดับ และบันทึก) และวิธีเพิ่มคำสั่งที่ใช้งานแมโครของ Access ที่คุณเขียนเอง

มีตำแหน่งจำนวนมากที่สามารถเก็บ XML ไว้ได้ แต่วิธีหนึ่งที่ง่ายที่สุดคือเก็บไว้ที่ตารางระบบในฐานข้อมูลปัจจุบัน กระบวนการนี้ประกอบด้วย การสร้างตารางระบบที่ชื่อว่า USysRibbons การเพิ่มริบบิ้น XML ของคุณไปยังตารางนี้ และการระบุว่าริบบิ้นที่กำหนดเองนี้จะแสดงฐานข้อมูลทั้งหมด หรือเฉพาะฟอร์มหรือรายงานที่ระบุไว้ คุณสามารถกำหนดริบบิ้นที่กำหนดเองได้หลายรายการ  คือริบบิ้นหนึ่งสำหรับทั้งโปรแกรมประยุกต์ และริบบิ้นอื่นๆ สำหรับแต่ละฟอร์มหรือรายงานในฐานข้อมูลนี้

ด้านบนของหน้า

สร้างและนำริบบิ้นที่กำหนดเองไปใช้

ส่วนต่อไปนี้จะแสดงกระบวนการทีละขั้นตอนในการสร้างและการนำริบบิ้นที่กำหนดเองไปใช้

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

แสดงตารางระบบในบานหน้าต่างนำทาง    ตามค่าเริ่มต้น ตารางระบบจะไม่ปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง ดังนั้นคุณจึงต้องแก้ไขการตั้งค่าใน กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง เสียก่อนเพื่อให้สามารถเห็นตาราง USysRibbons หลังจากที่คุณสร้างตารางนั้นแล้ว ให้ใช้กระบวนงานดังต่อไปนี้:

 1. เมื่อเปิดฐานข้อมูลใน Access ให้คลิกขวาที่แถบนำทางตรงด้านบนสุดของบานหน้าต่างนำทาง และคลิกที่ ตัวเลือกการนำทาง บนเมนูทางลัด

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง ภายใต้ ตัวเลือกการแสดง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงวัตถุของระบบ แล้วคลิกที่ ตกลง

  ตารางระบบของ Access จะปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง

เปิดใช้งานการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดของส่วนติดต่อผู้ใช้ Add-in    ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเป็นแหล่งที่มาที่มีค่าของข้อมูล เมื่อมีการสร้างและการแก้ปัญหา XML การกำหนดเองของริบบิ้น จึงเป็นความคิดที่ดีที่จะให้ Access แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด ให้ใช้กระบวนงานดังต่อไปนี้:

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกการเข้าใช้งาน

 2. คลิก ขั้นสูง

 3. ภายใต้ ทั่วไป ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงข้อผิดพลาดของส่วนติดต่อผู้ใช้ Add-in แล้วคลิกที่ ตกลง

สร้างตารางระบบ USysRibbons

ใช้กระบวนงานนี้เพื่อสร้างตารางระบบ USysRibbons จากนั้นคุณจะใช้ตารางนี้เพื่อเก็บ XML การกำหนดเองของริบบิ้น

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ออกแบบตาราง

 2. ให้เพิ่มเขตข้อมูลต่อไปนี้ไปยังตาราง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้พิมพ์ชื่อเขตข้อมูลถูกต้องตามที่ปรากฏอยู่

Field Name

Type

Field Size

ID

AutoNumber

Long Integer

RibbonName

Text

255

RibbonXml

Memo

 1. ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลไปยังตารางนี้ได้อีก เช่น เขตข้อมูล ความคิดเห็น เพื่ออธิบายฟังก์ชันของริบบิ้น XML

 2. เลือกเขตข้อมูล ID บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิกที่ คีย์หลัก

 3. บน แถบเครื่องมือด่วน คลิกที่ บันทึก หรือกด CTRL+S แล้วตั้งชื่อตารางใหม่เป็น USysRibbons

เพิ่มริบบิ้นการกำหนด XML เองไปยังตาราง USysRibbons

สำหรับจุดประสงค์ของตัวอย่างนี้ ให้สมมติว่าคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้ฐานข้อมูลใช้เครื่องมือในแท็บ สร้าง นอกจากนั้น คุณต้องการสร้างแท็บใหม่ที่ชื่อว่า แท็บที่กำหนดเอง พร้อมกับคำสั่ง วาง อยู่ในแท็บนั้น ตามที่ปรากฏในภาพประกอบต่อไปนี้

แท็บริบบิ้นที่กำหนดเอง

XML ในกระบวนงานดังต่อไปนี้จะสร้างการกำหนดค่านี้ขึ้น

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ตาราง USysRibbons แล้วคลิกที่ มุมมองแผ่นข้อมูล ในเมนูทางลัด

 2. เพิ่มข้อมูลต่อไปนี้ไปยังตาราง คุณสามารถคัดลอกตัวอย่าง XML จากบทความนี้และวางลงในตารางได้โดยตรง

ID

RibbonName

RibbonXML

(AutoNumber)

My Tab

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>
 1. XML นี้จะสั่ง Access ก่อนว่าไม่ให้ "เริ่มตั้งแต่ต้น"  กล่าวคือ XML จะระบุว่า Access ควรจะแสดงแท็บริบบิ้นเริ่มต้น จากนั้นสั่งให้ Access ซ่อนแท็บเริ่มต้นเพียงหนึ่งแท็บ (แท็บ สร้าง) ขั้นสุดท้าย XML จะสร้างแท็บริบบิ้นใหม่ที่ชื่อว่า "แท็บที่กำหนดเอง" โดยเพิ่มกลุ่มคำสั่งที่ชื่อว่า "กลุ่มที่กำหนดเอง" ให้กับแท็บนั้น และเพิ่มคำสั่ง วาง ไปยังกลุ่มนั้นด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอย่างนี้และวิธีกำหนด XML ที่เหมาะกับความต้องการของคุณเอง ให้ดูส่วน ทำความเข้าใจกับตัวอย่างของ XML

 2. ปิดตาราง USysRibbons แล้วให้ปิดและเปิดฐานข้อมูลอีกครั้ง

นำริบบิ้นที่กำหนดเองไปใช้

ขณะนี้ริบบิ้น XML ที่กำหนดเองได้เก็บไว้ในตารางแล้ว ให้เลือกดำเนินการอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการนำริบบิ้นไปใช้กับฐานข้อมูลทั้งหมดหรือใช้กับฟอร์มหรือรายงานที่ระบุไว้

 • นำริบบิ้นที่กำหนดเองไปใช้กับฐานข้อมูลทั้งหมด    

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกการเข้าใช้งาน

  2. คลิกที่ ฐานข้อมูลปัจจุบัน จากนั้นที่ภายใต้ ริบบิ้นและตัวเลือกแถบเครื่องมือ ให้เลือกรายการ ชื่อริบบิ้น แล้วคลิกที่ริบบิ้นที่ต้องการ  ซึ่งในกรณีนี้คือ แท็บของฉัน

  3. คลิก ตกลง

 • นำริบบิ้นที่กำหนดเองไปใช้กับฟอร์มหรือรายงานที่ระบุไว้    

  1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาตรงฟอร์มหรือรายงานที่คุณต้องการนำริบบิ้นที่กำหนดเองไปใช้ แล้วคลิก มุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

  2. ถ้าไม่มีการแสดงแผ่นคุณสมบัติ ให้กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

  3. ด้านบนสุดของแผ่นคุณสมบัติ ภายใต้ ชนิดการเลือก ให้ตรวจสอบว่ามีการเลือกชนิดวัตถุ (ฟอร์ม หรือ รายงาน) ในรายการแล้ว

  4. บนแท็บ อื่นๆ ของแผ่นคุณสมบัติ ให้คลิกที่รายการ ชื่อริบบิ้น แล้วคลิกริบบิ้นที่ต้องการแสดงเมื่อคุณเปิดฟอร์มหรือรายงาน (ในกรณีนี้คือ แท็บของฉัน)

  5. บน แถบเครื่องมือด่วน ให้คลิก บันทึก หรือกด CTRL+S

  6. ปิดฟอร์มหรือรายงาน แล้วคลิกที่ฟอร์มหรือรายงานนั้นสองครั้งในบานหน้าต่างนำทางเพื่อเปิดอีกครั้ง

   ริบบิ้นที่คุณเลือกจะปรากฏขึ้น

หลังจากคุณได้ยืนยันว่าริบบิ้นที่กำหนดเองของคุณทำงานได้อย่างถูกต้อง คุณสามารถซ่อนตารางระบบอีกครั้งโดยดำเนินการดังต่อไปนี้:

 1. คลิกขวาที่แถบนำทางที่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิกที่ ตัวเลือกการนำทาง บนเมนูทางลัด

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง ภายใต้ ตัวเลือกการแสดง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงวัตถุของระบบ แล้วคลิกที่ ตกลง

ด้านบนของหน้า

คืนค่าริบบิ้นเริ่มต้น

เมื่อต้องการหยุดใช้ริบบิ้นที่กำหนดเองและคืนค่าริบบิ้นเริ่มต้น ให้เลือกใช้กระบวนงานอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับว่าริบบิ้นที่กำหนดเองนั้นจะใช้โดยทั้งโปรแกรมประยุกต์ หรือโดยฟอร์มหรือรายงานที่ระบุไว้

คืนค่าริบบิ้นระดับโปรแกรมประยุกต์เริ่มต้น

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกการเข้าใช้งาน

 2. ให้คลิกที่ ฐานข้อมูลปัจจุบัน และภายใต้ ริบบิ้นและตัวเลือกแถบเครื่องมือ ให้ลบเนื้อหาของกล่อง ชื่อริบบิ้น

 3. ให้ปิดแล้วเปิดฐานข้อมูลอีกครั้ง

Access จะแสดงแท็บริบบิ้นเริ่มต้นของตัวเอง ส่วนริบบิ้น XML จะคงอยู่ในตาราง USysRibbons จนกว่าคุณจะลบออก ดังนั้นถ้าคุณต้องการให้ริบบิ้นที่กำหนดเองกลับคืน คุณสามารถทำได้โดยการตั้งค่าตัวเลือก ชื่อริบบิ้น กลับไปเป็นค่าก่อนหน้า

คืนค่าริบบิ้นเริ่มต้นของฟอร์มหรือรายงาน

 1. เปิดฟอร์มหรือรายงานในมุมมองออกแบบ

 2. ถ้าไม่มีการแสดงแผ่นคุณสมบัติ ให้กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

 3. ด้านบนสุดของแผ่นคุณสมบัติ ภายใต้ ชนิดการเลือก ให้ตรวจสอบว่ามีการเลือกชนิดวัตถุ (ฟอร์ม หรือ รายงาน) ในรายการแล้ว

 4. บนแท็บ อื่นๆ ของแผ่นคุณสมบัติ ให้ลบเนื้อหาของกล่องคุณสมบัติ ชื่อริบบิ้น

 5. บันทึก ปิด และเปิดฟอร์มหรือรายงานอีกครั้ง

ริบบิ้น XML จะคงอยู่ในตาราง USysRibbons จนกว่าคุณจะลบออก ดังนั้นถ้าคุณต้องการให้ริบบิ้นที่กำหนดเองกลับคืน คุณสามารถทำได้โดยการตั้งค่าในคุณสมบัติ ชื่อริบบิ้น กลับไปเป็นค่าก่อนหน้า

ด้านบนของหน้า

ทำความเข้าใจกับตัวอย่างของ XML

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง XML ที่ใช้ก่อนหน้าในบทความนี้ และภาพประกอบของริบบิ้นที่กำหนดเองที่ XML สร้างขึ้น

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

แท็บริบบิ้นที่กำหนดเอง

ในตัวอย่างนี้ บรรทัดที่สองของ XML ตั้งค่าแอตทริบิวต์ startFromScratch ให้เป็น False การตั้งค่าให้เป็น False จะทำให้แน่ใจว่า Access จะไม่เปลี่ยนแปลงแท็บที่มีอยู่ทั้งหมด และเพิ่มแท็บใหม่ไปยังด้านขวามือของแท็บที่มีอยู่นั้น การตั้งค่าแอตทริบิวต์นี้ให้เป็น True จะเอาแท็บที่มีอยู่ทั้งหมดออกและแสดงเพียงแท็บที่คุณสร้างใน XML ของคุณ แม้ว่าคุณตั้งค่าแอตทริบิวต์ startFromScratch ให้เป็น False แล้ว คุณยังสามารถซ่อนแท็บใดแท็บหนึ่งได้ โดยจะแสดงในบรรทัดที่สี่ของ XML ซึ่งซ่อนแท็บ สร้าง ที่มีอยู่แล้วภายใน บรรทัดที่เหลือจะสร้างแท็บที่กำหนดเองและกลุ่มที่กำหนดเอง แล้วเพิ่มคำสั่ง วาง ที่มีอยู่แล้วภายในไปยังกลุ่มนั้นโดยการใช้บรรทัดต่อไปของ XML

<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>

เพิ่มกลุ่มหรือตัวควบคุมเพิ่มเติมไปยังริบบิ้นที่กำหนดเองของคุณ    คุณสามารถเพิ่มกลุ่มและตัวควบคุมเพิ่มเติมไปยังริบบิ้นของคุณโดยการเพิ่มบรรทัดที่เหมือนกันของ XML และการแทนที่ค่า idMso และ label อื่น ตัวอย่างเช่น เพื่อสร้างตัวควบคุมที่ส่งออกวัตถุที่เลือกในขณะนี้ไปยัง Excel ที่ใช้ XML ต่อไปนี้

<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>

เมื่อต้องการเพิ่มตัวควบคุมไปยังกลุ่มเดียวกันเป็นคำสั่ง วาง ให้แทรกบรรทัดใหม่ของ XML ก่อนหรือหลังบรรทัดที่สร้างคำสั่ง วาง ทันที เมื่อต้องการสร้างกลุ่มใหม่ คุณสามารถคัดลอก วาง และปรับเปลี่ยน XML ที่สร้างกลุ่ม กลุ่มที่กำหนดเอง ตามข้างต้น ตัวอย่างต่อไปนี้แสดง XML ที่เพิ่มตัวควบคุมสองตัวควบคุมไปยังกลุ่มที่กำหนดเอง

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

XML นี้จะเพิ่มกลุ่มอื่นไปยัง แท็บที่กำหนดเอง ซึ่งตามที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้ กลุ่มใหม่จะประกอบด้วยสองตัวควบคุม  โดยตัวควบคุมหนึ่งเตรียมใช้งานการดำเนินการนำเข้าจาก Excel และอีกตัวควบคุมหนึ่งเตรียมใช้งานการดำเนินการส่งออกไปยัง Excel

แท็บริบบิ้นที่กำหนดเองที่มีสองกลุ่ม

หมายเหตุ: แต่ละค่า ID ของกลุ่ม และ ID ของแท็บ ในริบบิ้นที่กำหนดเองจะต้องไม่ซ้ำกัน

เรียนรู้ค่า idMso ของคำสั่ง    เมื่อต้องการเรียนรู้ค่า idMso ของคำสั่งที่มีอยู่แล้วภายใน ให้ใช้กระบวนงานต่อไปนี้:

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกการเข้าใช้งาน

 2. คลิก กำหนดเอง

 3. ย้ายตัวชี้มาไว้เหนือรายการที่ต้องการข้อมูล Access จะแสดงค่า idMso ของตัวควบคุมในคำแนะนำบนหน้าจอในวงเล็บ

เพิ่มคำสั่งเพื่อใช้งานแมโคร Access    คุณสามารถเพิ่มความยืดหยุ่นไปยังริบบิ้นที่กำหนดเองของคุณได้มากขึ้นโดยการเพิ่มคำสั่งที่ใช้งานแมโคร Access ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณได้สร้างแมโครที่ชื่อว่า MyMacro เมื่อต้องการเพิ่มคำสั่งไปยังริบบิ้นที่ใช้งานแมโครนั้น ให้เพิ่มบรรทัดต่อไปให้กับ XML ของคุณ

<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>

เมื่อต้องการเพิ่มตัวควบคุมไปยังกลุ่มเดียวกันเป็นคำสั่ง วาง ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ ให้แทรกบรรทัดใหม่ของ XML ก่อนหรือหลังบรรทัดที่สร้างคำสั่ง วาง ทันที ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดง XML ที่เพิ่มคำสั่งนั้น

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแมโคร ให้ดูการเชื่อมโยงในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×