การกำหนดระยะห่าง 1 เท่าสำหรับบรรทัดในเอกสาร

คุณสามารถกำหนดระยะห่าง 1 เท่าให้กับเอกสารทั้งฉบับหรือบางส่วนของเอกสารได้ ระยะห่าง 1 เท่าอาจหมายถึงบรรทัดภายในย่อหน้าและจำนวนระยะระหว่างย่อหน้า

ระยะห่างเริ่มต้นสำหรับเอกสารเปล่าใน Microsoft Office Word 2007 คือการตั้งค่าระยะบรรทัด 1.15 เท่าภายในย่อหน้า (หนึ่งบรรทัดบวกกับระยะห่างเพิ่มอีก 15 เปอร์เซ็นต์) และบรรทัดเปล่าระหว่างย่อหน้า

บทความนี้จะให้คำแนะนำสำหรับการปรับการตั้งค่าระยะห่าง 1 เท่าทั้งของบรรทัดและย่อหน้า

หมายเหตุ: การสลับแบบอักษรอาจส่งผลต่อระยะห่างบรรทัดและระยะห่างย่อหน้า

คุณต้องการทำสิ่งใด

กำหนดระยะห่าง 1 เท่าให้กับเอกสารทั้งฉบับ

กำหนดระยะห่าง 1 เท่าให้กับย่อหน้าที่เลือก

เอาระยะห่างเพิ่มเติมที่อยู่เหนือหรือใต้้ย่อหน้าที่เลือกออก

กำหนดระยะห่าง 1 เท่าให้กับที่อยู่

กำหนดระยะห่าง 1 เท่าให้กับเอกสารทั้งฉบับ

วิธีที่ง่ายที่สุดในการกำหนดระยะห่าง 1 เท่าให้กับเอกสารทั้งฉบับคือโดยการใช้ชุดลักษณะด่วนของ Word 2003 ชุดลักษณะด่วนของ Word 2003 นี้จะตั้งค่าระยะบรรทัดแบบ 1 เท่าโดยไม่มีระยะห่างเพิ่มเติมระหว่างย่อหน้าและไม่มีการเยื้องที่บรรทัดแรกของย่อหน้า โปรดทราบว่าการเว้นระยะห่างแบบนี้จะทำให้แยกแยะย่อหน้าได้ยากขึ้น วิธีหนึ่งในการแก้ปัญหานี้คือโดยการเพิ่มบรรทัดเปล่าระหว่างย่อหน้า

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ต้องการให้มีระยะห่างเพิ่มเติมระหว่างย่อหน้า ให้ลองใช้ชุดลักษณะด่วนแบบดั้งเดิมซึ่งจะมีการเยื้องที่บรรทัดแรกของแต่ละย่อหน้า

การใช้ระยะห่าง 1 เท่าโดยไม่มีระยะห่างเพิ่มเติมระหว่างย่อหน้า

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิก เปลี่ยนลักษณะ

 2. ชี้ไปที่ ชุดลักษณะ แล้วคลิก Word 2003

 3. ถ้าคุณต้องการให้เอกสารใหม่ทั้งหมดมีการเว้นระยะห่างในลักษณะนี้ ให้คลิก เปลี่ยนลักษณะ อีกครั้ง แล้วคลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

การใช้ระยะห่าง 1 เท่าโดยมีบรรทัดเปล่าระหว่างย่อหน้า

ถ้าคุณต้องการใช้ระยะบรรทัดแบบ 1 เท่าโดยมีบรรทัดเปล่าหนึ่งบรรทัดระหว่างย่อหน้า คุณสามารถหลีกเลี่ยงการกด ENTER สองครั้งหลังจากแต่ละย่อหน้าได้ด้วยการเปลี่ยนลักษณะย่อหน้า ปกติ

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิกขวาที่ ปกติ แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน

  Word Ribbon Image

 2. ภายใต้ การจัดรูปแบบ ให้คลิก ระยะห่าง 1 เท่า

กำหนดระยะห่าง 1 เท่าให้กับเอกสาร

ส่วน การจัดรูปแบบ

ปุ่ม ระยะห่าง 1 เท่า

 1. ถ้าคุณต้องการให้เอกสารใหม่ทั้งหมดมีการเว้นระยะห่างในลักษณะนี้ ให้คลิก เอกสารใหม่ที่ใช้แม่แบบนี้ ใกล้กับด้านล่างของกล่องโต้ตอบ

 2. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ถ้าคุณลองสลับระหว่างชุดลักษณะด่วนต่างๆ ในเอกสารของคุณ แล้วต้องการสลับกลับมาที่ระยะห่าง 1 เท่าโดยมีบรรทัดเปล่าระหว่างย่อหน้า ให้คลิก ตั้งค่าใหม่ให้เป็นลักษณะด่วนจากแม่แบบ (ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิก เปลี่ยนลักษณะ ชี้ไปที่ ชุดลักษณะ แล้วคลิก ตั้งค่าใหม่ให้เป็นลักษณะด่วนจากแม่แบบ)

ด้านบนของเพจ

กำหนดระยะห่าง 1 เท่าให้กับย่อหน้าที่เลือก

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก ระยะห่างบรรทัด

  รูป Ribbon

 3. คลิก 1.0

ด้านบนของเพจ

เอาระยะห่างเพิ่มเติมที่อยู่เหนือหรือใต้้ย่อหน้าที่เลือกออก

 1. เลือกย่อหน้าที่มีระยะห่างเพิ่มเติมอยู่เหนือหรือใต้ย่อหน้า

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ระยะห่างข้างหน้า หรือ ระยะห่างข้างหลัง และใส่จำนวนระยะห่างที่คุณต้องการ

  รูป Ribbon ของ Word

ด้านบนของเพจ

กำหนดระยะห่าง 1 เท่าให้กับที่อยู่

ถ้าคุณกำลังพิมพ์ที่อยู่ วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำให้ที่อยู่มีระยะห่าง 1 เท่าคือให้สิ้นสุดแต่ละบรรทัดด้วยตัวแบ่งบรรทัดแทนตัวแบ่งย่อหน้า วิธีนี้จะจัดที่อยู่แบบหลายบรรทัดให้อยู่ในย่อหน้าของตัวเอง จากนั้นคุณสามารถนำลักษณะการเว้นระยะห่างของย่อหน้าที่คุณต้องการไปใช้ได้โดยไม่ต้องเพิ่มระยะห่างระหว่างบรรทัดของที่อยู่

ถ้าที่อยู่ถูกพิมพ์ไว้โดยที่แต่ละบรรทัดมีย่อหน้าของตัวเองอยู่แล้ว หรือถ้าที่อยู่นั้นมาจากจดหมายเวียน คุณสามารถใช้ชุดลักษณะด่วนซึ่งจะลบระยะห่างเพิ่มเติมระหว่างย่อหน้าออกไป คุณยังสามารถเลือกบรรทัดที่อยู่และเอาระยะห่างเพิ่มเติมระหว่างบรรทัดออกได้ด้วย

การพิมพ์ที่อยู่ที่มีการเว้นระยะห่าง 1 เท่า

 1. พิมพ์ที่อยู่ ที่ท้ายบรรทัดแต่ละบรรทัด ให้กด SHIFT+ENTER และที่ท้ายบรรทัดสุดท้ายของที่อยู่ ให้กด ENTER

 2. คลิกที่ใดก็ได้ภายในที่อยู่ที่คุณเพิ่งจะพิมพ์

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก ระยะห่างบรรทัด

  รูป Ribbon

 4. คลิก 1.0

 5. คลิกขวาที่ที่อยู่ แล้วชี้ไปที่ ลักษณะ

 6. คลิก บันทึกการเลือกเป็นลักษณะด่วนใหม่

 7. พิมพ์ชื่อสำหรับลักษณะ เช่น ที่อยู่

 8. เมื่อคุณพิมพ์ที่อยู่เพิ่มเติม ให้ใช้ลักษณะใหม่นี้กับที่อยู่เหล่านั้น (บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิกลักษณะที่คุณสร้างขึ้น)

การจัดรูปแบบที่อยู่เพื่อลบระยะห่างเพิ่มเติม

 • ถ้าข้อมูลทั้งหมดในเอกสารคือที่อยู่ (เช่น แผ่นป้ายจ่าหน้า) ให้ใช้ชุดลักษณะด่วน Word 2003

  1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิก เปลี่ยนลักษณะ

  2. ชี้ไปที่ ชุดลักษณะ แล้วคลิก Word 2003

 • ถ้าที่อยู่อยู่ภายในเอกสารที่มีการเว้นระยะห่างแตกต่างกันและคุณต้องการเปลี่ยนเฉพาะการเว้นระยะห่างของที่อยู่ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. เลือกย่อหน้าของที่อยู่

  2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ระยะห่างข้างหน้า หรือ ระยะห่างข้างหลัง และใส่จำนวนระยะห่างที่คุณต้องการ

   รูป Ribbon ของ Word

ด้านบนของเพจ

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×